Veilig werken bij Ballast Nedam

Dit zijn onze principes en afspraken

Onze principes en afspraken: zo werken wij veilig

Wij streven naar een ongevalsvrij Ballast Nedam. Als het om veiligheid gaat, heeft iedereen een rol. Ieder individu kan de risico’s die aan zijn of haar taak verbonden zijn, goed zelf inschatten en beheersen. En daarnaar handelen, een voorbeeld zijn voor anderen. We noemen dat: leiderschap in veiligheid.


Dat leiderschap nemen we serieus. Daarom gelden duidelijke principes en afspraken voor iedereen die bij Ballast Nedam werkt, inclusief onze ketenpartners. De principes en afspraken zijn gegrond op communicatie en verantwoordelijkheid.

 

Onze principes

 • Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
 • Ik spreek anderen aan over veilig werken.
 • Ik neem actie bij onveilige situaties, zo nodig stop ik het werk.
 • Ik meld alle veiligheidsincidenten, ook bijna incidenten, zodat we daar lessen uit kunnen leren.
 • Ik accepteer feedback over mijn eigen veiligheidsgedrag.
 • Ik geef een compliment als het goed gaat.
 • Ik werk veilig of ik werk niet.


Onze afspraken

 • Respecteer de specifieke bouwplaats regels, volg aanwijzingen op.
 • Draag en gebruik de voorgeschreven PBM’s.
 • Werk uitsluitend met een werkopdracht.
 • Maak voor elk project en elke activiteit een risico assessment.
 • Voer risicovolle activiteiten uitsluitend uit na een extra taak risicoanalyse.
 • Doe voor aanvang altijd een last minute risicoanalyse.