The Green House Utrecht: gebouwd vanuit de circulaire gedachte

Het gebouw is volledig remontabel

The Green House

The Green House is een herbruikbaar paviljoen in het hart van Utrecht, onderdeel van de herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne. Samen met Strukton, Facilicom en Albron hebben we zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Het paviljoen is zo gebouwd dat het in de toekomst weer volledig te monteren is. Over 15 jaar kan het paviljoen verplaatst worden naar een andere locatie.

Herbruikbaar paviljoen

The Green House is volledig remontabel gebouwd. Daarnaast hergebruikten we zoveel mogelijk (de gevelplaten komen uit de oude Knoopkazerne die naast ‘The Green House’ staat). Na vijftien jaar kan het paviljoen ergens anders geplaatst worden en de vrijgekomen grond op een andere manier gebruikt. Zo zijn de grond en het gebouw toekomstbestendig.

Snelle bouw

The Green House is in slechts drie maanden tijd gebouwd en opende haar deuren in het voorjaar van 2018. Deze snelle bouw was mogelijk doordat we volledig remontabel bouwen en gebruik maken van geprefabriceerde elementen en zoveel mogelijk hergebruiken.

The Green House: dé inspiratiebron voor circulariteit

Het paviljoen wordt vijftien jaar lang een bron van inspiratie voor een nieuwe circulaire economie en biedt een bijzondere beleving dankzij horeca-, werk- en vergaderaccommodatie en duurzame innovaties. Zo vormt het paviljoen een directe meerwaarde voor de omgeving. Het paviljoen wil een breed publiek bereiken en inspireren en zo bijdragen aan een brede maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van circulair denken en handelen.

Klik hier voor een interactieve dwarsdoorsnede.

Terug naar