Wegenbouw

Wegeninfrastructuur: alle expertise onder één dak

Wegenbouw

Eén van onze expertises

Ballast Nedam zet dagelijks vele expertises in. Wegenbouw is daar één van. Ons organisatieonderdeel Ballast Nedam Road Specialties richt zich op het ontwerpen, aanbrengen, onderhouden en renoveren van asfalt- en betonverhardingen.

Hierbij worden losse specialismen gebundeld, zoals wegenbouw, wegonderhoud, voegen, wegmarkeringen, gietasfalt, geleiderails en groenonderhoud. Elk onderdeel is een vak apart. 

Totaalpakket in wegenbouw

Een doordacht plan opgezet door onze vakkundige mensen. Met onze jarenlange ervaring weten de specialisten wat werkt in de praktijk en kunnen ze alle projecten aanbieden. Projecten van klein tot groot, voor gemeente, maar ook provinciale en Rijkswegen. Ook het beheer en onderhoud van kleine en grote projecten zoals de A24 Blankenburgverbinding hoort hierbij.

Samen met de adviseurs en het onderzoekslaboratorium van ‘DIBEC’ zoekt Road Specialties voortdurend naar de meest duurzame asfaltmengsels en weginnovaties. Zo is bijvoorbeeld een innovatief asfaltmengsel ontwikkeld waarbij in de A9 Gaasperdammerweg minder verlichting behoeft te worden gebruikt.

Effectief onderhoud

Aangelegde wegen moeten in stand worden gehouden. Dit is voor ieders veiligheid van belang. Ballast Nedam Road Specialties biedt hiervoor verschillende onderhoudsactiviteiten aan. Daardoor kunnen zij het beheer en onderhoud voor complete gebieden volledig verzorgen. Bij verschillende N-wegen werken zij bijvoorbeeld op contractbasis voor meerjarig onderhoud. Als wegmarkeringen vervangen moeten worden, kan Road Specialties waar nodig ook gelijk extra onderhoud uitvoeren.

Wegmarkeringen

Al lange tijd verzorgt Road Specialties wegmarkeringen door heel Nederland. Voor zowel tijdelijke als definitieve situaties. Onze ervaring gebruiken we om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren. We brengen lengte-markering aan, maar ook figuratiemarkering. Projecten variëren van klein tot groot, van het aanbrengen van markeringen op gemeentelijk onderhoud tot markeringen op het Rijkswegennet.

Gietasfalt

Ballast Nedam Road Specialties is één van de vier organisaties binnen Nederland die is aangesloten bij Nederlandse Gietasfalt Organisatie (NGO). Gietasfalt is een asfalttype dat gebruikt wordt voor parkeerdekken, de perronafwerking van metrostations, vloeren van bedrijfshallen of zelfs koeienstallen. Door kennis en ervaring met complexe omgevingen in de utiliteitsbouw onderscheidt Road Specialties zich met deze specialistische bouwtechniek. Waar een enorme wals niet bij kan komen vanwege zijn gewicht op de onderconstructie, lukt dat met gietasfalt wél.

Geleiderail

Projectleider Ed van der Knoop ziet de geleiderail als een belangrijk veiligheidsmiddel. “Ze kunnen een leven redden in een situatie waarbij de weggebruiker van de weg af raakt. Bij het plaatsen van een geleiderail staat de weggebruiker dan ook centraal. Momenteel zijn we op zoek naar innovaties waarin we minder staal hoeven te verwerken, maar wél voldoen aan de huidige regelgeving.”

Groenonderhoud

Het vakkundige team houd zich bezig met de realisatie en het onderhoud van openbare ruimtes en groenvoorzieningen. De werkzaamheden variëren van het aanplanten van bomen, het inrichten van groeiplaatsen tot kleinschalig onderhoud bij bedrijven of gemeenten. Maar deze expertise gaat verder, zo leggen ze ook daktuinen, parken en faunavoorzieningen aan. Dit doen ze onder andere voor provincies en rijksoverheden.

Ballast Nedam Road Specialties is in het bezit van de BRL Groenkeur en Boomverzorging. Zo kunnen ze alle projecten aan, vanzelfsprekend mét het juiste materieel. De afdeling beschikt over eigen groot materieel voor het maaionderhoud, zoals tractoren, klepel-, schotel, vangrail- en gazonmaaiers. Ook wordt volop geïnvesteerd in verduurzaming op het gebied van elektrisch materieel en bio-based brandstoffen en motoren. Inmiddels is ruim zestig procent van het totale gereedschap vervangen door elektrische exemplaren.  
 • Ballast Nedam Infra Projects

  • Ringwade 71, 3430 BM Nieuwegein
  • Postbus 1505
  • 3430 BM Nieuwegein
  • Tel: +31 (0)30 285 30 30
  Lees meer
 • Ballast Nedam Road Specialties

  • Nijverheidstraat 12, 4140 AE Leerdam
  • Postbus 236
  • 4140 AE Leerdam
  • Tel: +31 (0)345 63 92 00
  Lees meer
 • Mouwrik Waardenburg

  • Steenweg 63, 4180 BA Waardenburg
  • Postbus 17
  • 4180 BA Waardenburg
  • Tel: +31 (0)418-654620
  Lees meer
Terug naar