Onze geschiedenis

Een reis vol herinneringen

Van zandleverancier tot internationaal bouw- en ontwikkelbedrijf

Onze ontstaansgeschiedenis gaat terug tot 1877. Ballast Nedam is begonnen onder de naam 'Ballast'. Eerst als zandleverancier om lege koopvaardijschepen die op zee gingen te voorzien van een zandballast. Met ons eerste project de Afsluitdijk, gebouwd in 1927, werd de ‘Nederlandse Aannemers Maatschappij’ bekend als bouwbedrijf. In 1969 fuseerden de bedrijven Ballast en Nedam tot Ballast Nedam. Sinds 2015 zijn wij onderdeel van Rönesans Holding, ons moederbedrijf. Gezamenlijk en door de inzet van onze vakkundige mensen, bouwen we nu aan een duurzame toekomst.
 1. De Amsterdamsche Ballast Maatschappij (A.B.M)

  De maatschappij is opgericht door de heer B.H. Thüring. Ballast startte als zandleverancier en voorzag lege koopvaardijschepen die op zee gingen, van ballast. 

  15 september 1877
 2. Aannemer H.F. Boersma

  Aannemer Boersma vestigde zich in Den Haag en begon er als bouwer van villa's en landhuizen.

  1 januari 1899
 3. Ch. De Vilder en P.J Cromjongh kregen een aandeel

  De Vilder en Cromjongh kregen een groot aandeel in de Amsterdamsche Ballast Maatschappij (A.B.M). De Vilder was eigenaar van een aannemingsbedrijf van Grondwerken en destijds een belangrijke afnemer van het zand van A.B.M.

  4 oktober 1910
 4. Vredespaleis

  Door de bouw van het Vredespaleis in Den Haag, werd ‘Nedam’ landelijk bekend.

  28 augustus 1913
 5. Nederlandsche Aannemingsmaatschappij N.V.

  H.F. Boersma richtte de voorloper van de Nederlandsche Aannemingsmaatschappij N.V. op.

  29 december 1916
 6. De eerste internationale stappen werden gezet

  De bouwactiviteiten verliepen zo voorspoedig dat H.F. Boersma al in 1921 een bouwbedrijf in het toenmalige Nederlands Indië begon - de eerste internationale stappen in de geschiedenis van het bedrijf.

  1 maart 1921
 7. Bazelgebouw

  ‘De Nedam’ kreeg verder bekendheid door de bouw van het Haagse Congresgebouw, de oude Bijenkorf in Rotterdam en het hoofdkantoor van de Nederlandse Handels Maatschappij (Bazel gebouw) in Amsterdam.

  1 maart 1926
 8. Begin van de mechanisatie

  De Introductie van de dragline was een mijlpaal voor bouwend Nederland. Het was het begin van de mechanisatie: de eerste arbeidsbesparende graafmachine als automatisering van de zandwinning.

  1 maart 1927
 9. Start betonbouw activiteiten

  Een jaar van grote beslissingen. Door succesvolle inschrijving op het werk ‘Uitwateringssluizen te Den Oever’ was dit het begin van de betonbouw activiteiten.

  1 maart 1928
 10. Afsluitdijk

  Na de oorlog richtte ‘de Ballast’ zich steeds meer op baggerwerken – en later ook civieltechnische werken – in het buitenland. Binnen de landsgrenzen vestigde de Ballast haar reputatie met de aanleg van de Afsluitdijk, een verbinding tussen Noord-Holland en Friesland.

  28 mei 1932
 11. Velsertunnel

  De Velsertunnel onder het Noordzeekanaal werd gebouwd. De tunnel was het grootse werk van de Amsterdamse Ballast Maatschappij in haar toen bijna 80-jarige bestaan. In de Nederlandse aannemerij geldt deze tunnel als monument van modernisering.

  28 september 1957
 12. 'Ballast' en 'Nedam'

  De Amsterdamsche Ballast Maatschappij wijzigt haar naam naar Ballast-Nedam Group N.V.: de naam Ballast Nedam was een feit.

  3 juni 1969
 13. Grootel's Bouwmaatschappij

  De Ballast Nedam Groep groeide. Mede door de opname van Grootel’s Bouwmaatschappij.

  1 januari 1972
 14. Ballast Nedam B.V.

  Ballast Nedam wordt een besloten vennootschap onder de naam Ballast Nedam B.V.

  30 december 1977
 15. Oosterscheldekering

  De bouw van Oosterscheldekering (grootste onderdeel van de Deltawerken), de vormgeving van het moderne Schiphol, het Amsterdamse stadhuis en de bouw van de Amsterdamse Stopera vonden plaats.

  1 maart 1986
 16. Beursnotering Amsterdam Ballast Nedam N.V.

  De Ballast Nedam aandelen werden opnieuw genoteerd op de Amsterdamse Effectenbeurs en de B.V. werd weer een N.V.

  Daarnaast was er een sterke focus van de internationale projectenmarkt naar de focus op Nederland.

  16 mei 1994
 17. Verkoop baggeractiviteiten

  De baggeractiviteiten werden verkocht en het hoofdkantoor van Ballast Nedam in Nieuwegein werd geopend. 

  4 november 2002
 18. Overname door Rönesans Holding

  Renaissance Construction B.V. deed een openbaar bod op alle aandelen van Ballast Nedam. Het bod is succesvol afgerond en Renaissance (100% dochteronderneming van Rönesans Holding), is meerderheidsaandeelhouder geworden.

  26 november 2015
 19. Beëindiging beursnotering

  Ballast Nedam gaat van de beurs.

  10 februari 2016
 20. Ballast Nedam grootaandeelhouder Stripe Consulting (UK)

  In 2019 nam Ballast Nedam de meerderheidsaandelen van het Britse Stripe Consulting over. Sindsdien is Stripe Consulting ondergebracht bij Ballast Nedam Park & Connect.

  1 augustus 2019
 21. Overname 49% van de aandelen in Heitkamp Construction Swiss GmbH

  Hiermee is een verdere stap gezet in de gewenste internationalisering en aanvullende expertise op tunnelbouw.

  31 maart 2020
 22. Overname Willems Bouwbedrijf

  Ballast Nedam neemt de aandelen in Willems Bouwbedrijf over. Het in Venlo gevestigde bouwbedrijf wordt als zelfstandig bedrijf toegevoegd aan het brede portfolio van Ballast Nedam.

  9 november 2021
 23. Overname Mouwrik Waardenburg

  Ballast Nedam neemt de aandelen in Mouwrik Waardenburg over. Het wegenbouwbedrijf uit Waardenburg en Elst wordt als zelfstandig bedrijf toegevoegd aan Ballast Nedam Road Specialties.

  21 maart 2022
 24. Overname Avenue Building Company

  Ballast Nedam zet een volgende stap in haar internationale groei met de overname van Avenue Building Company Ltd. (ABC). Dit bedrijf is gespecialiseerd in bouwprojecten in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk en realiseert onder andere hoogstaande diagnostiekcentra, enkelvoudige mammografie units en de renovatie van ziekenhuisafdelingen.

  4 januari 2023
 25. Ballast Nedam neemt Rönesans Endüstri Tesisleri over

  In januari 2024 heeft Ballast Nedam N.V. 100% van de aandelen van Rönesans Endüstri Tesisleri (Ronesans Industrial and International Construction) overgenomen. Deze overname versterkt de financiële positie van Ballast Nedam en zal naar verwachting bijdragen aan een gezonde winstmarge. De business unit wordt onderdeel van de internationale portefeuille binnen Ballast Nedam.

  2 januari 2024
Terug naar