Veiligheid in Aanbestedingen

In gesprek met Ballast Nedam bestuurslid Olav Padberg

‘Veiligheid in Aanbestedingen is slechts een vertrekpunt voor bouwbedrijven’

Veiligheidsbewustzijn is sinds 1 januari 2022 verplicht in aanbestedingen en contracten. Tenminste, voor de bedrijven die de Governance Code Veiligheid in de Bouw ondertekend hebben, waaronder Ballast Nedam. “Dit is essentieel”, ziet Ballast Nedam bestuurslid Olav Padberg. “Maar ondertussen moeten we ook nadenken over de volgende stappen.”

Het verplichte veiligheidsbewustzijn wordt ook wel Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) genoemd. ViA heeft een hoop veranderd in tenders en aanbestedingen doordat opdrachtgevers de betrokken partijen vragen om minimaal trede 2 te hebben op de Veiligheidscultuurladder. Dit geldt voor opdrachtgevers, hoofdaannemers en onderaannemers, maar ook voor partijen zoals architecten- en ingenieursbureaus. Daarmee staan veilig gedrag én een veilige houding op scherp.

5 vragen aan Olav Padberg, bestuurslid Ballast Nedam:

Olav, waarom is Veiligheid in Aanbestedingen belangrijk?
“Laten we eerlijk zijn: in de gehele bouwsector hebben we nog steeds teveel ongevallen. Ieder incident is er één te veel. Veiligheid in Aanbestedingen zorgt ervoor dat we als bouwsector allemaal de hoognodige verantwoordelijkheid nemen en ons hard maken voor dezelfde regels. Ik zie het als een legosteen, een bouwsteen die ons kan helpen om veiligheid in de bouwsector naar een hoger niveau te brengen. Uiteindelijk draait veiligheid in de bouw om oprechte zorg en verantwoordelijkheid, waarbij we samen aan verdere verbetering werken.”

Met ViA wordt gesproken over een gelijk speelveld, aangezien alle partijen aan dezelfde eisen moeten voldoen. Is dat essentieel?
“Zeker. Op veiligheid hoor je niet te concurreren, daar geloven wij sterk in. Het veiliger maken van de gehele sector lukt alleen als we samenwerken, dezelfde regels hanteren en verantwoordelijkheid nemen.”

“Binnen ViA ligt het minimum voor alle betrokken partijen even hoog: trede 2 op de Veiligheidscultuurladder. Een aantal bouwbedrijven, waaronder Ballast Nedam, zijn al gecertificeerd op een hogere trede. Andere bedrijven zullen die koers snel gaan volgen, aangezien de lat de komende jaren steeds hoger komt te liggen. Samen met de andere aangesloten partijen zorgen we dus voor de veiligheid en gezondheid van onze mensen.”

“Uiteindelijk willen we het gelijke speelveld breder trekken, zodat het voor steeds meer partijen gaat gelden. Daarom is het nu van belang dat zoveel mogelijk bedrijven aanhaken bij ViA, zodat we veiligheid in de branche naar een hoger niveau kunnen tillen.”

Hoe kan ViA onze relaties met partners en onderaannemers versterken?
“Als partijen groei je automatisch naar elkaar toe wanneer je op het gebied van veiligheid op één lijn zit. Zo’n gedeelde visie en overeenkomst zorgt voor verbinding. Bovendien maakt ViA het inkoopproces eenvoudiger. Eigenlijk moet je het zien als een hulpmiddel: tijdens de inkoop kunnen we partners sorteren op deze minimale eisen van ViA.”

Uiteindelijk willen we het gelijke speelveld breder trekken
Olav Padberg Bestuurslid Ballast Nedam
Zijn al onze onderaannemers al aangesloten bij ViA?
“De meesten wel. Sommige buitenlandse partijen kennen de nieuwe regels nog niet, maar dat zijn sporadische gevallen. Het begeleiden van deze onderaannemers hoort bij de verantwoordelijkheid die we als ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw hebben. Daarom doen wij ons best om de regels rondom ViA en de Veiligheidscultuurladder aan hen uit te leggen. Bovendien brengen we de onderaannemers in contact met begeleiders, zodat zij volgens dezelfde maatstaven van ViA gaan werken.”

En nu? Welke volgende stappen komen eraan?
“Hoewel ik ViA toejuich, zie ik het niet als eindstation. Voor mij is het eerder een vertrekpunt van waaruit we ons ultieme doel willen bereiken: 0 ongevallen op de bouw. Een bare minimum, zo kun je het ook zien. Vanaf dit vertrekpunt kunnen we veiligheid naar een steeds hoger niveau brengen. Samen met de gehele branche. Daar hebben we elkaar voor nodig en dat zijn we aan elkaar verplicht.”

“In de toekomst hoop ik dat ViA daarom ook gaat gelden voor de kleinere ondernemingen die nu nog buiten de regels vallen. Dat zal een omschakeling zijn, waarbij we opnieuw als branche onze verantwoordelijkheid zullen moeten tonen om deze ondernemingen te ondersteunen en begeleiden.”

“Daarnaast moeten we ook de GPI, meld-apps, trainingen, veiligheidsrondes en sprintsessies niet vergeten. Het zijn allemaal onderdelen waarin we onze rol moeten pakken voordat we verbetering kunnen waarnemen. En dat is uiteindelijk essentieel.”

Snel naar: