Duurzaamheid

Sustainable Development Goals

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot onze bouwplaats en een groenere samenleving. We durven te kiezen en stelling te nemen. Dit laten we zien door ons aan te sluiten bij de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN). Lees verder

Duurzaamheid in beleid

Wij geloven dat ieder project een kans biedt om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld van vandaag én morgen. We willen meer, en daarom is duurzaamheid integraal omarmd. Geen duurzame projecten meer, maar een duurzame bedrijfsvoering.

Onderwerpen

Ballast Nedam richt zich op een zestal thema’s en heeft de SDG’s, IFC Performance Standards en OESO richtlijnen hiermee in lijn gebracht. De thema’s zijn: Efficiënt energiegebruik, Verantwoord omgaan met afval en materialen, Goed werkgeverschap en Social Return, Veiligheid en Integriteit.

CO2 certificering

Inzicht, reductie, transparantie en participatie. Die vier woorden vormen de kern van de CO2-prestatieladder. Als Ballast Nedam zijn wij sinds november 2012 gecertificeerd. Dit heeft ons gestimuleerd de CO2-uitstoot te reduceren, zowel in de bedrijfsvoering als in de keten. Lees verder