PIM, het datahart van de wegverharding

Nooit eerder hadden weggebruikers en overheden zoveel eisen aan onze wegen. Door Pavement Information Modelling-software (PIM) te gebruiken, hebben opdrachtnemers en opdrachtgevers meer inzicht in het wegverhardingsproces en verzamelen ze waardevolle data. Als een nu vernieuwde weg over tien of twintig jaar opnieuw moet worden aangepakt, is een groot deel van de data voor een materialenpaspoort uniform beschikbaar.

PIM wordt nu gebruikt in het proces van tendering en via oplevering naar de beheerfase van een verharding; tijdens productie, planning, database van bouwstoffen en mengsels en voorraadbeheer. Hierbij bestaat verharding uit (een deel) van asfalt, fundering en onderbouw. Ballast Nedam heeft de software mede geïnitieerd en met zeven andere bouwbedrijven - BAM, Boskalis, Dura Vermeer, Heijmans, KWS, Strukton, Van Gelder - en IT-partner Ilionx gerealiseerd.

Thomas Vermeer, materiaaltechnoloog wegverhardingen van Ballast Nedam: “Zo gebruiken we PIM op de projecten, in de laboratoria bij de asfaltcentrales en in de kantoren.” In Nederland is PIM het grootste portaal dat het wegverhardingsproces ondersteunt met technische gegevens en planningen.

Structuur en standaardisatie

Het wegenbouwproces bestaat uit verschillende stappen, waarbij ook continu verschillende partijen aan zet zijn. In de tenderfase voeren de teams in welke constructies ze willen, welke werkzaamheden ze moeten uitvoeren en de specifieke mengsels die hiervoor beschikbaar zijn. Door het vierogen-principe worden deze gegevens gecontroleerd en aangevuld. Bij de verwerking worden de mengsels van asfalt, gebonden fundering, geleverde ongebonden funderingsmaterialen of zand, verwerkt en aangelegd. Het planningsproces van de werkuitvoering, van aanvraag tot goedkeuring, zit ook in PIM.

Product owner Sietse Robroch: “Met PIM is er structuur en standaardisatie in de data. De software die Ballast Nedam en bijvoorbeeld Strukton en BAM gebruiken, is in de basis exact hetzelfde. Daarom kunnen alle partijen in elke fase goed met elkaar samenwerken zonder dat zij inzicht hebben in elkaars data. Eigenaarschap, regie en data bij de bron houden zijn de kenmerken waardoor we het proces op een goede manier kunnen ondersteunen. Daarbij heeft ieder zijn eigen database welke we periodiek ethisch laten hacken om de beveiliging te controleren.”

Met PIM is er structuur en standaardisatie in de data.
Sietse Robroch Product Owner PIM

PIM-app

PIM is een online-applicatie die ook benaderd kan worden met een app. De PIM-app is bedoeld om in-situ gegevens van bijvoorbeeld metingen met een telefoon of tablet vast te kunnen leggen. Op dit moment gebruiken vooral technologen de app voor hun kwaliteitscontroles. Alle buitenactiviteiten en relevante gegevens – metingen, boorkern, locatie – kunnen verzameld worden in de PIM-app. Maar ook de asfaltuitvoerders kunnen precies zien welke asfaltaanvragen ze hebben staan voor de komende periode en de status van de levering in de gaten houden.

Inzet van PIM bij Ballast Nedam

Ballast Nedam gebruikt PIM in alle fases van het bouwproces. Thomas: “In de tenderfase kunnen we in PIM rekenen met de juiste mengsels. Er zit er nu een controleslag op, die in het verleden vaak werd overgeslagen: kan het niet nog efficiënter, beter, goedkoper? Ook bij het asfalt aanvragen, gebruiken we PIM volop. Bij alle Ballast Nedam asfaltcentrales en bij 75% van de Nederlandse asfaltcentrales kunnen we met ons PIM-account bestellen."

"Daarnaast gebruiken we de PIM-app bij de keuringen die we als kwaliteitsdienst uitvoeren. Onze werkvoorbereiders hebben tegenwoordig altijd de laatste versies van de DOP, CE en het verkorte verslag ter beschikking om aan de opdrachtgever te verstrekken. Nu Ballast Nedam ruim een jaar lang data heeft ingevoerd, kunnen we beter analyseren wat we daadwerkelijk voor kwaliteit leveren en wat de doorlooptijden zijn van bepaalde processen. Gebruiken we al het bestelde asfalt of hebben we minder nodig? Zijn er bepaalde problemen bij bepaalde weersomstandigheden met verwerking? Waarom zijn hier afwijkingen in de wegverharding? Daar kunnen we dan op schakelen.”

Nu Ballast Nedam ruim een jaar lang data heeft ingevoerd, kunnen we beter analyseren
Thomas Vermeer Materiaaltechnoloog Wegverhardingen Ballast Nedam

Data inzichtelijk maken

In PIM worden de dwarsdoorsnede van de wegverharding en een vlak in GIS (software waarmee je geografische data kunt analyseren) aan elkaar gekoppeld. Ook de exacte locatie van de boorkernen - en bijbehorende onderzoeken – staan erin. Net als de bouwstoffen van het mengsel (gekoppeld via een asfaltmengsel), de asfaltcentrale die het heeft geproduceerd en van welke groeve de steenslag komt.

Sietse: “Daarmee hebben we een enorme database. Dat is relevant vanuit duurzaamheidsoogpunt, voor de huidige projecten en voor de onderhoudsfase: sloop, aanpassingen of het vernieuwen van lagen. Een volgende stap is de data inzichtelijk maken voor opdrachtgevers en voor de branche om bedrijfs- en projectoverstijgend te kunnen analyseren. Waar zijn er problemen, welke trends zien we? Wat zijn de variabelen waarop we kunnen sturen zodat het asfalt langer meegaat? Door PIM te gebruiken, heb je meer inzicht in het project en verzamel je waardevolle data.  Als een nu vernieuwde weg over tien of twintig jaar opnieuw moet worden aangepakt, is een groot deel van de data voor een materialenpaspoort uniform beschikbaar.”

Terug naar: