Ballast Nedam vergroot focus op activiteiten in duurzame energie

Met de energietransitie in volle gang zet Ballast Nedam meer in op duurzame energie, opgewekt uit natuurlijke bronnen zoals zonlicht en wind. Het Nederlandse bouw- en ontwikkelbedrijf werkt actief aan samenwerkingen en projecten die hieraan bijdragen.

Dit past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. Ballast Nedam heeft de ambities om in 2030 CO₂-neutraal en in 2040 energieneutraal te zijn.

Samenwerking met TotalEnergies

Deze focus op activiteiten in duurzame energie sluit aan bij de doelstellingen van Ballast Nedam’s moederbedrijf Rönesans Holding, waar dezelfde versnelling gaande is. Rönesans Holding tekende op 21 juli 2023 een samenwerking met TotalEnergies voor opschaling van activiteiten in duurzame energie. TotalEnergies verwerft een aandeel van 50% in bedrijfsonderdeel Rönesans Enerji en gaat in Turkije samen met Rönesans Holding projecten in groene energie ontwikkelen en versnellen. Rönesans Enerji heeft de ambitie om voor 2028 2 GW aan duurzame energie te produceren. Deze overeenkomst geeft een impuls aan de verduurzaming en energietransitie door beide bedrijven.

Erman Ilicak, president van Rönesans Holding: "Wij vinden investeringen in duurzame energie zowel in Turkije als daarbuiten zeer belangrijk. We willen een actieve rol spelen in de overgang naar groene energie in Turkije en daarom is het cruciaal om samen te werken met een internationale speler. We zijn blij dat we kunnen samenwerken met TotalEnergies om samen te investeren in duurzame projecten.

Stéphane Michel, President Gas, Renewables & Power voor TotalEnergies: “Gezien de vooruitzichten voor de Turkse markt en de kwaliteit van de duurzame locaties in het land, zijn we ervan overtuigd dat dit nieuwe partnerschap een verdere stap is in onze doelstelling om onze Integrated Power activiteit winstgevend te ontwikkelen. Bovendien geloof ik dat dit ook zal helpen om de sector van hernieuwbare energie in Turkije te stimuleren."

Diverse activiteiten

Sinds 2021 gebruikt Ballast Nedam op alle kantoor- productie- en bouwlocaties uitsluitend 100% groene stroom. Bovendien wordt steeds meer energie zelf opgewekt uit eigen zonnepanelen en eigen windmolens. Daarnaast is Ballast Nedam sinds 2021 weer terug op de windenergiemarkt en zal het bedrijf dit onderdeel van haar portfolio steeds verder uitbreiden: zowel nationaal als internationaal. Met meer projecten in duurzame energie en met het bundelen van krachten met andere partijen uit de markt, wil Ballast Nedam verdere stappen zetten om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Een voorbeeld van deze projecten is het in 2022 opgeleverde windpark Maasvlakte 2, waarbij Ballast Nedam 22 windturbines plaatste op de harde en zachte zeewering van de Rotterdamse Maasvlakte. Hierbij gebruikte Ballast Nedam monopalen op land: een primeur voor de windsector. Op het IJsselmeer is Ballast Nedam voor Windplanblauw in de afrondende fase van het realiseren van 24 moderne en krachtige turbines. Hieronder valt het ontwerpen en bouwen van de nieuwe turbinefundaties, het realiseren van de parkbekabeling en het verzorgen van de aansluiting met het onderstation.

Terug naar: