Augmented reality als nieuwe, laagdrempelige kwaliteitscontrole

Digitalisering en innovatie krijgt een steeds grotere rol op de bouwplaatsen van Ballast Nedam. Het zorgt voor snellere keuzes, minder kosten en veiligere werkomgevingen. Met de nieuwe technieken kunnen we onze klanten meenemen in het bouwproces. Eén van deze innovaties? Augemented reality voor kwaliteitscontroles op betonconstructies die nog gestort moeten worden.

Augmented reality, vrij vertaald ‘aangevulde realiteit’, is een live beeld van de werkelijkheid waaraan elementen zijn toegevoegd door een computer. Zo zie je op beeld bijvoorbeeld de straathoek waar je werkelijk staat, maar is hier door de computer een bouwkeet of zelfs een fietspad aan toegevoegd. Draai jij naar rechts? Dan doet het beeld dat ook en zie je de bouwkeet of het fietspad vanuit een andere hoek.

De toegevoegde waarde van augmented reality

Ballast Nedam zet augmented reality in bij kwaliteitscontroles op constructies die vaak nog gestort moeten worden, ook wel ‘pre pour keuringen’ genoemd. In beeld leggen we twee situaties over elkaar heen: de praktijk en het ontwerp. Hierdoor kunnen we op eenvoudige wijze controleren of het 3d-ontwerp ook in werkelijkheid compleet en op de juiste positie is uitgevoerd. Deze vergelijking kan iedereen maken, waardoor eventuele afwijkingen sneller worden geconstateerd en we op tijd kunnen handelen.

Voorheen was die werkwijze heel anders. Deze kwaliteitscontroles werden gedaan door een maatvoerder die een inmeting uitvoerde, deze in de computer vergeleek met het ontwerp en een rapportage maakte van de afwijkingen. Doordat deze keuring altijd vlak voor het beton storten plaatsvond, werden eventuele afwijkingen (te) laat ontdekt. Door de toepassing van augmented reality is deze kwaliteitscontrole laagdrempeliger uit te voeren en zien onze teams eventuele afwijkingen direct op beeld en kunnen deze eerder hersteld worden.

Toepassing op de A24 Blankenburgverbinding

Een voorbeeldproject van augmented reality is de toepassing op de A24 Blankenburgverbinding in Rotterdam. Middels augmented reality controleren onze maatvoerders of alle voorzieningen in de bouwdokken ook werkelijk zijn aangebracht. Hierna worden de betonconstructies gestort. De augmented reality dient als een extra check, naast de reguliere werkmethode.

Clemens Tierie, coördinator maatvoering en monitoring: “Deze controles moeten in korte tijd, eenvoudig en nauwkeurig worden uitgevoerd. Daarom zijn we op de A24 Blankenburgverbinding  gestart met deze nieuwe manier van werken. We gebruiken augmented reality met een landmeetkundige GPS-oplossing en een hoge nauwkeurigheid. Zo kunnen we controles met grote precisie uitvoeren.”

De maatvoerders uploaden alle gegevens in een cloud. Iedere keer dat de augmented reality-toepassing wordt opgestart, worden de gegevens opnieuw uit de cloud opgehaald. Zo worden altijd de juiste, actuele tekeningen gebruikt, ook wanneer meerdere systemen op één bouwplaats worden gebruikt. Bovendien gebruikt de controleur altijd dezelfde bestanden als de maatvoerder.

Naast deze inzet op de A24 Blankenburgverbinding wordt deze innovatie ook getest bij in de Prinses Amaliahaven in Rotterdam, waar we 2,4 kilometer aan kades aanleggen. Doordat het augmented reality systeem op GPS werkt, is dit niet toepasbaar in overdekte situaties, zoals een gebouw. We zetten dus dit dus met name in de openlucht in: bij infrastructuur en civiele betonbouw. Ballast Nedam verwacht dat augmented reality steeds meer gewoon gaat worden. Deze ontwikkeling in de branche wordt nauwlettend in de gaten gehouden door onze maatvoerders.