Buiten de gebaande paden

Van de langste landtunnel tot aan een park op het tunneldak

A9 Gaasperdammerweg

Het project A9 Gaasperdammerweg is het voorbeeld van buiten de gebaande paden treden. Als onderdeel van het consortium IXAS, draagt Ballast Nedam bij aan de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere van onze opdrachtgever Rijkswaterstaat. De opdracht omvat het ontwerp, de aanleg, het onderhoud tot 2038 én de financiering. Hiervoor realiseren we onder andere de langste landtunnel van Nederland en een park op het tunneldak. Maar bovenal zorgen we voor een betere bereikbaarheid van de noordelijke Randstad en vergroten we de leefbaarheid van Amsterdam Zuidoost.

  • 5.246

    zonnepanelen

  • 3

    landtunnel

  • 15

    lichtgekleurd asfalt

Landelijke tunnelstandaard

Onze integrale verantwoordelijkheid binnen het project nodigt uit tot creatieve oplossingen. Zo realiseren we een verbreding van de snelweg, met vijf rijstroken per rijrichting én een wisselbaan. Drie kilometer van het tracé bouwden we de langste landtunnel van Nederland: de Gaasperdammertunnel. Deze tunnel is als eerste tunnel in Nederland gebouwd volgens de Landelijke Tunnelstandaard en is aantoonbaar veilig en betrouwbaar. Daarnaast zorgt de tunnel voor een betere verkeersdoorstroming, schonere lucht en minder verkeerslawaai in de omliggende woonwijken.

Een autonome tunnel

Het project is een digitaal kunststuk. Zo’n vijftig technische systemen in de Gaasperdammertunnel zijn ingericht om tienduizenden signalen te bewaken en te interpreteren om juiste en veilige verkeerskundige beslissingen te nemen. Maar wat deze tunnel extra bijzonder maakt, is dat hij autonoom gedrag kan vertonen. In sommige gevallen kan het op basis van signalen al vooraf gedefinieerde beslissingen nemen, waarmee de wegverkeersleider wordt ondersteund bij het uitvoeren van snelheidsbeperkende maatregelen of zelfs het sluiten van de tunnel.

Een goede sfeer, een goede buur

Met het oog op zo’n 87.000 omwonenden, is vanaf de tekentafel gekeken hoe de omgeving zoveel mogelijk kan worden ontlast. Zo zijn heimantels voor geluidshinderbeperking toegepast bij de heimachines, is trillingvrij gefundeerd, zijn bouwwegen geasfalteerd om stof en lawaai te beperken en is rivier de Gaasp ingezet als transportroute. Ook is binnen IXAS nagedacht over kansen om omwonenden bij het project te betrekken. In samenwerking met Rijkswaterstaat zijn wekelijks rondleidingen gegeven, is een pop-up bioscoop georganiseerd in de tunnel en zijn verschillende open dagen georganiseerd.

Duurzame oplossingen

Tot medio 2038 is bouwcombinatie IXAS verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de snelweg en de Gaasperdammertunnel. Omdat we dit zo duurzaam mogelijk willen uitvoeren, is gekozen voor ruim 5.247 armaturen met ledverlichting in de tunnel en zijn 394 lichtmasten met ledverlichting buiten de tunnel geplaatst. Daarnaast is 15 kilometer aan lichtgekleurd asfalt aangebracht en zijn 5.246 zonnepanelen (1,96 MW) geplaatst. Zo besparen we energie en wekken we ook energie op.

Meer informatie?

Ronald de Geus

Managing Director Ballast Nedam Infra Projects

Ronald is opgegroeid in een internationale omgeving, daarin is ook zijn carrière in integrale projecten vormgegeven. Vanuit zijn ontwerp- en engineering achtergrond is hij doorgegroeid in de project management van grote complexe projecten. Met die ervaring en beheersing van kennis maakt hij dankbaar gebruik in zijn huidige rol als Managing Director van Ballast Nedam Infra Projects, waarbij een klantgerichte focus wordt gehanteerd bij de tender- en projectselectie.

Business Unit Director Ronald De Geus Ballast Nedam Infra Projects

Terug naar