BIM4Project bij Building Projects

BIM2Design

Bij BIM2Design ligt de nadruk op het slim vastleggen van data zodat alle partijen integraal kunnen samenwerken en dus dezelfde (code)taal kunnen spreken. Tijdens het integraal ontwerpen ‘clashen’ we de diverse ontwerpen (Architectural, Structural, MEP, Civil, Roads, etc.) onderling of met de bestaande assets en leggen de voortkomende issues vast binnen ons issuemanagement systeem. Ook creëren we een ‘belevingsmodel’, waarmee we overleg met de stakeholders en interne communicatie beter en duidelijker maken. 

BIM2Construct

Tijdens BIM2Construct ligt de focus op de virtuele bouw van de ‘digital twin’ en het koppelen van dit model aan o.a. de planning en kostenbegroting. Hierbij worden de faseringen van alle tijdelijke situaties ook meegenomen. Hierop kan tot in detail worden gevolgd hoe het proces verloopt en waar mogelijke afwijkingen zitten. Dit levert enorme winsten aan tijd en geld op omdat er veel fouten mee voorkomen worden.

BIM2Field

BIM2Field is de discipline waar het draait om het waarborgen van kwaliteit, veilig werken, meten van voortgang en monitoren van logistiek. We hebben inmiddels op diverse projecten kennis en ervaring opgebouwd met inzet van drones, fotogrammetrie, tablets met speciale apps, sensortechnieken, augmented en virtual reality devices en machinebesturing.

BIM2Operate

Na het realiseren van het bouwwerk start het operationeel beheer en het onderhoud en dan begint BIM2Operate. De assetmanagers en operators ontvangen het informatie-oplevermodel zodanig dat dit naadloos aansluit op zijn primaire processen in deze fase, waarin de focus ligt op beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de gerealiseerde systemen zodat deze voor de gebruiker functioneel blijven.

BIM4Project in de praktijk

In een aantal van onze projecten wordt BIM4Project al uitgebreid toegepast.

Meer weten over BIM basis ILS? Klik dan hier.