Eénjarig jubileum in Leerdam

Achter de schermen van het asfaltlaboratorium

Dit zijn 3 van de mooiste ontwikkelingen in het asfaltlaboratorium in Leerdam

Over het asfalt dat op wegen en fietspaden ligt, is maandenlang nagedacht. Kan het duurzamer? Stabieler? Flexibeler? Het uitdenken en ontwikkelen van asfaltmengsels is de dagelijkse gang van zaken in Leerdam. Daar viert het laboratorium van DIBEC Materiaalkunde, onderdeel van Ballast Nedam, haar éénjarig jubileum. Tijd voor een terugblik op de drie mooiste ontwikkelingen van dit eerste jaar.

In de hoek liggen ingrediënten voor een nieuw asfaltmengsel. Verderop worden proefstukken in de klimaatkast bewaard. Aan een werkbank weegt en sorteert materiaaltechnoloog Arjan Slotboom ronde proefstukken voor een nieuw project.

“Dagenlang heb ik mengsels gemaakt. Daar komen proefstukken uit, die ik test op dichtheid en sterkte. We maken continu afwegingen: Wat voegen we toe om te binden? Blijft dat binnen het budget van de klant? En hoe kan een mengsel nog beter zijn voor het milieu?”

Asfaltmengsels: dat is maatwerk

Het laboratorium in Leerdam bestaat weliswaar één jaar, maar heeft op haar oude locatie al ruim 15 jaar ervaring opgedaan. Dat is nodig, want het ontwikkelen van nieuw asfalt duurt maanden. Het is een knap staaltje van fysische en chemisch onderzoek, waarbij de voorwaarden en omgevingsfactoren altijd projectspecifiek zijn. Daardoor is het maatwerk. Voor iedere klant en ieder project.

Op haar nieuwe locatie in Leerdam werken de materiaaltechnologen onder hetzelfde dak als de wegenbouwers van Ballast Nedam Road Specialties. Ideaal, zo blijkt. Doordat krachten laagdrempelig gebundeld worden, komen nieuwe ideeën snel tot stand. Deze kunnen vervolgens in het lab ontwikkeld en getest worden. Zo ontstaan nieuwe mengsels voor publieke en private sectoren.

Nieuwe duurzame ontwikkelingen

De asfaltmengsels die dit laboratorium verlaten, variëren van flexibel tot zeer stabiel. Eén belangrijke factor hebben ze nagenoeg allemaal: CO2 reductie. Daarom bevatten de mengsels zo min mogelijk primaire bouwstoffen en zoveel mogelijk hergebruikte materialen.

“Er zijn ontzettend veel duurzame ontwikkelingen op dit gebied”, zegt Jan van de Water. Als Hoofd Materiaalkunde heeft hij al tientallen mengsels het laboratorium zien verlaten. “Het vernieuwen van een weg of het aanleggen van nieuwe fietspaden kan vaak veel duurzamer dan onze klanten in eerste instantie denken. Daarom is het onze taak om die opties en kansen bij hen onder de aandacht te brengen. Dat is mooi: meedenken en verrassen.”

3x de mooiste ontwikkelingen

Het afgelopen jaar heeft DIBEC drie duurzame asfaltmengsels geproduceerd die inmiddels een plek in het Nederlandse wegennetwerk hebben gekregen. Op een rij:

1. Castricum: Nieuw asfalt in nauwe samenwerking met de gemeente

Tijdens een herinrichtingsproject in Castricum ontwikkelde DIBEC een nieuw rood asfaltmengsel dat hoog scoort op het gebied van duurzaamheid. Het nieuwe mengsel bevat veel hergebruik van bouwstoffen. Door een verbeterd en slim ontwerp hebben we ruim 50% CO2 kunnen reduceren ten opzichte van het originele ontwerp.

Jan blikt terug: “Dit project viel binnen de raamovereenkomst van Ballast Nedam Road Specialties. Al in een vroege fase hebben we bij de gemeente aangegeven dat dit project kansen bood, duurzaamheidskansen. Daarom hebben opdrachtgever en opdrachtnemer dit project kunnen omvormen tot een duurzaamheidsreconstructie.”

2. Rijswijk: Veel hergebruik

Een SMA met 65% PR. Die codetaal slaat op het mengsel dat in Rijswijk aan de orde was. SMA staat voor Steen Mastiek Asfalt: een type asfalt dat op wegen wordt toegepast als deklaag. Voor een project in Rijswijk werd in het laboratorium een nieuw mengsel voor deze deklaag ontwikkeld. Het mengsel bestaat voor 65% uit gerecycled asfalt: een opvallend hoge score.

De gerecyclede bouwstoffen kwamen uit de asfaltrecyclebank van Ballast Nedam Road Specialties in Amsterdam. Hier verzamelt Ballast Nedam gefreesd oud asfalt dat vervolgens wordt het verwerkt tot nieuwe bouwstoffen. Daarna komt het terecht op vernieuwde wegen, zoals in Rijswijk.

3. Dordrecht: Witte steentjes op de weg

Van een afstandje zie je ze bijna niet, maar ze zitten er wel degelijk: witte steentjes in het grijze asfalt. Deze zogenoemde ‘witte steenslag’ heeft vele voordelen. Zo reflecteren de steentjes het licht van straatlantaarns en koplampen. Hierdoor hebben weggebruikers beter zicht en kan de openbare verlichting wat minder hard schijnen. Opbrengst? Veiligheid, besparing van energie en bijdrage aan de vermindering van Global Warming.

“Bij deze ontwikkeling voor de gemeente Dordrecht hebben we onze opgedane kennis uit onder andere project A9 Gaasperdammerweg toegepast”, zegt Jan. “Daar hebben we ook witte steenslag in het mengsel verwerkt voor in de Gaasperdammertunnel. Dit zorgde voor betere zichtbaarheid op de weg én het bespaarde energie in de tunnel doordat de steentjes het licht reflecteren. Bovendien wordt het asfalt minder heet in de zomer en blijft de deklaag dus in betere conditie. Geen onnodig detail, met het huidige klimaat.”

Meer dan tevreden in Leerdam

Locatie Leerdam is een blijvertje, bleek in het afgelopen jaar. Het team van Jan is ook nu weer volop bezig met nieuwe mengsels voor nieuwe of vernieuwde wegen. “Cliché maar waar: het glas is hier altijd halfvol. Dat komt door de creativiteit van de groep. Zij verzinnen voor iedere uitdaging tien oplossingen en ik de elfde. Zo werkt dat.”

Terug naar: