Reconstructie en verbreding A9 Gaasperdammerweg

Toekomstgericht en veel aandacht voor de omgeving

Een verbeterde bereikbaarheid van de noordelijke Randstad en de leefbaarheid van Amsterdam Zuidoost vergroten. Daarvoor realiseert IXAS, een samenwerking tussen Ballast Nedam, Heijmans, Fluor en 3i, tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen een uitbreiding van de A9. De weg krijgt vijf rijstroken per rijrichting en een wisselbaan. Drie kilometer van het tracé komt in de langste landtunnel van Nederland en op het dak van de tunnel komt een groot park. Met als gevolg: betere verkeersdoorstroming, schonere lucht en minder verkeerslawaai in de aanliggende wijken.

Rijkswaterstaat sloot met IXAS een DBFM-contract. IXAS zorgde voor het ontwerp en de financiering en realiseert de bouw. Ook blijft de combinatie 20 jaar na de openstelling verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de snelweg en de tunnel.

Tijdelijk wordt definitief

De integrale verantwoordelijkheid nodigt ook uit tot creatieve oplossingen. Zo is als eerste de wisselbaan aangelegd. Die wordt nu al gebruikt voor het verkeer. Daardoor hebben we minder ruimte nodig voor tijdelijke rijstroken én kunnen we een tijdelijke behoefte ondervangen via blijvende infrastructuur. Bij een geïntegreerd contract is het ook eenvoudiger om te kiezen voor duurzame materialen, omdat een hogere investering zich op langere termijn terug kan verdienen.

Goede buur zijn

Met het oog op de 82.000 inwoners van Amsterdam Zuidoost die dicht bij het bouwterrein wonen, is omgevingsmanagement heel belangrijk. Waar mogelijk wordt rivier de Gaasp als transportroute gebruikt. Zo beperkt IXAS onder andere het aantal vrachtwagens in Amsterdam Zuidoost. Ook zijn de bouwwegen geasfalteerd om stof en lawaai te beperken. En via kleine evenementen worden omwonenden geïnformeerd en geënthousiasmeerd omwonenden. Zo gaf IXAS ‘A9-colleges in de bouwkeet en werden met kinderen van de BSO bloemen gezaaid om kleur te brengen in de woonwijken.

Nadere informatie

Het project is te volgen via het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat
Bekijk het project in vogelvlucht

Locatie

A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen

Tags
  • infrastructuur
Projectgegevens

Project Fase: Realisatie

Bouwtijd: 2015 - 2021

Werelddoelen