Het laaghangend fruit van BIM Basis Infra wordt steeds gretiger geplukt

Het idee om basisafspraken voor BIM-gebruik in de infrawereld te stroomlijnen werd in 2018 gepitcht op een marktdag van Rijkswaterstaat. Toch was het daarmee volgens aanjager Paulus Eckhardt geen uitgemaakte zaak dat Rijkswaterstaat ook meteen zou aanhaken. Dat ze dat nu wel gedaan hebben, amper een paar maanden na de lancering, verheugt hem des te meer. ”Want met zo’n grote opdrachtgever aan boord kan het ineens snel gaan. Als Rijkswaterstaat het gebruik van de basisafspraken voorschrijft bij aanbestedingen, kan niemand er meer omheen.”

BIM Basis Infra is een vertaling naar de infrawereld van een set afspraken die in de woning- en utiliteitsbouw al eerder werd gemaakt. Het wordt ontsloten via het BIM Loket. Net als in de B&U gaat het volgens Eckhardt in de infra om hele basale dingen. “Dat je op een eenduidige manier namen aan bestanden geeft, dat je allemaal dezelfde meeteenheden gebruikt in je 3D-mode, hetzelfde coördinatenstelsel gebruikt en materialen toekent aan onderdelen in je 3D-model. Zodat dus duidelijk is dat een onderdeel van beton, staal, hout of ander materiaal is gemaakt.

Het ontbreken van dit soort ogenschijnlijk triviale afspraken maakt dat 3D-modellen in de praktijk volgens Eckhardt vaak niet goed op elkaar aansluiten. Daardoor zijn er vaak allerlei handmatige bewerkingen en omzettingen nodig voordat een aannemer, adviseur of opdrachtgever aan de slag kan met een model dat door een ander is opgebouwd. Eckhardt: “Het gaat om extreem laaghangend fruit. Vergelijk het met de afspraak dat je van links naar rechts schrijft en zinnen begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Maar je moet die afspraken wel maken en dat laaghangende fruit plukken. Alleen dan kun je profiteren van de inzet van BIM.”

Bij de voorbereidingen van BIM Basis Infra deden afgelopen jaar meteen tien aannemers mee die het belang zagen van de uniforme afspraken. Na de lancering haakten ingenieursbureaus snel aan, van klein tot groot. Inmiddels staat de teller op zo’n 60 deelnemende partijen. En met Rijkswaterstaat is nu ook de eerste opdrachtgever aan boord.

Missiewerk nodig

Eckhardt, in het dagelijks leven directeur Design en Engineering bij Ballast Nedam: “Het is mooi dat Rijkswaterstaat nu de intentie heeft om BIM Basis Infra snel te implementeren. Ze zijn afgelopen jaren met een aantal hemelbestormende zaken op het gebied van digitalisering bezig geweest, maar het is fijn dat ze zich nu ook achter dit soort hele praktische initiatieven scharen.”

De aanjager beseft wel dat er binnen Rijkswaterstaat nog heel wat missiewerk verricht zal moeten worden. “Het is natuurlijk een grote organisatie en het duurt wel even voordat het belang bij alle gebruikers tussen de oren zit. Maar het is een belangrijk begin en ik hoop vurig dat andere opdrachtgevers snel aanhaken.” Provincies en steden ziet Eckhardt ook graag toetreden. De eerste hogescholen zijn inmiddels ook aan boord en ook dat doet hem deugd. “Als het bij de nieuwe generatie meteen goed gaat, hoeven we ons over dit soort triviale dingen in de toekomst geen zorgen meer te maken.”​

Het volledige artikel met onze collega Paulus Eckhardt is geplaatst in Cobouw en hier​​ te lezen.