Halfjaarcijfers Ballast Nedam tonen stabiel resultaat

Ballast Nedam laat in het eerste halfjaar van 2023 een positief resultaat zien dat in lijn ligt met de eerdere verwachtingen. Het bedrijf past zich aan op de uitdagende marktomstandigheden en richt zich op het behoud van een gezond bedrijf met voorspelbare resultaten.

Kerncijfers eerste halfjaar 2023

  • Omzet: € 514,7 miljoen (2022: € 605,9 miljoen)
  • EBITDA: € 26,4 miljoen (2022: € 23,9 miljoen)
  • Orderboek: € 1,4 miljard (2022: € 1,7 miljard)

CEO Kemal Sağlam legt uit: "Ballast Nedam heeft de eerste helft van 2023 afgesloten met positieve financiële resultaten. In deze periode behaalde Ballast Nedam een EBITDA-marge van 5,1% (2022: 3,9%). De omzet voor het eerste halfjaar bedraagt €514,7 miljoen en is in lijn met ons businessplan. De ontwikkeling in de omzet weerspiegelt de omstandigheden op de vastgoedmarkt en de strategische heroriëntatie voor de bouwactiviteiten. Ballast Nedam richt zich op projecten die goed ontwikkelde en herhaalbare bouwmethoden hebben, waar expertise kan worden (her)toegepast en risico's beter gemanaged kunnen worden. We zullen grote projecten blijven uitvoeren in Nederland, zolang deze in lijn zijn met deze strategie. De keuze voor een selectiever projectaannamebeleid, reflecteert ook in het solide orderboek, dat €1,4 miljard bedraagt (2022: €1,7 miljard).

De omstandigheden waarin we ondernemen zijn onverminderd uitdagend te noemen en de afremming van de economie zet zich door in de tweede helft van 2023. De energiecrisis heeft gezorgd voor een hoge inflatie en rentestijging en dit heeft effect op investeringen in 2023.

De omstandigheden waarin we ondernemen zijn onverminderd uitdagend te noemen
Kemal Sağlam CEO Ballast Nedam

Infrastructuur en energietransitie

Vanwege het stikstofdossier doet ook Rijkswaterstaat aanzienlijk minder investeringen in nieuwe projecten. Tegelijkertijd wordt nu wel meer ingezet op renovatie en onderhoud. Ook binnen Ballast Nedam Infra Projects zetten we in op activiteiten in renovatie en onderhoud. Zo zijn we deze zomer volop bezig geweest met de vernieuwing- en renovatiewerkzaamheden aan de Roertunnel en Tunnel Swalmen (A73). Met het binnenhalen van het project A27 Everdingen-Hooipolder hebben we een solide basis gecreëerd voor de middellange termijn. We zien groeikansen in de energietransitiemarkt en breiden onze activiteiten hierbinnen verder uit, zowel in Nederland als in het buitenland. Huidige voorbeelden hiervan zijn Windpark Maasvlakte 2 en Windplanblauw, die onlangs zijn afgerond. Ook enkele nieuwe projecten binnen de energietransitiemarkt krijgen naar verwachting binnenkort groen licht.

Woningmarkt

De woningmarkt heeft onze aandacht. Ondanks de grote behoefte aan (nieuwbouw)woningen in Nederland zien we een afname van de woningverkopen. Dit is grotendeels te wijten aan de hogere (hypotheek)rente, dalend consumentenvertrouwen en de gestegen bouwkosten. Als gevolg hiervan worden in sommige regio’s minder projecten in verkoop gebracht. Een lange proceduretijd, het stikstofdossier, maar ook de vele bezwaren vanuit de omgeving, zorgen voor lange doorlooptijden van projecten. Ook de onzekerheid rondom de regulering van de middenhuur werkt remmend op de productie van woningen. Er is een omvangrijk stimuleringspakket aan maatregelen vanuit de overheid nodig om geplande projecten die op de plank liggen in Nederland alsnog te kunnen bouwen. Het onlangs ingezette beleid van demissionair Minister de Jonge is een welkome eerste impuls om projecten toch gestart te krijgen. Om een stabiele bouw- en vastgoedsector te verkrijgen zijn meer grootschalige bouwlocaties nodig.

Internationale ambities

Ballast Nedam heeft als ambitie om internationaal verder te groeien. Zo voert Ballast Nedam International Projects projecten uit in onder andere Guinee, Luxemburg en Sint Maarten en is het project voor waterzuivering en -distributie in Sri Lanka in dit eerste halfjaar van 2023 afgerond. Verder richten we ons op nieuwe projecten in Afrika, het Caribisch gebied en Scandinavië en onderzoeken we mogelijkheden in Oost Europa. Met name in marine- en waterwerken en in windenergieprojecten, ziet Ballast Nedam groeipotentie in het buitenland.

