De toekomst van efficiënt inzicht op asset begint met data

“Iets meer dan een jaar geleden kwam vanuit Ballast Nedam de wens om zaken te digitaliseren”, vertelt Hidde van der Eijk, Program Manager Digitalisation & Innovation binnen Ballast Nedam. De ambitie is om de bedrijfsvoering verder te digitaliseren en optimaliseren op basis van asset management door middel van de Internet of Things (IoT) technologie.

De Internet of Things (IoT) technologie maakt het mogelijk om objecten en apparaten uit te rusten met sensoren en bluetooth tags waarmee live data uitgelezen kan worden. Denk hierbij aan: 

  • in realtime de locatie, status en gebruik van het materieel en voertuigen volgen; 
  • nauwkeurige rapportages uitdraaien over CO2-uitstoot van diverse assets; 
  • digitalisatie en vereenvoudiging van de planning en onderhoudsbeheer van het materieel. 

Jeffrey Hoffmann, Bedrijfsdirecteur van Ballast Nedam Materieel: “Door middel van dit platform streven we naar een optimalisatie van onze bedrijfsvoering, het bevorderen van duurzaamheid en het verhogen van de operationele efficiëntie. Met als doel om een digitaal systeem te creëren dat ons in staat stelt om proactief te handelen, kosten te besparen en onze impact op het milieu te verminderen.”

Samenwerking met Topsector Logistiek 

In oktober 2023 is Ballast Nedam een pilot gestart in samenwerking met Topsector Logistiek. Topsector Logistiek werkt samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen om de bouwsector te helpen innoveren en verduurzamen. Dit gebeurt in het programma ‘Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek’. Hierin worden emissies in kaart gebracht op basis van data van mobiele en stationaire werktuigen, en op basis van logistieke data van de aan- en afvoerketen. Met deze data en methode kun je in alle fases emissies voorspellen, meten en aantoonbaar maken.  

Richard Mulders, Projectmanager bij Topsector Logistiek: “De bouwsector werkt met veel verschillende methodes en verschillende duurzaamheidscriteria. Topsector Logistiek streeft naar een uniforme methode die representatief is voor de markt en dus gebaseerd is op data uit de praktijk. Door de samenwerking met Ballast Nedam vergroten wij onze scope in het aantal assets die wij kunnen meten.”  

De pilot is in samenwerking met drie partijen: Fleets-Online, GPS-Buddy en Localyse.“Om de juiste partij te selecteren, die het best aansluit bij onze wensen en behoeftes voor een beoogde samenwerking, hebben we gekeken naar hoe de drie partijen de data verwerken, in beeld brengen en integreren met overige systemen. Op basis van de verkregen resultaten kan de ideale overweging worden gemaakt, rekening houdend met de behoeften en doelstellingen van Ballast Nedam voor nu en in de nabije toekomst”, aldus Hidde. 

CO2-neutraal in 2030

De sensoren en bluetooth tags zijn geplaatst op 36 voertuigen die op dit moment worden ingezet bij projecten van Ballast Nedam. Met het verzamelen, analyseren en rapporteren van CO2-uitstootgegevens kan de duurzaamheid worden bevorderd. Dit helpt bij de ambitie die Ballast Nedam heeft op het gebied van duurzaamheid: CO2-neutraal zijn in 2030. Hidde: “Met de informatie kunnen we een inschatting van de uitstoot maken. Zo kunnen we bepalen of een machine tijdens het project vervangen moet worden voor een duurzamer alternatief, zoals een elektrische variant, om zo de uitstoot te beperken.”  

Door het digitaliseren van het asset management behalen we verschillende voordelen: 

  • De operationele efficiëntie van materieel en voertuigen neemt toe door gegevensgestuurde besluitvorming en onderhoudsplanning. 
  • We kunnen de milieu-impact van onze operationele activiteiten meten en streven naar vermindering van onze koolstofvoetafdruk. 
  • Het IoT-systeem draagt bij aan een betere naleving van de veiligheidsvoorschriften, met realtime monitoring van veiligheidsparameters.  
  • Een significante afname van verloren of gestolen materieel dankzij de geïmplementeerde beveiligingsfuncties. 

Na de pilot fase maakt Ballast Nedam een keuze of en met welke partij ze verder willen bouwen aan een digitale en efficiëntere toekomst. 

Terug naar: