MVO

Maatschappelijk verantwoord

Ballast Nedam werkt met grote toewijding aan een toekomstbestendige leefomgeving. We leggen de lat hoog. Tegelijkertijd realiseren we ons dat ons werk ook impact kan hebben op de omgeving waarin we werken. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid serieus om negatieve effecten te minimaliseren.

Beleid gebaseerd op een grondige analyse

Het minimaliseren van die impact doen we binnen ons MVO-beleid, gebaseerd op een uitvoerige stakeholderanalyse. Deze analyse is opgesteld volgens de criteria van de ISO 26000: een internationale norm die zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We omarmen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die de basis vormen van onze MVO-strategie en KPI's. Daarnaast conformeren we ons aan de IFC Environmental and Social Performance Standards van de Wereldbank. Het beleid is onder andere gericht op emissiereductie en het verminderen van primaire grondstoffen die we gebruiken voor het realiseren van onze projecten. 

Onze belangrijkste motivatie is om bij te dragen aan goede gezondheid en welzijn (SDG 3), verantwoorde productie en consumptie (SDG 12) en industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9). Met deze doelen willen we bijdragen aan duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en die kunnen we niet bereiken zonder onze partners (SDG 17). 

Nieuws en verhalen over dit thema

We zitten niet stil. Hier lees je alle nieuwtjes over maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Zorgen voor veiligheid

Onze mensen en partners moeten hun werk altijd veilig kunnen doen. Daardoor gaan zij 's morgens gezond naar hun werk en komen zij 's avonds gezond weer thuis. Altijd. Overal. Iedereen. Daar dragen we allemaal aan bij.

Over veiligheid

Goed werkgeverschap en social return: ruimte voor elk talent

Ballast Nedam richt zich voortdurend op het verder verbeteren van onze inclusieve, motiverende en productieve werkomgeving. Onze medewerkers hebben 23 verschillende nationaliteiten en we streven ernaar om nog meer vrouwen in onze teams te verwelkomen. We zien dat het creëren van kansen voor nieuw en divers talent én het faciliteren van productiviteit en duurzame inzetbaarheid van het huidige personeelsbestand cruciaal is voor het blijvende succes van ons bedrijf.

Mede daarom zetten we ons met toewijding in voor Social Return: het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2020 lukte dit bij maar liefst 31 projecten, waarbij we nieuwe collega's verwelkomden op functies zoals bouwplaats-assistent, portier en timmerman. 

Op project De Groene Loper in Maastricht werden 4700 werkuren ingevuld via social return. En bij Hart van Zuid Rotterdam is een sociaal programma een belangrijk onderdeel van het project. We betrekken de omgeving, waarbij we vakmanschap in de buurt stimuleren en maar liefst € 4 miljoen aan Social Return uren toepassen. Zo creëren we bijvoorbeeld (tijdelijke) arbeidsplaatsen en stageplaatsen voor jongeren. In nauw overleg met de gemeente moet de gebiedsontwikkeling leiden tot een verbeterde leefomgeving en een eigen identiteit: een 'Hart van Zuid' waar iedereen trots op is en waar zoveel mogelijk buurtbewoners aan hebben bijgedragen.

Jong talent? We zijn altijd op zoek

Jaarlijks plaatst onze Recruiter Maria het Lam ruim honderd stagiairs en trainees bij onze projecten en organisatieonderdelen in heel Nederland. Daar zijn we blij mee, want deze jonge talenten voegen veel energie, kennis en ambitie toe aan onze teams. Bovendien blijven zij na hun afstuderen vaak bij ons werken.

Bekijk onze stageplaatsen

Integriteit staat ten allen tijde voorop

Daarom hanteren we eerlijkheid, transparantie en integriteit als uitgangspunt in onze processen en communicatie. We committeren ons aan de kernwaarden visie, missie en waarden zoals vastgelegd in de Gedragscode BenWijzer en onze deelcodes.

We hebben de centrale aansturing van compliance en integriteit neergelegd bij onze Chief Compliance Officer, die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Decentraal zijn er compliance officers in onze bedrijfsonderdelen en bij onze projecten actief met de praktische invulling en toepassing van ons beleid.

Gedragscode en andere Corporate Governance documenten

Milieu en duurzaamheid

Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van ons werk. We zetten dit thema centraal voor de toekomst van onze klanten en de nieuwe generaties en zetten ons in voor de ambitieuze doelstelling om het energieverbruik in de gebouwde omgeving in 2040 met twee derde te verminderen. Ook werken we hard aan een energie neutrale bouwplaats. We zijn ISO 14001 gecertificeerd: een hoge internationale standaard voor milieumanagementsystemen.

→ Meer over Duurzaamheid bij Ballast Nedam

Omgevingsmanagement: een hoofdingrediënt

De A9 Gaasperdammertunnel ligt in één van de drukste gebieden van Amsterdam. En de CoolTower bouwen we middenin Rotterdam. Een bouwplaats is geen wereld op zich maar juist onderdeel van de samenleving. We vinden dat iedere bouwplaats een goede buur moet zijn. Daarom beperken we overlast zoveel mogelijk.

Veel van onze projecten worden gebouwd onder de vlag van Bewuste Bouwers, waardoor wij bewust omgaan met mens en milieu. Binnen maatschappelijk gebied spelen de stakeholderdialogen een belangrijke rol, en op ecologisch gebied heeft de algemene zorgplicht van de flora- en faunawet veel invloed. Het resultaat: verzorgde, veilige bouwplaatsen met minimale overlast voor omwonenden. 

Terug naar