Blankenburgverbinding

Naast de Van Brienenoordbrug en de Beneluxtunnel krijgt de Rotterdamse regio een derde cruciale connectie tussen Noord en Zuid: de Blankenburgverbinding. Die verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 in het havengebied. Met grootse impact op de bereikbaarheid en economie van de hele regio. In opdracht van Rijkswaterstaat realiseren wij samen met consortiumpartners DEME en Macquarie Capital deze nieuwe, indrukwekkende verbinding. Met onder meer twee knooppunten, een landtunnel en een tunnel onder het Scheur.

De nieuw aan te leggen A24 is een vier kilometer lange aaneenschakeling van technische bouwwerken. Met bij de A20 een verdiept knooppunt, gevolgd door een verdiept tracé en daarna een landtunnel, zodat het landschap intact blijft. Vervolgens twee viaducten om een weg en een spoorlijn te kruizen, een waterkering en daarna het technische hoogtepunt: een 945 meter lange watertunnel. Gevolgd door een bovengronds knooppunt met de A15.

Bijzonder contract, nauwe samenwerking

De opdracht omvat het ontwerp, de aanleg, 20 jaar onderhoud, én de hele financiering van circa 1 miljard euro. Een bijzondere opdracht die we realiseren met een bijzondere projectorganisatie, waarin we expertise en mankracht van verschillende disciplines samenbrengen in een hecht team. Zo verzekeren we Rijkswaterstaat van efficiënt, kwalitatief werk en van een tijdige levering. Want de nieuwe verbinding moet in 2024 open gaan voor verkeer.

Met de regio meedenken

Het referentieontwerp ging uit van zes tunneldelen die over water naar de afzinklocatie werden vervoerd. Nu wordt de watertunnel gerealiseerd met slechts twee afzinkdelen die ter plaatse worden gebouwd, op elke oever één. Zo hoeft de Nieuwe Waterweg – economische slagader van de regio – minder vaak te worden afgesloten. Daarnaast delen we onze bouwkundige expertise op plaatselijke scholen en leiden we leerlingen rond op de bouwplaats. En waar we kunnen, werken we met lokale arbeidskrachten. Zo profiteert de regio in alle opzichten.

Locatie

Rotterdam Regio

Tags
  • infrastructuur
  • Bruggen en viaducten
  • civil construction
Projectgegevens

Project Fase: Realisatie

Bouwtijd: 2018 - 2024

Kenmerken: 4 kilometer snelweg van 2x3 rijbanen en vluchtstrook, verdiept knooppunt met A20, verdiepte snelweg, 510 meter lange landtunnel, kanteldijk, 945 meter lange watertunnel van 2 buizen met elk 3 rijstroken, verhoogd knooppunt met A15

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Markt: Civiel, Maritiem

Partners: DEME, Macquarie Capital

Contractvorm: Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)