Twee tunnels, twee knooppunten en vele kilometers snelweg

Vier kilometer aan civieltechnische constructies

A24 Blankenburgverbinding

Een nieuwe verbinding, met impact op de hele regio Rotterdam. In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert Ballast Nedam samen met consortiumpartners DEME en Macquarie Capital de nieuwe A24 Blankenburgverbinding. De opdracht omvat het ontwerp, de aanleg, 20 jaar onderhoud, én de hele financiering van circa 1 miljard euro. Met onder meer twee knooppunten, een landtunnel en een tunnel onder rivier het Scheur verbeteren we de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en dragen we bij aan de groei van de economie.

  • 4 kilometer aan technische bouwwerken
  • 945 meter lange afzinktunnel
  • 20 jaar onderhoud

De A24 Blankenburgverbinding in vogelvlucht

De nieuw aan te leggen A24 is een vier kilometer lange aaneenschakeling van technische bouwwerken. We starten daarom bij de A20 in Vlaardingen, waar we een verdiept knooppunt aanleggen. Dit verdiepte traject loopt richting het zuiden en mondt uit in een landtunnel. Vervolgens passeren we twee viaducten, een waterkering en komen we uit bij het technische hoogtepunt: een afzinktunnel onder de rivier het Scheur die aansluit op een bovengronds knooppunt met de A15 in Rozenburg. Met andere woorden: het is een bijzonder project waar alle infradisciplines bij elkaar komen.

Knooppunt Vlaardingen en knooppunt Rozenburg

Voor de Blankenburgverbinding zoeken we de diepte op én gaan we de hoogte in. Aan de noordkant van het project vind je knooppunt Vlaardingen: de verbinding tussen de nieuwe A24 en de bestaande A20. Dit verdiepte knooppunt komt ongeveer vier meter onder het maaiveld te liggen, waardoor we het open karakter van het groene landschap zoveel mogelijk kunnen behouden. Aan de zuidkant gaat knooppunt Rozenburg juist de lucht in. Met meerdere fly-overs die tot wel achttien meter boven het maaiveld uitsteken, zorgt dit knooppunt ervoor dat de A24 aansluit op de A15.   

Een landtunnel met gewapend onderwaterbeton

De Hollandtunnel is van alle markten thuis: hij gaat volledig op in zijn omgeving en levert kennis op voor andere onderdelen binnen het project. Om te voldoen aan de milieuvoorwaarden, wordt gewapend onderwaterbeton ingezet. Deze bijzondere bouwtechniek leidt tot minder materiaalgebruik en een besparing van de CO2-uitstoot. Daarnaast wordt de tunnel verdiept aangelegd en wordt op het dak het oorspronkelijke grasland weer teruggeplaatst. Bovendien is gekozen om dit technische bouwwerk als eerste af te ronden. Dit geeft ons de ruimte om tests in de tunnel uit te voeren en deze ervaringen ook in te zetten voor de bouw van de Maasdeltatunnel.

 

Afzinkoperaties in het hart van 's werelds drukste scheepvaartroute

De grootste uitdaging binnen het project bestaat uit het afzinken van twee tunnelelementen die samen de Maasdeltatunnel vormen. Om dit te realiseren bouwen we op de noord- en de zuidoever de toeritten naar de tunnel. In een droogdok, op een steenworp afstand van de bouwplaats in Rozenburg, maken we daarnaast twee tunnelelementen van 200 meter lang, 42 meter breed en 8 meter hoog. Wanneer dit klaar is, beginnen we op één van de drukste scheepvaartroutes in de wereld met de afzinkoperaties. Na het opdrijven en transporteren worden de tunnelelementen afgezonken tot 27 meter diepte. Vervolgens verbinden we de toeritten met de tunnelelementen en wordt de tunnel afgebouwd en afgewerkt. Met als eindresultaat in 2024: een tunnel van 945 meter waar verkeer tussen Rozenburg en Vlaardingen kan rijden.

Jarenlange relatie met stakeholders

Goed omgevingsmanagement is de basis voor een project van deze omvang. Samen met onze opdrachtgever Rijkswaterstaat investeren we in duidelijke communicatie richting omwonenden, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. We voeren inhoudelijke discussies, blijven met elkaar in gesprek gaan en communiceren tijdig en transparant over de werkzaamheden. Eén van de middelen die we hiervoor inzetten is BIM. Hiermee maken we voor alle partijen inzichtelijk hoe het project verloopt en hoe het er uiteindelijk uit komt te zien.

Meer informatie?

Ronald de Geus

Managing Director Ballast Nedam Infra Projects

Ronald is opgegroeid in een internationale omgeving: de basis van zijn carrière in integrale projecten. Vanuit zijn ontwerp- en engineering achtergrond is hij doorgegroeid in het projectmanagement van grote, complexe projecten.

Business Unit Director Ronald De Geus Ballast Nedam Infra Projects
Terug naar