Veiligheid

Veiligheid. Altijd. Overal. Iedereen.

Dagelijks werken we met onze collega's aan uitdagende projecten. Daar zijn we trots op. Maar ons werk kent ook risico's, omstandigheden die van dag tot dag veranderen en tijdsdruk. Onze mensen en partners moeten hun werk altijd veilig kunnen doen. Daardoor gaan zij 's morgens gezond naar hun werk en komen zij 's avonds gezond weer thuis. Altijd. Overal. Iedereen. Daar dragen we allemaal aan bij.

Als we zien dat het beter kan, leggen we de lat hoger en dagen we het bestaande uit. Dat geldt voor iedereen: van ontwerpers, uitvoerders, planners, bouwplaats medewerkers en managers tot kraanmachinisten. Van aanbesteding en ontwerp tot en met uitvoering en oplevering. Veiligheid en goede prestaties gaan hand in hand.

Nieuws en verhalen over veiligheid

We zitten niet stil. Hier lees je meer over dit thema.

Take Care: één video, één boodschap.

Bekijk video

Oog voor elkaar

Incidenten en ongevallen hebben een grote impact. Voor betrokkenen, gezinnen, collega's. Daarom zorgen we voor elkaar en doen we het uiterste om elkaar te beschermen.

We vinden het belangrijk dat collega's initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen en elkaar aanspreken als dat nodig is. Elkaar helpen als het spannend wordt en openstaan voor de hulp van anderen. Daarom gelden duidelijke principes en afspraken voor iedereen die bij Ballast Nedam werkt, inclusief onze ketenpartners.

→ Onze principes en afspraken

"Veilig werken betekent altijd blijven ontwikkelen."

Bas Machielse heeft met dertig jaar in de bouw ontzettend veel ervaring. Regelmatige gesprekken en toolboxen over veiligheid helpen hem om scherp te blijven. "Over een tijd zijn er weer nieuwe inzichten en andere dingen belangrijk dan waar we nu op letten. We moeten daarom blijven ontwikkelen en leren."

Bas vertelt zijn verhaal

Onze speerpunten

Om onze veiligheidsbelofte waar te maken, dagen we onszelf elke dag uit om te verbeteren. Zo bouwen we aan een cultuur van zorg (‘care’) voor elkaar. Dat is de basis van onze gezonde organisatie. Binnen deze cultuur zetten we in op het sterker maken van persoonlijk leiderschap in veiligheid. We beschouwen onze onderaannemers als cruciale partners, waarmee we samenwerking zoeken op gelijkwaardige basis.

We werken met eenvoudige en duidelijke principes en afspraken. Want als iedereen deze kent en begrijpt, is het gemakkelijker om je eraan te houden. Ook verbeteren we de onderlinge communicatie en zorgen we dat we slimmer en sneller leren van onze ervaringen. 

Veiligheid is onderdeel van ons gehele proces. We onderzoeken alle incidenten, want we willen leren van onze incidenten en ongevallen. En die lessen delen we met alle collega's, zodat we iedere dag werken aan het verminderen van risico’s.

‘‘Veiligheid in Aanbestedingen: een vertrekpunt

Bestuurslid Olav Padberg: "Op veiligheid hoor je niet te concurreren, daar geloven wij sterk in. Het veiliger maken van de gehele sector lukt alleen als we samenwerken, dezelfde regels hanteren en verantwoordelijkheid nemen."

Lees meer
Terug naar