Duurzaamheid

Oog op de toekomst

Duurzaam bouwen en ontwikkelen is één van de grootste speerpunten binnen Ballast Nedam. We hebben de ambitie om de doelen van het Klimaatakkoord ruimschoots te halen. Daarnaast omarmen we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waar we tevens onze duurzaamheidsstrategie op baseren.
Ballast Nedam is gecertificeerd op de hoogste norm van de CO2-prestatieladder en werkt toe naar een emissieloze bouwplaats. 

Ons duurzaamheidsbeleid en onze certificaten

Onze challenger op het gebied van duurzaamheid

Eigen energie opwekken, 100% elektrisch materieel, groene gevels opleveren, de bevordering van biodiversiteit: onze CSR-director Bramske van Beijma ziet het als haar taak om baanbrekende voortuitgang te boeken in zowel de infrastructuur als de gebouwde omgeving. Haar passie begon tijdens haar vakanties in Zeeland, waar de lucht opvallend veel schoner was dan thuis. 

Haar visie
Onze doelen

We komen steeds dichter bij emissievrije bouwplaatsen en in 2030 willen we dat onze bouwplaatsen energieneutraal zijn. Tussen 2008 en 2020 brachten we daarom onze CO2-uitstoot al met ruim 57% omlaag. In 2020 verduurzaamden we maar liefst 17% van onze bouwketen en startten we met energiezuinige units. Mét zonnepanelen op het dak. We investeren in duurzaam materieel en werken aan samenwerkingen met partners binnen duurzaam initiatief De Groene Koers.

Ook streven we naar 50% circulariteit op de bouwplaatsen in 2030, waarbij we de maatstaven van de CO2-prestatieladder als leidraad houden. Dat houdt in dat we minstens de helft van onze projecten willen realiseren met herbruikbare materialen en minder plastic op de bouwplaats. Door deze verduurzaming kunnen we met succes blijven bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Dit asfalt bespaart energie

Voor de aanleg van de A9 Gaasperdammertunnel hebben Ballast Nedam en organisatieonderdeel DIBEC binnen consortium IXAS onderzoek gedaan naar reflecterend asfalt waarmee energie kan worden bespaard. De witte steentjes in het mengsel weerkaatsen het licht beter, waardoor lampen minder fel hoeven te branden. De energiebesparing? Maar liefst twintig procent.

Bekijk dit project
Nieuwe brandstoffen

In Nederland en daarbuiten komen steeds meer waterstoftankstations. De specialisten van ons organisatieonderdeel Ballast Nedam Industriebouw werken al decennialang aan innovaties op het gebied van deze nieuwe brandstof. Zo realiseerden zij al waterstoftankstations verspreid in de Benelux, waarbij ze werken binnen het WaterstofNet platform. Dit platform, met leden uit de industrie en overheid, ontwikkelt duurzame waterstofprojecten die de ambitie rondom emissieloos transport en energieopslag dichterbij laten komen.

Onze duurzamere units op de bouwplaats

Om de eigen footprint van Ballast Nedam zo klein mogelijk te houden, ligt de focus naast mobiliteit op duurzaamheidsmaatregelen op de bouwplaats zelf. De doelstelling is een CO2-neutrale bouwplaats in 2030. Voor bouwketen investeren we in duurzamere units met hoge isolatie, dubbele beglazing, lichtsensoren, led armaturen en voor koeling en verwarming gebruiken we een duurzame warmtepomp. Van alle units is nu 15% - 20% vervangen door deze nieuwe duurzamere units.

De Groene Loper

Onze organisatieonderdelen Ballast Nedam Development en Laudy Bouw & Ontwikkeling transformeerden het meest vervuilde gebied van Maastricht om naar een gebied met een gezonde woon-, werk- en leefomgeving. Van de A2 werd 2,6 kilometer verplaatst naar een dubbellaagse tunnel, waardoor boven de grond ruimte vrij kwam voor een groene loper. Tegelijkertijd is hier plaats gemaakt voor zo’n 1.100 duurzame en energieneutralen woningen. Alles met een uiteindelijk doel: één van de meest gezonde stedelijke gebieden in Nederland creëren. De impact van deze circulaire gebiedsontwikkeling is inmiddels bekroond met een Sustainable Residential Development Award.

Terug naar