Veiligheid

Wij willen dat veilig werken een integraal onderdeel is van onze werkzaamheden. Onze medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van onderaannemers moeten hun werkzaamheden veilig (kunnen) uitvoeren, zodat iedereen na een dag werken weer veilig en gezond thuiskomt. Wij gaan dus voor een letselvrij Ballast Nedam. Alle mensen die aan onze projecten werken, moeten zich daarom voortdurend bewust zijn van de veiligheidsrisico’s. Voor ons allemaal geldt: ik werk veilig of ik werk niet!

Veiligheid is een van de kernwaarden van Ballast Nedam en we besteden er veel aandacht aan. Desondanks hebben wij jaarlijks met te veel onveilige situaties en (verzuim)ongevallen te maken. Dat is niet acceptabel. Het veiligheidsbeleid van Ballast Nedam 2015-2017 is erop gericht een proactieve veiligheidscultuur te creëren met meer aandacht voor de rol van het management.

Ballast Nedam maakt geen onderscheid tussen eigen medewerkers en onderaannemers, als het gaat om veilig werken. Op onze bouwplaatsen werk je veilig of je werkt niet. Wij stimuleren onze onderaannemers veilig te werken door op onze projecten het beleid onverkort toe te passen. Dat betekent dat we de dialoog met onderaannemers aangaan en tegelijkertijd ook toezien op de naleving van gemaakte afspraken.

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag