Alle kennis voor het aanleggen en onderhouden van wegen

De wegenspecialisten van Ballast Nedam

Ballast Nedam Road Specialties

Eén van onze organisatieonderdelen

Ballast Nedam bestaat uit 18 organisatieonderdelen. Ballast Nedam Road Specialties (Road Specialties) is daar één van en heeft alle kennis in huis van weginfrastructuur om een weg van A tot Z te kunnen aanleggen en onderhouden. Van asfalt, grondverzet en geleiderail tot het uitvoeren van wegmarkeringen, betonreparaties, en groenonderhoud. Deze werkzaamheden verwezenlijken zij in heel Nederland, onder andere voor provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.

De makers

Ballast Nedam Road Specialties is een hechte club. Zij kenmerkt zich door flexibiliteit in het oplossen van problemen waarbij de klantvraag altijd voorop staat. Dit ontstaat ook door transparantie en meedenken over de beste oplossing voor het project.

Enkele mooie projecten waaraan Road Specialties meewerkt zijn De Groene Loper in Maastricht en de A24 Blankenburgverbinding in Rotterdam.

Het karakter van Ballast Nedam Road Specialties

Directeur Joep Hartjes over ‘zijn’ Road Specialties: “In onze organisatie zijn onze medewerkers ons belangrijkste kapitaal. Ze zijn ervaren, vakkundig en adequaat. Wij binden en boeien hen door een inspirerende en dynamische werkgever te zijn met uitdagende projecten.”

De overtuiging zit hem in betrouwbaarheid, eigenaarschap en resultaatgericht samenwerken. Het zijn de bouwstenen waarmee wij de wensen van de opdrachtgever weten te realiseren. Kenmerkend zijn oplossingen door een slimme kijk op veiligheid, kostenefficiëntie en technische focus op 'operational excellence', zoals eigenlijk voor heel Ballast Nedam toepasbaar is.

Vooruitstrevend vijf fronten

Ballast Nedam Road Specialties heeft het oog op de toekomst en blijft zichzelf doorontwikkelen. We hebben de verschillende focuspunten voor je op een rij gezet:

Veiligheid is bij Road Specialties een topprioriteit
Ze hebben als doel om hoog in de veiligheidsladder te komen staan. Dit doel komt steeds dichterbij door de inzet van een externe veiligheidscoach en het trainen van medewerkers in gedragsverandering. De intrinsieke motivatie zit in de mensen zelf. De coach stuurt kritisch aan en ondersteunt erin om het doel te kunnen bereiken.

Gericht op de wereld eromheen
Bij Road Specialties wordt invulling gegeven aan ‘Social Return on Investment’ door mensen een plek op de arbeidsmarkt aan te bieden. Dit gebeurt op projecten maar ook op interne afdelingen binnen het bedrijf, zoals bij inkoop of op het bedrijfsbureau.

Welzijn van de omgeving
Door alle projecten langs ‘BLCV’-criteria te leggen dragen ze bij aan het welzijn van de omgeving. Daarbij houden ze een oog voor 4 belangrijke aspecten binnen het bouwproject: Veiligheid, Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Communicatie. Via deze pijlers creëert Road Specialties een bereikbare en veilige werkomgeving. Waardoor zowel de veiligheid van eigen mensen gewaarborgd wordt, maar ook die van de weggebruiker.

Digitalisering
Op het gebied van digitalisering werkt Road Specialties onder andere mee aan de ontwikkeling en implementatie van PIM: een kwaliteitssysteem waarmee ze alle gegevens rond productie en verwerking van asfalt verzamelen. Met als doel efficiënter, circulair en duurzaam te kunnen werken.

Verduurzamen
Road Specialties zet stappen op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben ze een jong machinepark en zoeken ze actief naar innovaties om verder te verduurzamen. Ook binnen de asfaltcentrales waarin Ballast Nedam participeert wordt continu geïnvesteerd in duurzaamheid en verdere reductie van CO2. Ze streven naar een energieneutrale bouwplaats en het verduurzamen van het materieelpark voor 2030.

Meer informatie?

Joep Hartjes Directeur Ballast Nedam Road Specialties