Afval, recycling en materialen

Ballast Nedam kijkt naar afval vanuit de hele levenscyclus. Afval zien we als het gevolg van ontwerp-, inkoop- en uitvoeringskeuzes. Ons beleid is erop gericht afval te elimineren en materiaalgebruik te beperken. Daarmee voorkomen we ook onnodige (milieu)kosten. Wij hanteren hierbij twee benaderingen:

Kwantitatief: we brengen de hoeveelheid afval bij de bron structureel terug, door de materiaalproductiviteit te verhogen; we voorkomen afval door processen te verbeteren en door te innoveren.

Kwalitatief: we verminderen de schadelijke gevolgen van het afval. Dit betekent dat we grondstofuitputting tegengaan door hernieuwbare en/of secundaire materialen te gebruiken. Ook bestrijden we vervuiling door waar mogelijk afbreekbare en/of herbruikbare materialen te gebruiken en de afvalverwerking te optimaliseren. Alles wat we toepassn proberen we geschikt te maken voor hergebruik in de toekomst. Circulariteit is daarbij ons motto en tools als Madaster en openBIM worden daarbij door ons ondersteund. 

Het doel van een tool als Madaster is om afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort. Ballast Nedam is Kennedy van Madaster en steunt daarmee deze ontwikkeling.

Op het gebied van afvalreductie hanteren wij concern breed de Ballast Nedam-afvalbeheersplannen. Deze werkwijze hebben we zelf ontwikkeld en onderscheidt zich van andere methoden doordat wij een levenscyclusbenadering hanteren: wij nemen afval niet voor lief, maar doen er alles aan om het te voorkomen of anders slim te (laten) hergebruiken. Het gaat hierbij niet alleen om afval scheiden en netjes afvoeren, maar ook om slimmer ontwerpen, inkopen en uitvoeren.

De beoordeling op de milieu-impact van de materialen en processen maken wij op basis van een levenscyclus analyse (LCA). Dit doen wij op project niveau, maar ook van onze eigen asfalt-mengsels is de LCA vastgesteld.

Waarom kiezen voor FSC-gecertificeerde materialen? Dit korte animatiefilmpje laat het zien.