Dankzij ons brede product- en dienstenportfolio zijn wij in staat veerkrachtig om te gaan met de uitdagende marktomstandigheden. Met ons inmiddels 146-jarig bestaan hebben we veel kennis en expertise opgebouwd waar we optimaal gebruik van kunnen maken. Door onze processen verder te verbeteren en operational excellence te stimuleren, hebben we een stevige basis om kwaliteit te leveren aan onze klanten.

Projecten in het binnenland

In Nederland behaalden we meerdere mijlpalen op projecten:

  • In mei 2023 is project Jonas opgeleverd. Ballast Nedam West realiseerde dit project en werkte volop aan de duurzame uitvoering, met drie BREEAM Outstanding certificaten.
  • De bouw van de tweede fase in de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Cartesius Utrecht, door Ballast Nedam Development en MRP, is officieel begonnen. Deze fase wordt gebouwd door Ballast Nedam West en ons dochterbedrijf Heddes Bouw & Ontwikkeling. In totaal realiseren wij in deze gebiedsontwikkeling circa 3000 woningen en diverse voorzieningen.
  • In Amsterdam is de nieuwe Gerda Tarobrug op IJburg opgeleverd, gebouwd door Ballast Nedam Park & Connect. De brug heeft een staalbetonnen draagconstructie. De bouw van deze geïntegreerde staalbeton constructies is een zeldzaamheid in Nederland.

Afbouw risicovolle projecten

In voorgaande jaren heeft Ballast Nedam besloten haar strategie te herzien door eenmalige unieke bouwprojecten met een hoog risicoprofiel te beperken en is de reorganisatie en afbouw van de projecten die nog in de portefeuille zitten bijna afgerond. Naast meer dan 150 succesvolle lopende projecten is Ballast Nedam betrokken bij een beperkt aantal contractuele geschillen met onze (voormalige) opdrachtgevers, met name Schiphol-A-pier en Stikstofinstallatie Zuidbroek. Al deze projecten zijn operationeel beëindigd en we proberen te komen tot een financiële en contractuele afwikkeling (in of buiten rechte).

Veiligheid, duurzaamheid en digitalisering

Een jaar na de lancering van de nieuwe veiligheidscampagne Take Care zijn de eerste resultaten indrukwekkend. Wij zien een  afname van 60 % van het aantal verzuimincidenten en wij hopen dat deze blijvend is. Veiligheid blijft een speerpunt aangezien ieder incident een incident te veel is. Ook op het gebied van duurzaamheid zet Ballast Nedam stappen waarmee we echt verschil kunnen maken. We hebben onszelf een heldere deadline gesteld: in 2030 willen we alle bouwplaatsen 100% CO2-neutraal hebben. We verminderen afval zoveel mogelijk en verhogen het niveau van circulariteit. In 2040 gaan we nog een stap verder: we hebben de ambitie om dan energieneutraal te zijn.

We investeren daarom volop in groene energie, een emissievrij wagenpark en eigen energievoorzieningen. Naast deze energieneutrale ambitie zetten wij in op de toepassing van meer en meer biodiversiteit op onze projecten en de toepassing van biobased materialen.

Digitalisering staat in het teken van slimme oplossingen voor praktische uitdagingen. De nieuwe metselrobot waarbij Ballast Nedam launching customer is en meewerkt aan de doorontwikkeling, is een mooi voorbeeld hoe om te gaan met uitdagende marktomstandigheden. Het ontlast bij zwaar fysiek werk en biedt uitkomst in een schaarse arbeidsmarkt. Op dit moment worden er twee metselrobots op onze projecten ingezet. Ook richten we ons op de toepassing van nieuwe systemen voor onze bedrijfsprocessen, zoals de ontwikkeling van een voortgangsmonitoring, asset monitoring en de toepassing van robotic process automation.

Vooruitblik

Door flexibel te blijven opereren en goede producten af te leveren in nauwe samenwerking met onze klanten, maken we het verschil. Samen zorgen we ervoor dat we in Nederland, en zeker ook in het buitenland, stabiel verder kunnen groeien, dat we risico’s kunnen managen en de winstgevendheid kan groeien. Dit willen we boven alles veilig en op een maatschappelijk verantwoorde wijze doen. We bouwen verder aan een gezonde organisatie, met bijbehorende positieve resultaten voor het einde van het jaar.”