Ballast Nedam jaarcijfers 2022: sterke toename van omzet en positief resultaat

Ballast Nedam heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat en werkt volop aan het verder versterken van haar organisatie. Ten opzichte van 2021 is de omzet met 37% toegenomen tot ruim € 1,4 miljard (2021: € 1,0 miljard). De EBITDA kwam uit op € 54,2 miljoen (2021: € 42,9 miljoen) en het resultaat bedroeg € 31,7 miljoen (2021: € 42,0 miljoen). Om nog beter aan te sluiten op de huidige marktomstandigheden heeft het Nederlandse bouw- en ontwikkelbedrijf haar strategie begin 2023 aangepast.

“Ons ondernemerschap en operational excellence stonden centraal bij de groei die we in 2022 hebben doorgemaakt”, zegt CEO Kemal Sağlam. “Ballast Nedam bestaat al meer dan 145 jaar. Met die kennis en ervaring als basis nemen we beslissingen die ons bedrijf financieel sterk maken. Het afgelopen jaar hebben we onze organisatie verstevigd door de nadruk te leggen op risicomanagement, kwaliteit en winstgevendheid zodat we optimale waarde kunnen toevoegen voor onze stakeholders. Tegelijkertijd nemen we de verantwoordelijkheid om onze leefomgeving zo gezond en veilig mogelijk te houden. We zijn een lerende organisatie en maken ons bedrijf elke dag een beetje beter.”

Kerncijfers 2022

 • Omzet: € 1.430,8 miljoen (2021: € 1.041,5 miljoen)
 • EBITDA: € 54,2 miljoen (2021: € 42,9 miljoen)
 • Netto resultaat: € 31,7 miljoen (2021: € 42,0 miljoen)
 • Orderportefeuille: € 1,4 miljard (2021: € 1,7 miljard)
 • Solvabiliteit: 24,9% (2021: 24,3%)
 • Liquide middelen: € 171 miljoen (2021: € 252,8 miljoen)

Lees het gehele voorwoord van onze CEO
Lees en download het gehele jaarverslag

Ontwikkelingen in 2022

 • Omdat veiligheid een topprioriteit is, lanceerde Ballast Nedam in 2022 een nieuwe veiligheidscampagne: Take Care. Deze campagne richt zich op het tonen van oprechte zorg voor elkaar. De veiligheidscampagne richt zich primair op veilig gedrag van iedereen en is volop zichtbaar op de bouwplaatsen en in de kantoren van Ballast Nedam met posters en banners met foto's van eigen collega's. De campagne is gebouwd op een fundament van trainingen, safety sprint sessies en open dialogen over veilig werken en het toepassen van veilige werkmethoden. Het doel is dat werknemers ‘s ochtends gezond naar hun werk gaan en 's avonds veilig thuiskomen.
 • Voor Ballast Nedam International Projects was 2022 een bijzonder goed jaar, waarbij projecten zijn gestart in Guinee en Luxemburg en projecten in Sri Lanka en op Sint Maarten zijn voortgezet. De komende jaren richt Ballast Nedam International Projects zich vooral op projecten in Afrika, het Caribisch gebied en Scandinavië. Internationaal blijft Ballast Nedam grote en complexe bouwprojecten aannemen die passen bij haar expertise en internationale netwerk.
 • Ballast Nedam is weer terug in de windenergiemarkt. In 2021 is Ballast Nedam gestart met twee nieuwe windturbine installatieprojecten: Windpark Maasvlakte 2 en Windplanblauw. In 2022 is Windpark Maasvlakte 2 voltooid en de werkzaamheden aan Windplanblauw verlopen voorspoedig. Windpark Maasvlakte 2 is een opvallend project aangezien de windturbines op de zachte zeewering zijn gefundeerd met monopalen: een primeur voor de windsector.
 • In 2022 was Ballast Nedam Industriebouw betrokken bij een conflict met hoofdaannemer Air Products, waarbij Air Products Ballast Nedam en haar onderaannemers de toegang tot project Stikstofinstallatie Zuidbroek heeft ontzegd. Ondanks het conflict wil Ballast Nedam haar deel van de werkzaamheden afmaken, onder andere vanwege het grote maatschappelijke belang van dit project.
 • Passend bij onze focus op gespecialiseerde product-marktcombinaties, heeft Ballast Nedam wegenbouwbedrijf Mouwrik Waardenburg overgenomen. Mouwrik Waardenburg is als zelfstandig bedrijf toegevoegd aan het organisatieonderdeel Ballast Nedam Road Specialties. Ook is het Britse bedrijf Avenue Building Company Ltd. overgenomen. Het bedrijf is gespecialiseerd in bouwprojecten in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk.

Duurzaamheid

Klimaatverandering dwingt de sector om te zoeken naar CO2-arme of CO2-vrije alternatieven, en de wereldwijde uitputting van natuurlijke hulpbronnen zet druk op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van grondstoffen. Het belang van een meer circulaire en natuur inclusieve manier van werken is daarom groot. Het afgelopen jaar heeft Ballast Nedam verdere stappen gezet om haar duurzame ambities verder te kunnen realiseren. Zo werd de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten in 2022 met 42,2% gereduceerd ten opzichte van het basisjaar 2019.

Vooruitblik

In 2023 heeft Ballast Nedam haar strategie voor haar utilitaire bouwactiviteiten in Nederland aangepast. Hierbij richt Ballast Nedam zich op projecten die qua bouwmethoden goed ontwikkeld en repetitief zijn, waar expertise (opnieuw) kan worden toegepast en risico's beter kunnen worden beheerst. Ballast Nedam blijft grote projecten in Nederland uitvoeren, zolang het past binnen deze strategie. 

In lijn met haar decentrale organisatie heeft Ballast Nedam besloten om alle toekomstige utilitaire bouwprojecten binnen haar regionale bedrijven uit te voeren en haar bedrijfsonderdeel Ballast Nedam Building Projects af te bouwen. De betrokken medewerkers worden zoveel mogelijk binnen Ballast Nedam herplaatst.

In 2023 tekenden Ballast Nedam en Fluor als joint venture ALSÉÉN het contract met Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A27 Everdingen-Hooipolder. Het betreft een twee-fasenaanpak voor het ontwerpen, bouwen en 15 jaar onderhouden van dit gedeelte van de A27. Voor Ballast Nedam creëert dit contractzekerheid voor de middellange termijn in tijden van aanhoudende marktonzekerheden en daarmee gewenste bedrijfscontinuïteit.

Kemal Sağlam concludeert: “Aangezien we de komende jaren een beperkte groei van de markt verwachten, is operational excellence van het grootste belang om ons bedrijf gezond te houden en te kunnen laten groeien. Operational excellence zal ons helpen onze activiteiten te verbeteren en risico's te beheersen. We richten ons op regionale groei en veerkrachtige business units, met mogelijke strategische overnames. Onze teams zijn beter geïntegreerd dan ooit tevoren en onze kernwaarden zijn beter verankerd in onze organisatie. Met dit fundament blijven we werken aan een duurzame en winstgevende toekomst.”

Lees het gehele voorwoord van onze CEO
Lees en download het gehele jaarverslag