Duurzaamheid

Oog op de toekomst

Duurzaam bouwen en ontwikkelen is één van de grootste speerpunten binnen Ballast Nedam. We hebben de ambitie om de doelen van het Klimaatakkoord ruimschoots te halen. Daarnaast omarmen we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waar we onze duurzaamheidsstrategie ook op baseren.  
Deze strategie is verankerd in ons plan over maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2021 hebben we ons beleid laten verifiëren conform de ISO26000 zelfverklaring. Daarnaast zijn wij gecertificeerd op de hoogste norm (trede 5) van de CO2 prestatieladder en werken wij toe naar CO2-neutrale bouwplaatsen in 2030.

ISO 26000 zelfverklaring
CO2-prestatieladder

Bouwen aan schone lucht

Onze CSR-director Bramske van Beijma ziet het als haar taak om baanbrekende voortuitgang te boeken in zowel de infrastructuur als de gebouwde omgeving. Haar passie begon tijdens haar vakanties in Zeeland, waar de lucht opvallend veel schoner was dan thuis. 

Dit is haar verhaal

Nieuws en verhalen over duurzaamheid

We zitten niet stil. Hier lees je meer over dit thema.

Onze duurzaamheidsdoelen

We werken hard aan het realiseren van CO2-neutrale bouwplaatsen in 2030. Daarom brachten we onze CO2-uitstoot tussen 2008 en 2020 al met ruim 57% omlaag. In 2021 hebben we 35% CO2-reductie behaald ten opzichte van ons nieuwe basisjaar 2019.

Enkele stappen die we zetten:

  • Verduurzamen van bouwketen en units
  • Investeren in zonnepanelen op vastgoedlocaties
  • Investeren in schoner en zero emissie materieel op de bouwplaatsen
  • Groene stroom op bouw-, productie- en kantoorlocaties
  • Elektrificatie van het wagenpark
  • Samenwerking met partners, zoals De Groene Koers en Emissieloos Netwerk Infra

Naast 100% CO2-neutrale bouwplaatsen in 2030, hebben we voor 2040 de ambitie om energieneutraal te ondernemen. We voorkomen het gebruik van nieuwe grondstoffen door losmaakbaar en aanpasbaar te ontwerpen en te bouwen en zo veel mogelijk hergebruikte en gerecyclede materialen toe te passen. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, zijn deze zo veel mogelijk biobased en non-toxisch.

100% groene stroom

Er is geen tweede planeet. Daarom moeten we zuinig zijn met wat we hebben. Om schadelijke fossiele brandstoffen te vermijden, hebben we in 2021 een belangrijke keuze gemaakt: op kantoren, productielocaties en bouwlocaties gebruikt Ballast Nedam 100% groene stroom.

We werken steeds energiezuiniger, gaan verspilling tegen en wekken eigen groene energie op. Zo kunnen we duurzame energieprojecten realiseren voor onszelf én onze klanten.

Nieuwe brandstoffen

In Nederland en daarbuiten komen steeds meer waterstoftankstations. De specialisten van ons organisatieonderdeel Ballast Nedam Industriebouw werken al decennialang aan innovaties op het gebied van deze nieuwe brandstof. Zo realiseerden zij al waterstoftankstations verspreid in de Benelux, waarbij ze werken binnen het WaterstofNet platform. Dit platform, met leden uit de industrie en overheid, ontwikkelt duurzame waterstofprojecten die de ambitie rondom emissieloos transport en energieopslag dichterbij laten komen.

Onze duurzamere units op de bouwplaats

We investeren in duurzamere units met hoge isolatie, dubbele beglazing, lichtsensoren en ledverlichting. Duurzame warmtepompen zorgen voor koeling en verwarming. 

Ook installeren we steeds vaker zonnepanelen op de daken van onze units, soms gecombineerd met een batterijpakket. De frames waarmee de panelen op de daken zijn gemonteerd, zijn zodanig ontworpen dat deze gemakkelijk hergebruikt kunnen worden. Net zoals de zonnepanelen.

Over de zonnepanelen
Terug naar