Wereldprimeur: validatie van nieuwe asfaltmengsels zorgen voor meer circulariteit en minder impact op het milieu

Asfaltproducties Amsterdam, Rotterdam en Tiel (ART) heeft het AsfaltKwaliteitsLoket Certificaat ontvangen voor duurzame deklaagmengsels die een grote stap vooruit zetten in de circulariteit van asfaltdeklagen en een reductie van de CO2-uitstoot met minimaal 40%. 

Met dit certificaat toont de ART met haar aandeelhouders Ballast Nedam, Boskalis, Strukton en Van Gelder aan dat de gevalideerde asfaltmengsels met maximaal 65% hoogwaardig gerecycled asfaltgranulaat in deklagen mogen worden geproduceerd en geleverd. Bovendien bevestigt dit certificaat dat de mengsels gelijkwaardig zijn aan asfaltmengsels met primaire grondstoffen. ART en haar aandeelhouders zijn wereldwijd de eersten die deze deklaagmengsels structureel mogen toepassen.

Binnen dit traject zijn verschillende asfaltmengseltypen gevalideerd, waaronder AC surf, SMA, DGD, (D)ZOAB. Voor deze mengsels is tot maximaal 65% recycling de gelijkwaardigheid aangetoond ten opzicht van de voorgeschreven mengsels uit de RAW-bepalingen. Dat betekent dat de gevalideerde mengsels met net zoveel risico kunnen worden toegepast. Afhankelijk van het beschikbare hoogwaardige asfaltgranulaat geldt de validatie ook voor mengsels met minder dan 65% recycling. Deze grote groep aan gevalideerde asfaltmengsels kan door ART en haar aandeelhouders overal worden toegepast, op gemeentelijke en provinciale wegen en Rijkswegen.

Circulariteit

Dit hoge percentage van 65% circulariteit in deklagen is mogelijk doordat er bij het Asfalt Recycling Bedrijf systematisch asfaltgranulaat wordt ingenomen. Dit wordt vervolgens opnieuw gegranuleerd en uitgezeefd in verschillende fracties. Zo ontstaan hoogwaardige en gecertificeerde bouwstoffen die opnieuw in nieuw asfalt gebruikt kunnen worden.

Onderzoek

De validatie is op TRL (Technology Readiness Level) niveau 7 uitgevoerd. Hierbij is de gelijkwaardigheid met de gebruikelijke RAW-mengsels aangetoond met onderzoeken in vele proefvakken en in de laboratoria. ART en haar aandeelhouders beschikken over splinternieuwe en moderne laboratoria voor onderzoeken naar de samenstelling en kwaliteit van materialen en verhardingen. Gezamenlijk wordt continu geïnvesteerd in kennis en innovatie om het beste duurzame asfalt van Nederland te produceren en in de praktijk te verwerken.

Door deze innovaties en onderzoeken naar het gebruik van onze asfaltmengsels maken we vitale stappen naar het verlagen van de impact op het milieu, in combinatie met het bereikbaar houden van de Nederlandse infrastructuur.

Terug naar: