Stedelijke ontwikkeling en bouw

Welzijn in wonen en werken

Toekomstbestendige oplossingen bieden voor de gebouwde omgeving

Onze wereldbevolking groeit en dat brengt een sociale uitdaging met zich mee op het gebied van stedelijke ontwikkeling en bouw. We moeten een balans vinden tussen stedelijke groei, leefbaarheid, betaalbare huisvesting, mobiliteit, behoud van groene ruimtes en duurzaamheid. Starters op de woningmarkt kunnen nauwelijks nog een huis kopen of huren. Met de druk op de beschikbare bouwkavels is het de vraag of het beoogde doel om 980.000 duurzame en betaalbare nieuwe woningen te bouwen in 2030 überhaupt realistisch is. Daarnaast staan we voor de uitdaging om 7,5 miljoen bestaande woningen en gebouwen te verduurzamen. Welke impact en druk heeft dit op het milieu en onze financiën?

Een avontuur in duurzaamheid, natuur, recreatie, gemeenschap & architectuur

Project Jonas is door en door duurzaam. Een gezonde leefomgeving, duurzaam materiaalgebruik en energiezuinigheid vormen de basis voor het ontwerp. Met twee materialen in de hoofdrol: hout en duurzaam beton. Als een van de eerste woongebouwen in Nederland is Jonas in 2023 opgeleverd met het BREEAM Outstanding ontwerpcertificaat, BREEAM Outstanding oplevercertificaat en het BREEAM Outstanding In Use certificaat.

Jonas IJburg Amsterdam

Bouwen aan een duurzame omgeving en onze verantwoordelijkheid nemen

De bouwsector is verantwoordelijk voor 30 tot 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot, inclusief directe en indirecte bronnen zoals materiaalproductie en transport. Ballast Nedam geeft prioriteit aan duurzaamheid en energietransitie en investeert in hernieuwbare technologieën zoals zonne- en windenergie. Ons doel is CO2-neutrale bouwplaatsen in 2030 en energie-neutrale productie in 2040. We bevorderen circulaire praktijken en gebruiken afneembare, aanpasbare ontwerpen en gerecyclede materialen. Wanneer nieuwe materialen nodig zijn, geven we de voorkeur aan bio-based en niet-giftige opties. Onze stedelijke ontwerpen zijn gericht op het verminderen van de impact op het milieu en het herstellen van inheemse flora en fauna. Ons belangrijkste doel is om duurzame, milieuvriendelijke ontwikkelingen te creëren, Van bouw tot gebruik, om zo een leefbare, klimaatbestendige omgeving te garanderen.

Project Cartesius

Cartesius is een stedenbouwkundig project waarin gezond leven, voeding, ontmoeting, zingeving, ontspanning en beweging belangrijke pijlers zijn. Minimaal 30% van het gebied in de wijk wordt groen om van te genieten, maar ook om klimaatadaptatie en biodiversiteit in het gebied te stimuleren. Er komen nieuwe vormen van mobiliteit om het autogebruik terug te dringen. In plaats daarvan zullen bijvoorbeeld deelauto’s, openbaar vervoer en goede fiets- en wandelverbindingen worden toegepast.

Cartesius Utrecht

Onze ambities worden werkelijkheid

Iedereen verdient een schone en veilige leefomgeving. Daarom hebben we in 2017 de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ondertekend. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van onze impact op de planeet. Daarom geven we de voorkeur aan materialen met een maximale positieve impact en een minimale voetafdruk. Dit doen we op grote en kleine schaal. Ook zijn we in 2023 een samenwerking aangegaan met de Climate Cleanup Foundation om CO2-opslag in bouwprojecten financieel te stimuleren. Door CO2-opslag een geldwaarde te geven, maken we klimaatpositieve bouwprojecten concurrerend met traditionele projecten. Op deze manier hopen we dat er meer behoefte komt aan bio-based materialen en dat deze sector kan groeien, wat kan zorgen voor een transitie van de hele bouwsector.
Terug naar