Waterbestendigheid

Watervoorziening en waterbestendigheid

Bescherming tegen overstromingen en toegang tot schoon water

Met onze Nederlandse afkomst weten we precies hoe we moeten vechten tegen en voor water. Wereldwijde uitdagingen blijven echter bestaan als het gaat om toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, klimaatbestendige infrastructuur en waterbeheer. Samenwerking, innovatie en investeringen zijn essentieel om deze maatschappelijke uitdagingen effectief aan te pakken.

In Nederland dragen we bij aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma door waterkeringen en dijken te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Met onze expertise in waterbouwkunde en innovatieve technologieën versterken we Nederland tegen overstromingsrisico's, waardoor we beter worden beschermd en het land beter bestand is tegen hoogwater.

Met een geschiedenis in watermanagement, zoals het werken aan de Afsluitdijk van 1927 tot 1932 en de Oosterscheldedam tussen 1976 en 1986, hebben we een goede reputatie opgedaan in het werken met water. Dit is nog steeds relevant bij het werken aan de projecten van vandaag. Verder van huis, in Sri Lanka, hebben we 17.000 families in zeven dorpen voorzien van schoon drinkwater. Ballast Nedam was verantwoordelijk voor het regelen van de financiering, het management tijdens het hele project en de kennis en expertise.

Hemmathagama

In het gebied Hemmathagama (Sri Lanka) ontspringt de rivier Auphinella boven op een berg. Op dit moment drinken de inwoners van zeven dorpen in het gebied nog onbehandeld water. De aanleg van een inlaat en waterzuivering, aangesloten op een nieuw aangelegd pijpleidingnetwerk, zal daar verandering in brengen. Schoon drinkwater betekent minder ziektes en minder druk op de gezondheidszorg.

Ballast Nedam heeft het project vanaf het ontwerp opgepakt. Het omvat de aansluiting op 17.000 woningen, evenals de plaatsing van watermeters. Omdat de 17.000 huizen verspreid waren over zeven dorpen, was een goed beheer van de betrokkenheid van de gemeenschap, essentieel.

Watervoorziening Hemmathagama

Water beheren

Nederland is een laaggelegen land met een aanzienlijk deel van de bevolking en economische activiteit geconcentreerd in kustgebieden. De stijgende zeespiegel vormt een bedreiging voor deze gebieden en vereist maatregelen zoals dijkversterkingen en kustbescherming. Extreme regenval en zeespiegelstijging vergroten het risico op overstromingen in Nederland, vooral in rivierdelta's en laaggelegen gebieden zoals delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Extremer regenval kan leiden tot wateroverlast en overstromingen, maar ook tot langere perioden van droogte, wat gevolgen heeft voor de landbouw en de watervoorziening - waardoor in 2030 naar schatting 3,4 miljard mensen in gebieden met watertekorten zullen leven. Als we onszelf willen beschermen tegen water en water willen beschermen tegen vervuiling, is samenwerking tussen overheden, waterschappen, bedrijven en onderzoeksinstellingen cruciaal voor het aanpakken van uitdagingen op het gebied van water en het implementeren van duurzame oplossingen in Nederland en daarbuiten.Rijnkade Arnhem

In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Arnhem zorgen wij ervoor dat de Rijnkade bescherming weer 100 jaar mee kan en de stad beschermd is tegen hoogwater. Bijna al het bouwmaterieel dat we op de bouwplaats gebruiken is elektrisch. Daarnaast verzorgen we bijna al het betonwerk via water vanuit onze waterhub. Vanaf onze landhub zorgen we ervoor dat we altijd met een volle vrachtwagen vertrekken. Door vanuit deze hubs te werken, besparen we veel transportbewegingen.

Rijnkade Arnhem

Bouwen aan een duurzame leefomgeving

Nu we onze mondiale voetafdruk dringend moeten verkleinen en onze planeet moeten beschermen, nemen we onze zakelijke verantwoordelijkheid om onze leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Voor onze klanten zijn we een samenwerkingspartner die oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen en uitdagingen op het gebied van duurzame transitie. We streven actief naar strategieën en initiatieven om de overgang naar een duurzamer, klimaatvriendelijker en veerkrachtiger energiesysteem te versnellen. Tegelijkertijd bieden we een financieel aantrekkelijk bedrijfsmodel op basis van nieuwe technologieën om meerwaarde te creëren voor onze klanten.
Terug naar