Historische projecten

Al 147 jaar creëren wij unieke landschapsiconen

Onze historische projecten

Een uitgebreid project porfolio 

Ballast Nedam heeft haar reputatie opgebouwd vanaf 1877 en kreeg haar huidige naam in 1969. Zoals onze naam doet vermoeden, ligt de oorsprong van Ballast Nedam in de samenkomst van twee afzonderlijke lijnen: ‘Ballast’ en ‘Nedam'. Deze twee bedrijven opereerden eerst los van elkaar en hebben ieder een eigen voorgeschiedenis. Ons portfolio zegt iets over wie wij zijn. We vertellen daarom trots over de weg die we hebben afgelegd.

Binnen de Nederlandse landsgrenzen

Afsluitdijk

In 1927 startten de eerste werkzaamheden van de aanleg van de Afsluitdijk: de waterkering die het IJsselmeer tussen Noord-Holland en Friesland afsluit van de Waddenzee. Duizenden mensen werkten met hart en ziel aan de ruim dertig kilometer lange dijk midden op zee. De Afsluitdijk heeft als belangrijkste taak om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het project is succesvol opgeleverd in 1932. De Amsterdamse Ballast Maatschappij, voormalig ‘Ballast’, kreeg hiermee haar reputatie als bouwer in Nederland.

Luchthaven Schiphol

Sinds de twintigste eeuw bouwen wij voortdurend mee aan de groei van Schiphol Airport. Tussen 1961 en 1969 werkten we aan de aanleg van start- en rijbanen en het omleggen van diverse rijkswegen. In 2016 werd de premium parkeergarage P3 door ons opgeleverd: een uitgekiend ontwerp voor zorgeloos parkeren. 

Vredespaleis

De grondlegger van de ‘Nedam’ kreeg in 1907 de bouw van het Vredespaleis in Den Haag gegund. Het idee voor dit doompaleis voor de wereldvrede ontstond op de Eerste Wereldvredesconferentie in 1899 in den Haag. Tijdens de realisatie van het Vredespaleis droegen vrijwel alle landen die deelnamen aan de conferentie bij aan materialen, decoratie en kunstwerken. In de zomer van 1913 werd het Vredespaleis geopend door Koningin Wilhelmina.

Oosterschelde Stromvloedkering

aanleg van de Oosterscheldedam was een uiterst complex bouwproces tussen 1976 en 1986. Voor de grondverbetering waren nieuwe technieken vereist. We ontwikkelden speciaal materiaal, zoals de Mytilius en de Cardium. De Mytilus was een nieuw vaartuig dat gebruikt werd om de extreem zachte zeebodem te stabiliseren. De Cardium was een unieke combinatie van een cutterzuiger en een mattenwals, waarmee de zeebodem vlak kon worden gemaakt en de mattenblokken konden worden afgezonken zodat de pieren daarop konden staan. De Oosterscheldedam wordt beschouwd als één van de meest innovatieve dammen van de Deltawerken.

Internationale iconische bruggen

King Fahd Causeway

Het ontwerpen en bouwen van bruggen is een eeuwenoude expertise. Zo bouwden wij internationaal maar liefst drie iconische bruggen.

Tijdens de fusie van ‘Ballast’ en ‘Nedam’ in 1969 werden contracten verlegd naar het Midden-Oosten. In 1982 werd de eerste steen gelegd aan de King Fahd Causeway Dit bouwwerk is een 25 kilometer lange gecombineerde brug- en viaductverbinding en verbindt Bahrein met het vasteland van Saudi-Arabië. Een spectaculair wegenstructuurproject met een vierbaansweg van 25 meter breed.

Storebaelt Brug

Ook in Denenmarken realiseerden wij in 1991 de Storebaelt Brug, een brugverbinding tussen de eilanden Funen en Seeland. Deze verbinding maakte het mogelijk vanuit West-Europa over de weg heel Scandinavië te bereiken. De verbinding bestaat uit twee bruggen met een lengte van 6,6 en 6,8 kilometer. Speciaal voor dit project hebben wij het hefschip ‘de Svanen’ ontworpen. Dit schip heeft een hijscapaciteit van 6.5000 ton en kon gebruikt worden bij de constructie van de brug.

Confederation Bridge

De Svanen kwam in 1995 ook van pas tijdens de realisatie van de Confederation Bridge in Canada, een 12,9 kilometer lange tolbrug die de Canadese deelstaat Prins Edward Island verbindt met het Canadese vasteland. Deze brug is voorzien van speciale ijsschilden om in het winterseizoen met temperaturen van -35°C het kruiend ijs te breken. Middels ons BOT-contract zijn wij sinds de realisatie nog 35 jaar verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud.

Meer projecten

Met deze opgedane ervaring bouwen wij prachtige werken. Deze bijzondere geschiedenisiconen behoren daar ook nog bij: