Realisatie van complexe infrastructuur werken

We verbinden, zowel letterlijk als figuurlijk

Ballast Nedam Infra Projects

Eén van onze organisatieonderdelen

Ballast Nedam bestaat uit 18 organisatieonderdelen. Ballast Nedam Infra Projects (Infra Projects) is daar één van en realiseert grote complexe infrastructuur projecten. Zo realiseren zij de nieuwbouw en uitbreiding van havens, bruggen maar ook de aanleg van tunnels en de verbreding van wegen. Zowel in Nederland als daarbuiten.

Niet alleen de projecten, maar ook de mensen bij Infra Projects zijn veelzijdig. Er lopen ervaren experts rond die nodig zijn bij de realisatie van grote projecten. Het team kent experts op het gebied van afzinktunnels of asfaltwegen, maar ook ontwerpers en omgevingsmanagers. In de kern draait het om de juiste samenwerking. 

Geen één project is hetzelfde

Het type projecten dat Ballast Nedam Infra Projects realiseert is niet uit een boekje te halen. Elke tunnel, brug of verbreding van de weg vraagt om een andere specifieke oplossing en inpassing in de omgeving. Hierbij bundelen zij de kennis van best practices, altijd met de focus op hergebruik van materialen. De oplossingen sturen zij in de richting die duurzaam en veilig is voor toekomstige generaties. Op basis van een goede samenwerking kan een totaaloplossing worden neergezet. Zo kent Ballast Nedam Infra Projects eigen expertises: mobiliteit en infrastructuur, wegen oplossingen, tunnels en bruggen. Deze kennis biedt meerwaarde voor de klant in het oplossen van technische uitdagingen die financieel rendabel zijn.

Het karakter van Ballast Nedam Infra Projects

Managing Director Ronald de Geus: "Projecten die wij ontwikkelen en uitvoeren doen we met passie. De manier waarop we dat doen sluit aan bij onze waarden en wie wij zijn. Het project dient over voldoende kansen en uitdagingen te beschikken. Waarin we toegevoegde waarde kunnen creëren voor de omgang met de klant en haar stakeholders."

Er wordt gewerkt middels een integrale aanpak. Dit hebben zij laten zien bij grote complexe projecten als de A24 Blankenburgverbinding en de A9 Gaasperdammerweg. Hiervoor hebben zij de innovaties tot eigen expertises ontwikkeld, waarmee ze borgen dat ook voor toekomstige projecten onze mensen het verschil kunnen maken.

Grenzen oversteken naar de Nordics

Ballast Nedam Infra Projects stapt de grens over richting Scandinavië. Een nieuwe markt waarin zij meerwaarde kunnen bieden aan klanten in complexe omgevingen. Waar we ons in Nederland met name richten op complexe megaprojecten, ligt de focus in Scandinavië op meer gespecialiseerde middelgrote projecten op het gebied van tunnels, complexe fundaties en haveninfrastructuur. Voorbeeld hiervan is de Mariaholm tunnel in Zweden waar gewerkt is aan de fundatie en afzinkoperatie van de afzinktunnel.

Vanuit onderzoek en recente ervaringen is geconcludeerd dat de markt veel gelijkenissen kent met de Nederlandse. De infrastructuurmarkt in Scandinavië is sterk groeiende en de manier van aanbesteden veranderd in de richting van de aanpak die Infra Projects ook in Nederland kent.

De kennis en ervaring van Infra Projects wordt nu ook gedeeld in de Nordics. Deze uitwisseling van expertise levert een meerwaarde op het gebied van ontwerp, aanpak, innovatie, duurzaamheid en veiligheid. Met de huidige Nederlandse aanpak, waar gevraagd wordt om een totaaloplossing waarbij de aannemer ook verantwoordelijk is voor het ontwerp, de realisatie en het bieden van meerwaarde voor de klant kan Ballast Nedam Infra Projects ook het verschil maken in Scandinavië.

Een selectie van projecten

Ballast Nedam Infra Projects realiseert permanente oplossingen, die ze kunnen bouwen en onderhouden. Enkele projecten uit hun portfolio:

Oog voor verduurzaming en digitalisering

Onderwerpen zoals emissieloos bouwen en circulariteit hebben de volle aandacht. In de tenderfase wordt proactief aandacht besteed hoe zo duurzaam mogelijk het project kan worden uitgevoerd, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Tevens wordt zowel tijdens het ontwerp als de uitvoering bekeken hoe efficiënt mogelijk er omgegaan kan worden met het gebruik van schaarse grondstoffen. Met opdrachtgevers, partners, onderaannemers en leveranciers gaan ze het gesprek aan om zo duurzaam mogelijk mooie infrastructuur projecten te realiseren.

Daarnaast is Ballast Nedam Infra Projects bezig met grote ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en innovatie. Zo zette zij onder andere bij de A24 Blankenburgverbinding in op volledige 3D-modellering van tijdelijke situaties en eindsituatie, Virtual Reality, 4D-planning en capturing on site door drones en laserscanners. Door digitalisering en innovatie een prominente rol te geven bij de realisatie van dit project wisten ze systemen en samenwerkingen te verbeteren. Voor deze unieke BIM4Project-aanpak behaalden ze het GEOBIM2020-award. Door de kritische blik blijft Ballast Nedam Infra Projects in staat om haar werkprocessen te blijven beheersen en te verbeteren.

Infradisciplines, voor nu en in de toekomst

Ballast Nedam bestaat uit verschillende organisatieonderdelen, hierdoor kan men gemakkelijk met elkaar schakelen en gebruik maken van elkaars man- en denkkracht. Deze mindset maakt Infra Projects flexibel en in staat om snel te schakelen en zo tot mooie oplossingen te komen. In een open en transparante aanpak richting de klant zoeken zij naar oplossingen om een win - win situatie creëren. Ze zijn eerlijk en maken de pijnpunten bespreekbaar. 

Daarnaast heeft Infra Projects een sterke focus op projectmanagement, waarbij de werkzaamheden op de juiste wijze worden afgestemd met partners en de omgeving. De afgelopen jaren was er een sterke focus op technical office. Daaronder valt inkoop, planning, cost control en risicobeheersing. Door deze resultaten inzichtelijk te maken, zetten zij acties uiteen voor de toekomst om risico’s nog beter te beheersen.

Meer informatie?

Ronald de Geus

Managing Director Ballast Nedam Infra Projects

Ronald is opgegroeid in een internationale omgeving: de basis van zijn carrière in integrale projecten. Vanuit zijn ontwerp- en engineering achtergrond is hij doorgegroeid in het projectmanagement van grote, complexe projecten.

Business Unit Director Ronald De Geus Ballast Nedam Infra Projects