Building Projects

Realiseert iedere uitdaging

Bijzondere architectuur, grote omvang, moeilijk bereikbare bouwlocatie of een bouwlocatie die tijdens de bouw gewoon in gebruik is. De vraag kan ons niet uitdagend genoeg zijn. De praktijk laat zien dat wij alles in huis hebben om de meest complexe publieke of commerciële bouwprojecten te realiseren. Op zo’n manier dat het resultaat ook over lange tijd nog volop van functionele waarde is. En dat met een minimum aan overlast.

Dichtbebouwde ruimte slim benutten

De ruimte in Nederland is steeds dichter bebouwd. Onze klanten zien dat en zoeken naar slimme oplossingen: meer doen met minder ruimte. Daarom gaat het gesprek steeds vaker over multifunctionaliteit en behoud van (functionele) waarde gedurende de levensduur. Daar denken wij al over mee bij het ontwerp. Zo hebben we de stationslocatie van Breda technisch uit ontworpen, zodat alle functionaliteiten zonder hinder of invloed in één gebouw goed functioneren.

Complex traject volledig ondergebracht

Klanten hebben een hoge waardering voor onze bouwkundige en innovatieve kwaliteiten. Ook onze flexibiliteit in het proces scoort hoog. Wij begrijpen dat onze klanten aan het einde van het bouwproces een state-of-the-art gebouw willen hebben. Tussentijdse aanpassingen horen hier bij. Zo implementeren we de nieuwste technieken of aanvullende ruimten / bouwdelen bij het Erasmus Medisch Centrum. Maar het fijnst vinden klanten misschien wel dat ze een complex traject volledig bij ons onder kunnen brengen. Ook voor de jaren na de realisatie. We verzorgen naast het onderhoud zelfs de regie over het facilitair beheer. Zoals voor de Kromhout Kazerne in Utrecht.

De prachtigste ideeën maakbaar maken

Onze mensen hebben veel ervaring opgebouwd met het bouwen van complexe gebouwen in uitdagende omgevingen. Ze zijn omgevingssensitief en verstaan het vak om op een beperkt oppervlak te bouwen met minimale hinder. Met een open houding kunnen ze over disciplines heen kijken en komen tot innovatieve vondsten. Zo maken ze de prachtigste ideeën ook daadwerkelijk maakbaar. Zoals het bijzondere station Arnhem, waarvoor de architect beton als materiaal koos. Wij vervingen dit door scheepsbouwstaal. Even prachtig, maar wel beter haalbaar.

5 x Building Projects
  1. Van droom tot realisatie – alles in één hand; 
  2. Beste prijs-kwaliteitverhouding over de hele levensduur;
  3. Bijzondere architectuur maakbaar gemaakt;
  4. Toekomstgerichte bouwoplossingen: duurzaam en flexibel;
  5. Nieuwbouw, herbouw, renovatie, transformatie en gebiedsontwikkeling.