Industriële vernieuwingen

Het aanbieden van industriële verandering

Onze gezamenlijke uitdaging

De industriële sector moet in 2050 klimaatneutraal zijn, maar wij streven ernaar dat in 2030 al te bereiken. De industriële sector staat voor een cruciale uitdaging om haar activiteiten duurzamer te maken en zo de impact op het klimaat te verminderen. In reactie hierop hebben overheden maatregelen genomen om bedrijven aan te moedigen te investeren in duurzaamheid. Subsidies en nieuwe wet- en regelgeving maken het voor bedrijven makkelijker om te investeren in duurzame energie. De focus verschuift van een industrie vol fossiele energie naar een duurzame industrie. Mede door onze uitgebreide ervaring kunnen wij hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

De overgang naar hernieuwbare bronnen versnellen

Bij Ballast Nedam ontmoeten innovatie en duurzaamheid elkaar op het gebied van industriële ontwikkeling. Met een verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu en een vergevorderde aanpak hebben we een transformatieve benadering van industriële vernieuwingen. We erkennen de dringende behoefte aan een vernieuwende manier waarop industrieën werken. Onze oplossingen zijn op maat gemaakt om te voldoen aan de veranderende eisen van een wereld die streeft naar een evenwicht tussen vooruitgang en zorg voor het milieu. We kunnen helpen bij de overgang naar een duurzamere industriële sector door duurzame technologieën en praktijken naadloos te integreren in de bouw. Op deze manier dragen we bij aan een gezondere planeet voor toekomstige generaties. Samen maken we het onmogelijke mogelijk binnen de olie-, gas-, energie- en (petro)chemische industrie.

Waterstofstation Mexicostraat

Waterstofstation Mexicostraat is een multifunctioneel station waar personenauto's, bussen, vrachtwagens en boten waterstof kunnen tanken.

Waterstof is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Door waterstofstations te bouwen dragen we bij aan de energietransitie. Dat vinden we heel belangrijk. Ballast Nedam Industriebouw voerde alle bouwkundige en civiele werkzaamheden uit voor waterstofstation Mexicostraat in Antwerpen. Van de kabelgoten tot de funderingen en van het shopgebouw tot de constructie van de luifel.

Waterstofstation Mexicostraat

De transitie

De industrie is voortdurend in ontwikkeling. Er is een overgang nodig van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Wij zijn ons hiervan bewust en nemen onze verantwoordelijkheid. In verschillende gevallen hebben we al vooruitgang geboekt. Zo hebben we bijgedragen aan de realisatie van een plastic recyclingfabriek, hebben we gasovens omgebouwd tot elektrische ovens en hebben we een nieuwe biomassafabriek gebouwd.

Waterstofstation Heinenoord

Heinenoord waterstofstation is een waterstoftankstation speciaal voor bussen.

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de energietransitie. Daarom zetten we onze kennis en ervaring graag in voor de bouw van waterstofstations zoals in Heinenoord. Ballast Nedam Industriebouw heeft alle bouwwerkzaamheden voor het waterstofstation Heinenoord uitgevoerd. Van het hei- en grondwerk tot tot de staalbouw en het elektrawerk voor het station. Hiermee ontzorgden we onze opdrachtgever volledig.

Waterstofstation Heinenoord

Bouwen aan een duurzaam milieu

Nu we onze mondiale voetafdruk dringend moeten verkleinen en onze planeet moeten beschermen, nemen we onze zakelijke verantwoordelijkheid om onze leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Voor onze klanten zijn we een samenwerkingspartner die oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen en uitdagingen op het gebied van duurzame transitie. We streven actief naar strategieën en initiatieven om de overgang naar een duurzamer, klimaatvriendelijker en veerkrachtiger energiesysteem te versnellen. Tegelijkertijd bieden we een financieel aantrekkelijk bedrijfsmodel op basis van nieuwe technologieën om meerwaarde te creëren voor onze klanten.
Terug naar