Veiligheid

Veilig werken, gezond thuiskomen

Veilig werken staat bij Ballast Nedam op nummer één

Veilig werken staat bij Ballast Nedam altijd voorop. Omdat gezondheid de essentie is van ons bestaan. En omdat wij geloven dat veilig werken een van de pijlers is waarop een gezonde organisatie is gebouwd. We geven om elkaar, daarom is veiligheid essentieel bij elke stap die we zetten. Altijd. Overal. Iedereen.


We doen een belofte aan iedereen die betrokken is bij onze projecten: we werken veilig en daar zorgen we samen voor. Dat geldt voor iedereen: van ontwerpers, uitvoerders, planners, bouwplaats medewerkers, managers tot kraanmachinisten. Van aanbesteding en ontwerp tot en met uitvoering en oplevering. Veiligheid en goede prestaties gaan hand in hand.

Leiderschap, principes en afspraken

Wij streven naar een ongevalsvrij Ballast Nedam. Als het om veiligheid gaat, heeft iedereen een rol. Ieder individu kan de risico’s die aan zijn of haar taak verbonden zijn, goed zelf inschatten en beheersen. En daarnaar handelen, een voorbeeld zijn voor anderen. We noemen dat: leiderschap in veiligheid.

Dat leiderschap nemen we serieus. Daarom gelden duidelijke principes en afspraken voor iedereen die bij Ballast Nedam werkt, inclusief onze ketenpartners. De principes en afspraken zijn gegrond op communicatie en verantwoordelijkheid.

→ Onze principes en afspraken

'Ik wil dat iedereen zich hier veilig voelt.'

Conrad Hordijk is Hoofduitvoerder op de A24 Blankenburgverbinding. Hij heeft de ambitie om de schoonste en meest veilige bouwplaats van Nederland te hebben. "Ik begon bij Ballast Nedam in 1988. Sindsdien heb ik het veiligheidsbewustzijn razendsnel zien verbeteren.'

Het verhaal van Conrad
Onze speerpunten

Om onze veiligheidsbelofte waar te maken, dagen we onszelf elke dag uit om te verbeteren. Zo bouwen we aan een cultuur van zorg (‘care’) voor elkaar. Dat is de basis van onze gezonde organisatie. Binnen deze cultuur zetten we in op het sterker maken van persoonlijk leiderschap in veiligheid. Dat geldt voor iedereen en vragen we altijd en overal. We beschouwen onze onderaannemers als cruciale partners, waarmee we samenwerking zoeken op gelijkwaardige basis.

We werken met eenvoudige en duidelijke principes en afspraken. Want als iedereen deze kent en begrijpt, is het gemakkelijker om je eraan te houden. Ook verbeteren we de onderlinge communicatie en zorgen we dat we slimmer en sneller leren van onze ervaringen. Zo versterken we onze lerende organisatie.

Veiligheid is onderdeel van ons gehele proces. Van tender tot oplevering. We onderzoeken alle incidenten, Want we willen leren van onze incidenten en ongevallen. En die lessen delen we met alle collega's, zodat we iedere dag werken aan het verminderen van risico’s. Want als we vooraf goed nadenken, verlagen we de kans op incidenten.

‘We organiseren veiligheid met de grootste zorg'

Executive Director Martijn Smitt leidt het crisisteam binnen Ballast Nedam. Hij vertelt: "Alles is erop gericht dat onze mensen niet ziek worden en secundair om ervoor te zorgen dat onze operationele activiteiten kunnen doorgaan."

Aan het begin van de coronacrisis bleek Ballast Nedam als één van de eersten in de bouwsector te zijn ingericht op het veilig werken binnen de nieuwe kaders. 

Dit is hoe we dat doen

Terug naar