Energietransitie

Naar een duurzaam energiesysteem

In het hart van de transities

De wereld maakt momenteel de overgang naar een nieuw en duurzamer energiesysteem met schonere energiebronnen. We verminderen fossiele brandstoffen en emissies die ons klimaat beïnvloeden. Vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot minder CO2-uitstoot en helpt de opwarming van de aarde te beperken. Om onze klimaatbestendigheid te verbeteren, is het essentieel dat we ons energiesysteem efficiënter gaan gebruiken. 

Ballast Nedam speelt een actieve rol in deze verschuiving door de bouwstenen van ons toekomstige energiesysteem op te zetten. Onze projecten en kennis variëren van duurzame energieopwekking, zoals windparken, tot civiele constructies voor energie-gerelateerde gebouwen en waterstofcentrales. We werken offshore en nearshore aan wind- en zonneparken. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.

Windplanblauw: toenemend gebruik van windenergie

Het project omvat de vervanging van 74 bestaande windturbines door 61 moderne turbines met een hogere capaciteit. Het project is gebouwd in een Natura 2000-gebied. We hebben veel ecologische maatregelen genomen om de schade aan het milieu tijdens de bouwfase en de operationele fase te beperken.

Windplanblauw

Verantwoord bouwen

We investeren in zero emissie machines en processen die worden aangedreven door schone energie om onze gezamenlijke ecologische voetafdruk te minimaliseren. Op deze manier dragen we bij aan de energietransitie door wat we bouwen, en door hoe we het doen. Alleen zo kunnen we samen een beter energiesysteem creëren en klimaatbestendiger worden. Dit zal ons wapenen tegen de stijgende zeespiegel, veranderende weerpatronen en het risico op overstromingen. Maar ook tegen de gevolgen voor de landbouwproductie en de natuur in Nederland, waar risico's als droogte, bosbranden en veranderingen in de biodiversiteit een rol spelen.

Energiepositieve natuurhuizen

In het Brabantse Heeze worden energiepositieve rijtjeswoningen gebouwd van bio-based materialen. Deze duurzame woningen worden 'Natuurhuizen' genoemd en bestaan grotendeels uit prefab stropanelen, waardoor er snel en efficiënt gebouwd kan worden. Doordat de woningen voor meer dan 95% zijn gemaakt van natuurlijke materialen zoals stro, slaan de materialen maar liefst 90 ton CO2 op. Bovendien brengt het Natuurhuis maar liefst 10% extra energie op. De gevel en het dak zijn grotendeels bedekt met groen. Dit groen en de natuurlijke bouwmaterialen werken als buffer voor de waterhuishouding en gaan hittestress tegen.

Natuurhuis

Bouwen aan een toekomstbestendig energiesysteem

Ons doel is om de energietransitie te versnellen door onze vaardigheden, ervaring en kennis beschikbaar te stellen aan de mensen, bedrijven en landen die aan deze uitdaging werken. 

Door negatieve energiebronnen te verminderen en te kiezen voor duurzame alternatieven, verbeteren we de leefomstandigheden op milieu-, sociaal, economisch en stedelijk gebied. Dit betekent dat we ons inzetten voor de energietransitie naar een duurzamer en koolstofarm energiesysteem. Het gaat om een fundamentele verandering in de manier waarop samenlevingen energie produceren, distribueren en verbruiken, waarbij de nadruk ligt op het verminderen van de milieueffecten, het beperken van de klimaatverandering en het verbeteren van de energiezekerheid.

Samenwerkingspartner

Voor onze klanten zijn we een samenwerkingspartner die volledige bouwoplossingen biedt voor de uitdagingen van de energietransitie. We streven actief naar strategieën en initiatieven om de overgang naar een duurzamer, klimaatvriendelijker en veerkrachtiger energiesysteem te versnellen. We bieden een partnerschap in de verschuiving van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Ook bieden we bouwoplossingen voor meer efficiëntie in de manier waarop energie momenteel wordt verbruikt. Dit betekent dat we het totale energieverbruik verminderen en zo onze voetafdruk verkleinen. We zijn een hoofdaannemer en combineren onze deskundige kennis in alle delen van de waardeketen; dit waarborgt kwaliteit, controle, risicobeheer en efficiëntie.

Terug naar