CO2 prestatieladder

Ballast Nedam is sinds 2012 gecertificeerd op de hoogste norm (trede 5) van de CO2-prestatieladder: een CO2-managementsysteem. Onze hoge certificering heeft ons gestimuleerd de CO2-uitstoot te reduceren, zowel in de bedrijfsvoering als in de keten. Dit vereist continu verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen en communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering.


CO2-certificering
CO2-certificaat NL 2023-2026
CO2-certificaat EN 2023-2026

Inzicht
(4.A.1) Ballast Nedam heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG - genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.

Ketenanalyse Asfalt 2020
Ketenanalyse biobased conceptwoning
Rangorde scope 3 emissies

Reductie
(3.B.2) We hebben een energie management actieplan (conform NEN- ISO 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

MVO-beleid en doelstellingen 2022-2024
Energiebeoordeling en energiemanegement actieplan

(4.B.2) We rapporteren ten minste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. (5.B.2) Ook rapporteren we minimaal 2x per jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO2-emissies (intern en extern) alsmede de vooruitgang in reductiedoelstellingen, voor het bedrijf en de projecten.

CO2 Footprint 2022
CO2 footprint 2021
CO2 footprint 2020
Halfjaarbericht 2023
Half year report 2023
Halfjaarbericht 2022
Halfjaarbericht 2021
A73 Halfjaarbericht 2023-1
BAAK Halfjaarbericht 2022-2
BAAK Halfjaarbericht 2022-1
BAAK Halfjaarbericht 2021-2
BAAK Halfjaarbericht 2021-1

Transparantie
(3.C.1) We communiceren structureel intern én extern over de CO2 footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO2-gerelateerd gunning voordeel verkregen is. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf en de hierboven genoemde maatregelen , mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten.

(3.C.2) We beschikken over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

(5.C.1) We kunnen aantonen dat we ons publiekelijk hebben gecommitteerd aan een CO2-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO voor zowel het bedrijf als de projecten.

Participatie
(5.D.) Ballast Nedam neemt actief deel in het opzetten van een sectorbreed CO2-emissie reductieprogramma in samenwerking met overheid en of NGO.

Terug naar