Duurzame wegenbouw in Delft

Waar wetenschap en praktijk samenkomen

Vernieuwing Noordeindseweg Delft

Groots in innovatie en complexiteit, en klein in omvang: dat is project Noordeindseweg in Delft. Ballast Nedam vervangt de 800 meter aan asfalt op circulaire en duurzame wijze. Daarvoor werken we binnen een bouwteam samen met de gemeente Delft.

  • 800 meter asfalt
  • 90 procent hergebruik
  • 1 bouwteam

Schuimbitumen als oplossing

De verouderde Noordeindseweg heeft vanwege de gevoelige veengrond veel scheuren en onregelmatigheden opgelopen. Daarom biedt een schuimbitumenstabilisatie uitkomst: we mengen de verouderde asfaltweg door elkaar, waarbij we schuimbitumen en het duurzame cement aan het freesmateriaal toevoegen. Deze oplossing kan gemakkelijker meebewegen met vervormingen, zonder dat de constructielaag gaat scheuren. Ideaal voor wegconstructies op veenondergrond. Zo realiseren we een flexibele, duurzame én draagkrachtige fundering.

Samenwerking met TNO

Kunnen we geopolymeer cement gebruiken als duurzame cementvervanger in de schuimbitumenstabilisatie? Dat heeft onderzoeksorganisatie TNO uitgezocht. Uit hun literatuuronderzoek is geconcludeerd dat geopolymeercement nog niet geschikt is in een droge toepassing in-situ en daarom viel de keuze op het witte, duurzame cementmiddel Eco2cem.

Proefstukken en mengsels

Op de Noordeindseweg hergebruiken we zoveel mogelijk bouwstoffen. Maar: hoe komt het meest geschikte mengsel tot stand? In het laboratorium van DIBEC Materiaalkunde hebben we 5 mogelijke mengsels samengesteld die verschillen in het aantal toe te voegen bitumen en verschillende types cement. Na het maken en onderzoeken van de proefstukken kwam het meest geschikte mengsel naar voren: 60% asfaltgranulaat en 40% slakkengranulaat, met daarbovenop 2,5% bitumen en 1% gemalen gegranuleerde hoogovenslak: het duurzame cementmiddel Eco2cem dat door TNO is voorgesteld. Dit gekozen asfaltmengsel voldoet aan de vereiste verhardingseigenschappen en levert de maximale MKI-reductie op ten opzichte van het standaardmengsel.

Testen, testen, testen

Met data en technologie zorgen we ervoor dat de vernieuwde weg een zo hoog mogelijke kwaliteit heeft. Uit boorkernonderzoeken bleek dat in de bestaande gebonden slakkenfundering een stalen wapening zit, waarna we met radarmetingen hebben vastgesteld op welke diepte deze wapening ligt. Deze data hebben we verwerkt tot een gedetailleerde kaart waarmee we voorkomen dat de beitels tijdens het frezen beschadigen.


Een écht duurzame oplossing

Onze duurzame oplossingen gaan verder dan circulariteit. De wegwerkzaamheden voeren we deels uit met elektrisch materieel en met groene energie. Daarnaast maken we de bermen biodiverser en zijn de verkeersborden bio-based.

Het resultaat: een groene en veilige weg. Na de uitvoering door onze wegenbouwspecialisten is de hobbelige, verouderde weg in de zomer van 2022 getransformeerd tot een strakke weg die weer jaren mee kan.

Meer informatie?

Joep Hartjes Directeur Ballast Nedam Road Specialties
Terug naar: