Bestuur en toezicht

Inspirerende leiders op de juiste plek

Leiderschap gaat over voorbeeldgedrag

Toegewijde, inspirerende mensen op de juiste plek in de organisatie hebben, is een van onze belangrijkste overtuigingen. Zo is onze organisatie ook ingericht, binnen alle lagen van het bedrijf. Het bestuur van Ballast Nedam bestaat uit een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur en de strategie en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. Onze Corporate Governance is vastgelegd in onze statuten, het reglement van de Raad van Bestuur en de gedragscode. Sinds 10 mei 2017 is Renaissance Construction B.V. (dochtermaatschappij van Rönesans Holding), de enige aandeelhouder van Ballast Nedam N.V.

 

Samenstelling Raad van Bestuur

Cenk Düzyol

Voorzitter Raad van Bestuur Ballast Nedam

De heer Cenk Düzyol is sinds 1 juni 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam en is een bestuurder A van Ballast Nedam N.V.

In deze positie legt hij zich voornamelijk toe op de ingezette strategie, grote bouwprojecten, onderhoud van contacten met klanten en de samenwerking met Rönesans Holding en de andere groepsmaatschappijen.

De heer Düzyol is in 1971 geboren en heeft de Turkse nationaliteit. De heer Düzyol voegde zich bij Rönesans in 1999 en was eerder CEO van Renaissance Construction Rusland (2005-2015), lid van de Raad van Bestuur van Rönesans Holding A.Ş (2016-2018) en is lid van de Raad van Bestuur van Renaissance Construction Rusland sinds 2015 en sinds 2020 ook diens voorzitter. In 1994 rondde de heer Düzyol zijn studie Civil Engineering af aan de Technical University of Istanbul.

Cenk Duzyol

Atilla Kemal Sağlam

CEO Ballast Nedam

De heer Sağlam werd per 1 september 2019 benoemd tot Chief Executive Officer van Ballast Nedam Construction en per 7 augustus 2020 tot Chief Executive Officer van Ballast Nedam. De heer Sağlam is bestuurder A van Ballast Nedam N.V.

Hij is verantwoordelijk voor de activiteiten van alle business units binnen Ballast Nedam Construction, de organisatie van afdelingen en het creëren van nieuwe markten in lijn met de strategie van Ballast Nedam.

De heer Sağlam is in 1978 geboren. Hij heeft de Turkse nationaliteit en is woonachtig in Nederland. De heer Sağlam voegde zich in 2008 bij Rönesans Holding en werkte tot 2013 in verschillende functies binnen Renaissance Construction Rusland. Daarna bekleedde hij functies binnen Rönesans Energy en binnen enkele afdelingen op het hoofdkantoor van Rönesans Holding in Turkije. Voor zijn benoeming bij Ballast Nedam was hij CEO en bestuurslid van Rönesans Healthcare Facilities Management Company en bestuurslid van Heitkamp Ingenieur und Kraftwerksbau GmbH. Hij is ingenieur elektrische elektronica, afgestudeerd aan de Middle East Technical University in 1999 en behaalde zijn MBA in 2001.

Kemal Seglam Ballast Nedam

Sander Lefevre

Lid Raad van Bestuur Ballast Nedam

De heer Sander Lefevre legt zich als lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam voornamelijk toe op infra-activiteiten. De heer Lefevre is een bestuurder A van Ballast Nedam N.V. Sinds 2006 bekleedde hij verschillende managementposities binnen Ballast Nedam, waaronder directeur Ballast Nedam Infra.

De heer Lefevre is geboren in 1973 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Na zijn opleiding aan de Technische Universiteit Delft begon hij zijn carrière in 1998 als projectmanager bij Royal Haskoning DHV.

Sander Lefevre Ballast Nedam

Olav Padberg

Lid Raad van Bestuur Ballast Nedam

De heer Olav Padberg is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel Ballast Nedam Building Projects welke grootschalige en complexen gebouwen bouwt. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de prefab betonfabrieken alsmede de afdelingen assurantiën, compliance, human resources en juridische zaken voor Ballast Nedam als geheel. De heer Padberg is een bestuurder A van Ballast Nedam N.V.

De heer Padberg is in 1972 geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Padberg startte zijn loopbaan bij Ballast Nedam in 2007. In 2011 werd hij benoemd als Directeur Legal van Ballast Nedam en Compliance Officer van het Ballast Nedam Pensioenfonds. De heer Padberg heeft zijn studie rechten behaald aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Olav Padberg Ballast Nedam

Özgür Canbaş

Lid Raad van Bestuur Ballast Nedam

De heer Özgür Canbaş is als lid van de Raad van Bestuur mede verantwoordelijk voor de te voeren strategie van Ballast Nedam. Binnen de Raad van Bestuur is hij verantwoordelijk voor de divisies Ballast Nedam Development en Ballast Nedam Concessions. De heer Canbaş is een bestuurder B van Ballast Nedam N.V.

