Infrastructuur

Mobiliteit en logistiek verbeteren

Het belang van infrastructuur

De Nederlandse infrastructuur speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van de economie, het faciliteren van transport en mobiliteit en het waarborgen van de levenskwaliteit van burgers. Nederland heeft ongeveer 141.000 km wegen, 5.700 km waterwegen, 7.000 km spoorwegen en tienduizenden bruggen, viaducten, tunnels, sluizen, dammen en gemalen. De totale waarde van de Nederlandse infrastructuur wordt geschat op € 347 miljard.

Hoewel Nederland bekend staat om zijn goed ontwikkelde infrastructuur, hebben bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en verstedelijking geleid tot een toename in het gebruik van de Nederlandse infrastructuur. De toenemende verkeersdrukte en het toenemende gebruik zorgen voor uitdagingen op het gebied van veroudering en de capaciteit van de infrastructuur. Nederland staat de komende decennia voor de grote opgave om de civiele infrastructuur te vernieuwen.

A24 Blankenburgverbinding

Een nieuwe verbinding met impact op de hele Rotterdamse regio. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwen Ballast Nedam en consortiumpartners DEME en Macquarie Capital de nieuwe A24 Blankenburgverbinding. Het contract omvat het ontwerp, de bouw, 20 jaar onderhoud en een financiering van ongeveer 1 miljard euro. Met twee knooppunten, een landtunnel en een tunnel onder Het Scheur willen we de bereikbaarheid van de regio Rotterdam verbeteren en bijdragen aan de groei van de economie.

A24 Blankenburgverbinding

Omgevingen vormgeven door infrastructuur

Ons team van toegewijde professionals is gericht op het bedenken van oplossingen die voldoen aan de eisen van een snel veranderende wereld. Of het nu gaat om het creëren van slimme transportcorridors, het optimaliseren van logistieke knooppunten of het implementeren van duurzame mobiliteitsoplossingen: wij transformeren de manier waarop mensen met elkaar in contact komen en zich verplaatsen. Onze inzet is het verbeteren van mobiliteit en het stroomlijnen van logistiek.

We willen ons werk op een verantwoorde manier uitvoeren. Daarom werken we er voortdurend aan om onze bouwplaatsen en ons bouwproces duurzamer te maken, zodat onze projecten een blijvende, positieve impact hebben. Voor infrastructuurprojecten werken we met milieukostenindicatorberekeningen. We maken steeds meer gebruik van elektrisch materieel en we voorkomen het gebruik van nieuwe grondstoffen door demontabel en aanpasbaar te ontwerpen en te bouwen en door zoveel mogelijk hergebruikte en gerecyclede materialen te gebruiken. Verder hebben we samen met Rijkswaterstaat een uniek reflecterend asfaltmengsel ontwikkeld. Naast de jaarlijkse energiebesparing wordt dit type asfalt ook geproduceerd met 30% minder energie. We zijn goed op weg naar emissievrij bouwen in 2030.

A27 Everdingen-Hooipolder

De derde plek in de file top 10: dat is straks verleden tijd voor A27 Houten-Hooipolder. Rijkswaterstaat pakt dit knelpunt aan door onder andere 40 kilometer snelweg tussen Everdingen en Hooipolder te verbeteren. Dit enorme project is gegund aan Ballast Nedam en Fluor Infrastructure. Onder de naam 'ALSÉÉN' bundelen we onze krachten.


Ons eigen omgevingsteam voert regelmatig overleg met alle belanghebbenden zoals gemeenten, ondernemers en inwoners in de regio. Daarnaast is vanaf de aanbestedingsfase gekeken naar de impact op omgeving en natuur. Zo gebruiken we zoveel mogelijk emissievrij materieel, leggen we 3,5 kilometer natuurvriendelijke oevers aan, plaatsen we 630 insectenhotels en strooien we een bloemrijk grasmengsel in de bermen. Daarnaast plaatsen we 260 verkeersborden van gerecycled aluminium, 615 verkeersborden van duurzame rijstschillen, 2.079 reflectorpalen van gerecycled PVC en 831 flessenpalen van bamboe.

A27 Everdingen-Hooipolder

Bouwen aan een duurzaam milieu

Nu we onze mondiale voetafdruk dringend moeten verkleinen en onze planeet moeten beschermen, nemen we onze zakelijke verantwoordelijkheid om onze leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Voor onze klanten zijn we een samenwerkingspartner die oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen en uitdagingen op het gebied van duurzame transitie. We streven actief naar strategieën en initiatieven om de overgang naar een duurzamer, klimaatvriendelijker en veerkrachtiger energiesysteem te versnellen. Tegelijkertijd bieden we een financieel aantrekkelijk bedrijfsmodel op basis van nieuwe technologieën om meerwaarde te creëren voor onze klanten.
Terug naar