Community investment

In onze visie draagt Ballast Nedam in haar activiteiten bij aan de scholing en werkgelegenheid van jongeren en mensen met een sociale achterstand. Middels het aanmoedigen van ondernemerschap zowel in Nederland als in buitenlanden waar wij actief zijn, blijven wij werken aan een kwalitatieve leefomgeving met als doel een verbetering van de kwaliteit van leven voor iedereen.

In de afgelopen jaren hebben we prioriteit gegeven aan het op weg helpen van uitvoeringsteams in lopende projecten waarop de SROI-verplichting rustte. Zodoende hebben we de geleerde lessen op dit gebied geanalyseerd en verwerkt, wat resulteerde in het Handboek Social Return. In het handboek staan concrete handvatten om medewerkers te helpen om ‘social return’ succesvol in te richten en uit te voeren, zowel in de tenderfase als in de uitvoering. Het voornemen was het Handboek Social Return door geleerde lessen in de uitvoering
verder te gebruiken. Het biedt praktische en concrete handvatten en Ballast Nedam-medewerkers waarderen het.

 

Gezien de (markt)omstandigheden waarin Ballast Nedam op dit moment verkeert, heeft SROI dit jaar geen hoge prioriteit gekregen binnen het MVO-beleid. Daarom is aan community investment in 2017 geen budget toegekend. Ook in 2018 is hieraan geen apart budget op holdingniveau toegekend.