De heer Canbaş is in 1973 geboren en heeft de Turkse nationaliteit. Hij was van 1998 tot 2009 werkzaam als Corporate en Investment banker bij Deutsche Bank in Istanbul, London en Singapore. Daarna maakte hij de overstap naar Rönesans Holding waar hij sindsdien lid is van verschillende bestuurs- en toezichthoudende organen bij groepsmaatschappijen. Ook is hij lid van de Raad van Bestuur van Rönesans Holding. De heer Canbaş is afgestudeerd in Mechanical Engineering aan de Technische Universiteit van Istanbul.

Hayrettin Koçak

Lid Raad van Bestuur en CFO Ballast Nedam

Op 2 januari 2017 is de heer Hayrettin Koçak binnen de Raad van Bestuur benoemd als Chief Financial Officer (CFO). De heer Koçak is een bestuurder B van Ballast Nedam N.V.

Hij richt zich op financieringsaangelegenheden voor zover het Ballast Nedam als geheel betreft en de afdelingen die zich bezighouden met de financiële controle, financiële diensten en interne audit rapporteren aan hem. De heer Koçak is bovendien sinds 2016 als CFO verbonden aan de divisie Ballast Nedam Construction.

De heer Koçak is geboren in 1981. Hij heeft de Turkse nationaliteit en is woonachtig in Nederland. Voordat de heer Koçak zich bij Ballast Nedam voegde, was hij CFO voor Renaissance Construction Rusland. Hij is afgestudeerd in economie aan de Middle East Technical University in Ankara.

Hayrettin Kozak Ballast Nedam

Bericht van onze voorzitter

Wederzijds vertrouwen is de basis van onze relatie met stakeholders. Alleen op basis van vertrouwen kunnen wij een partner zijn voor onze klanten en hen helpen hun doelen en dromen te realiseren.

Cenk Düzyol Voorzitter Raad van Bestuur Ballast Nedam

Lees meer

Technical en shared services

Technical en Shared services vormen de basis van operational excellence. De basis van een gestroomlijnde en wendbare organisatie ligt bij de interne processen. Zo bewaken wij de effectiviteit en efficiëntie van onze organisatie, met het doel om klantgericht te kunnen werken. 

Martijn Smitt

Executive director Ballast Nedam Shared en Technical services

De heer Martijn Smitt is Executive Director binnen het management van Ballast Nedam. In deze functie is hij verantwoordelijk voor veel van onze Technical and Shared Services. Hieronder vallen Veiligheid, Duurzaamheid, CSR, Marketing & Communicatie, Kwaliteit, ICT, Digital Transformation & Innovation, Onderzoek en Milieuadvies. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor Ballast Nedam Materieel.

Vanuit zijn passie is de heer Smitt al ruim twee decennia betrokken bij talloze multidisciplinaire internationale bouwprojecten. Als één van de weinigen ter wereld weet hij de complexe afzinktechnologie te combineren met de dynamica die bij het afzinkproces komt kijken. Met zijn expertise draagt hij tevens bij aan de groei en ontwikkeling van de tunnelactiviteiten van Ballast Nedam.

De heer Smitt startte zijn loopbaan bij Ballast Nedam in 2018. Na zijn opleiding aan de Technische Universiteit Delft startte hij zijn bouwcarrière in 1993 en werkte aan een groot aantal Nederlandse en internationale infrastructurele projecten.

Corporate Governance

Ballast Nedam’s Corporate Governance documenten omvatten de statuten, het reglement van de Raad van Bestuur en de gedragscode met deelcodes. Ook het rooster van aftreden is hier te vinden. Voor vragen kun je contact opnemen met onze afdeling legal.

→ Lees meer over Corporate Governance

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van de Raad van Bestuur en heeft een adviserende rol. De Raad van Commissarissen heeft oog voor de belangen van Ballast Nedam N.V. en de daarmee samenhangende onderneming.

Lees meer

Rönesans Holding

Rönesans Holding werd in 2015 aandeelhouder van Ballast Nedam. Het bedrijf is opgericht in 1993 in Sint-Petersburg, Rusland. Rönesans Holding is momenteel actief als hoofdaannemer en investeerder in 28 landen over de hele wereld. De holding houdt zich bezig met de domeinen bouw, infra, vastgoedontwikkeling, energie, industriebouw en gezondheidszorg.

→ Lees meer over Rönesans Holding

Terug naar