Bouwen aan een duurzame leefomgeving

Onze bijdrage

Naast huizen, wegen en havens, bouwen we ook windmolenparken en waterkeringen. Steeds meer met circulaire materialen en met machines en processen die geen netto-uitstoot veroorzaken. We zorgen voor toekomstbestendige oplossingen op internationaal niveau. Zo helpen we verdere schade aan het klimaat te voorkomen, maar stellen we regio's ook in staat zich aan te passen aan een stijgende zeespiegel of weersveranderingen. Net zoals we nieuwe leefgebieden ontwikkelen en toegankelijk maken, de toegang tot schone energie uitbreiden en industrieën verduurzamen. Ballast Nedam werkt zo elke dag aan een veilige en duurzame leefomgeving.

Om klimaatverandering te beperken en klimaatbestendiger te worden, is het belangrijk om gezamenlijk een beter energiesysteem te creëren. Dit betekent dat er een fundamentele verandering nodig is in van de manier waarop samenlevingen energie produceren, distribueren en verbruiken. Door negatieve energiebronnen te verminderen en te kiezen voor duurzame alternatieven, verbeteren we de leefomstandigheden op milieu-, sociaal, economisch en stedelijk gebied. Ballast Nedam zet zich in voor de transities die nodig zijn. Wij dragen bij aan de energietransitie door wat we bouwen en hoe we dat doen.

De behoefte aan een beter energiesysteem

We verbruiken een groot deel van de energiebronnen van onze planeet en vervuiling heeft grootschalige gevolgen op economisch, sociaal en milieuniveau. Daarom volgen we strategieën en initiatieven om de overgang naar een duurzamer, klimaatvriendelijker en veerkrachtiger energiesysteem te versnellen. Binnen Ballast Nedam nemen we actief deel aan de energietransitie en versnellen we deze. Zo verkleinen we onze voetafdruk en verbeteren we onze leefomgeving. Voorbeelden zijn windenergieprojecten met zonne-energie en waterstofenergiebronnen.

Energietransitie

Beter wonen en werken

Een veranderende demografie en een groeiende wereldbevolking creëren druk op onze leefomgeving. Stedelijke ontwikkeling en een behoefte aan huisvesting zijn belangrijke ontwikkelingen, vooral in een dichtbevolkt land als Nederland.  De uitdaging is om beter gebruik te maken van de beschikbare ruimte en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk van zowel bouwen als wonen in nieuwe omgevingen te verminderen. Onze projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling en bouw bieden oplossingen voor de behoefte aan gezond wonen, zoals ons project Cartesius.

Stedelijke ontwikkeling en bouw

Watervoorziening en waterbescherming

Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel en staat onze leefomgeving op het spel. We moeten onze omgeving beschermen tegen overstromingen en veilig houden. Ballast Nedam draagt bij aan de bescherming van bewoners met projecten voor de versterking van dijken en door programma's voor de toegang tot schoon water aan te bieden. Een voorbeeld is Rijnkade Arnhem waar we werken aan een verbeterde kade om de omgeving te beschermen tegen overstromingen.

Waterbestendigheid

Mobiliteit en logistiek verbeteren

Een duurzamere leefomgeving creëren leunt op het optimaliseren van de infrastructuur. Betere bereikbaarheid en kortere reistijden door gestroomlijnde transportnetwerken en slimme stedelijke planning verbeteren de mobiliteit en verminderen uitstoot. Door efficiënte transportmogelijkheden en milieuvriendelijke infrastructuur te ontwerpen en aan te leggen, helpt Ballast Nedam de weg vrij te maken voor een groenere, verbonden toekomst die zowel de gemeenschap als het milieu ten goede komt.

Infrastructuur

Transitie door industriële oplossingen

Het integreren van duurzaamheid in industriële oplossingen biedt enorme voordelen. Overschakelen van vervuilende praktijken naar duurzame alternatieven vermindert niet alleen de impact op het milieu, maar bevordert ook efficiëntie en veerkracht. Ballast Nedam helpt industrieën zichzelf opnieuw uit te vinden en op te bouwen. Deze overgang verbetert de reputatie van de industrie, verlaagt de operationele kosten en zorgt voor een langdurige positieve impact op bedrijven, de planeet en mensen.

Industriële vernieuwingen