Infra Projects

Nederland in beweging houden

Een perfecte infrastructuur is de motor van Nederland. En wij dragen graag daaraan bij. Wij breiden de capaciteit van havens uit, bouwen bruggen, leggen tunnels aan en verbreden wegen. Van ontwerp tot onderhoud. Met oog voor de toekomst en de omgeving.

Creatieve infrastructurele en ruimtelijke oplossingen

De vragen van onze opdrachtgevers gaan over veiligheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit. Maar ook steeds vaker over leefbaarheid en economische ontwikkeling. Neem Amsterdam, waar we met een wegverbreding en een landtunnel voor de A9 de doorstroming verbeteren en tegelijk zorgen voor schonere lucht en minder verkeerslawaai. Terwijl we deze economisch belangrijke route ook tijdens het werk goed openhouden dankzij de wisselbaan die we als eerste aanlegden. Juist wanneer de vraag complex en uitdagend is, zorgen wij voor een creatieve en haalbare oplossing.

Vroege betrokkenheid leidt tot meerwaarde

Onze grootste kracht zit in de integrale benadering en creatieve aanpak. De opdrachtgever ervaart de meerwaarde nog sterker als we vroeg betrokken zijn. Zoals bij de capaciteitsuitbreiding van de sluis in Stavoren. Onze verrassende oplossing: een tweede sluis aanleggen. Dat zorgde bijvoorbeeld voor een ongestoord scheepvaartverkeer tijdens het werk.

Want ook dat waarderen opdrachtgevers: onze bouwfasering en bouwmethodiek zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur. Dus minimale hinder.

Vakmensen die prettig samenwerken

Onze mensen houden van de techniek. Echte vakmensen. Maar meest kenmerkend is de mensgerichte en open houding. Medewerkers die over hun eigen discipline heen kunnen kijken. Prettig samenwerken. Daar sturen en selecteren we op. Het zijn ook de mensen die de omgeving meenemen. Soms zelfs heel direct, zoals bij de aanleg van de nieuwe N31 bij Harlingen waar scholen werden bezocht en onze mensen tijdens keukentafelsessies met bewoners in gesprek gingen. Betrokkenheid die werkt.

5 x Infra Projects
  1. Van droom tot realisatie – alles in één hand;
  2. Beste prijs-kwaliteitverhouding over de hele levensduur;
  3. Integraal omgevingsmanagement, inclusief (wijzigen) bestemmingsplannen;
  4. Alle specialismen (waterwerken, kunstwerken, wegenbouw) in eigen huis;
  5. Optimale beschikbaarheid infrastructuur tijdens het werk.