Werken wanneer een gebouw al volop in gebruik is

Een focus op de totale exploitatie van integrale projecten vanuit een regieverantwoordelijkheid

Ballast Nedam Asset Management

Eén van onze organisatieonderdelen

Ballast Nedam bestaat uit 18 organisatieonderdelen. Ballast Nedam Asset Management (Asset Management) is daar één van en focust zich op het onderhoud en de totale exploitatie van integrale projecten vanuit een regieverantwoordelijkheid. Opvallend in hun werkwijze: de teams voeren hun werk uit wanneer het gebouw al volop in gebruik is.

Continu uitdagen

Opdrachtgevers uitdagen om tot de best passende oplossing te komen én vakbekwame mensen aantrekken om deze opdracht juist te vervullen. Dat is Ballast Nedam Asset Management in een notendop. Met een exploitatiefase die tot wel dertig jaar kan duren, zijn langdurige processen binnen integrale projecten onvermijdelijk. Asset Management brengt deze processen eerst in kaart, adviseert over de beste aanpak en maakt risico’s op voorhand inzichtelijk. Vervolgens stellen zij een transitieplan op waarbij de eindgebruiker het gebouw kan blijven gebruiken en Asset Management, in samenwerking met ervaren partners, het onderhoud kan blijven uitvoeren. Hiermee creëren ze meerwaarde voor de opdrachtgever, maar ook voor henzelf omdat zij jarenlang betrokken blijven.

Het karakter van Ballast Nedam Asset Management

“Wij zien onze opdrachtgever niet als opdrachtgever, maar als partner en zelfs onze collega”, vertelt Walter van Gurp, Managing Director Ballast Nedam Asset Management. “Een relatie gebaseerd op vertrouwen staat hierin centraal. En hiervoor heb je mensen nodig die gedreven zijn in hun werk, betrouwbaar en bovenal betrokken zijn. Die betrokkenheid gaat zelf zo ver, dat wij de eigendommen van onze opdrachtgevers haast nog beter beheren dan die van onszelf.”

Om deze omvangrijke projecten goed te managen koppelt Ballast Nedam Asset Management haar eigen personeel met verschillende partners. Zij leveren kennis op het gebied van contractmanagement, financiering, coördinatie en regievoering. Partners worden ingezet voor de uitvoering van de operationele diensten. Een gouden combinatie, welke zorgt voor zorgvuldige dienstverlening en tevreden opdrachtgevers.

Betrokken vanaf de beginfase

Manoeuvreren binnen contracten: daar zit de kracht van Asset Management. Vanuit een exploitatie- en onderhoudsperspectief kijken zij vanaf de beginfase mee naar het ontwerp van een gebouw. Hierin pakken zij de rol als regieverantwoordelijke, waardoor zij nauwkeurig kunnen inschatten wat nodig is tijdens de exploitatiefase. Deze rol is tijdens het hele proces handig: van het indelen van een gebouw tot de inkoop van producten en het aantrekken van juiste partners. Voor Justitieel Complex Zaanstad is bijvoorbeeld per cluster van vijf afdelingen een tussenopslag voor verschillende non-foodproducten gerealiseerd. Doordat de voorraad dus beter binnen handbereik is, zijn de loopbewegingen van personeel geminimaliseerd en kunnen defecten nog sneller worden hersteld. Maar ook is nagedacht over het opwekken van duurzame energie via PV panelen, zodat het complex zelfvoorzienend is in energie en overtollige energie lokaal kan opslaan.

Een selectie van projecten

Ballast Nedam Asset Management heeft al tientallen uitdagende projecten op haar naam staan. Een selectie van het portfolio:

‘Best in class’

Jarenlange kennis en ervaring stelt Asset Management in staat om ‘best in class’ in te kopen. Maar wat houdt dit precies in? Zodra een project de onderhoudsfase ingaat, wordt op basis van de specifieke vraag van de opdrachtgever gericht expertise aangetrokken. En dat biedt ruimte om aan vrijwel elk verzoek te voldoen. Zo kan worden gefaciliteerd bij een grote bouwkundige uitbreiding, maar ook bij kleinere wensen zoals de digitalisering van informatieverschaffing of de inzet van nieuwe technologieën. Een voorbeeld is het bieden van pLTE 5G technologie in een gevangenis, waarmee verschillende functies op een gebruiksvriendelijke manier worden gecombineerd en ondersteund op één apparaat. Het personeel kan hierdoor veiliger en efficiënter werken door minder apparatuur bij zich te dragen.

Blijven ontzorgen van de opdrachtgever

Asset Management is specialist in het ontzorgen van de opdrachtgever en haar gebruikers. Dit vraagt om open communicatie en intensieve samenwerking, waarbij zij zichzelf uitdagen om verder te kijken dan de vertrouwde wereld en de standaardoplossingen. In de praktijk betekent dit meedenken met het behalen van doelen aan de kant van de opdrachtgever. Een actueel thema is de impact van de coronapandemie op de manier van werken en de organisatie van huisvesting binnen grote gebouwen. Asset Management begeleidt deze trajecten en denkt mee bij het praktisch en efficiënt herinrichten van ruimtes. Maar ook pakken zij out-of-the-box vraagstukken aan. Bij Justitieel Complex Zaanstad leidde dit tot een slimme oplossing voor de koffievoorziening. Omdat de gevangenis een eigen koffiebranderij in huis heeft, ontstond het idee om zelfgemaakte koffie in de machines te verwerken. De kwaliteit van de koffie is hiermee aanzienlijk verbeterd en daarnaast zijn nieuwe opleidingsmogelijkheden voor gedetineerden ontstaan. Door dit te faciliteren creëert Asset Management duurzame samenwerkingen en initiatieven, waar alle partijen uiteindelijk van profiteren.

Meer informatie?

Walter van Gurp

Managing Director Ballast Nedam Asset management

Walter begon zijn carrière in de spoorwegbranche, waar hij heeft meegewerkt aan verschillende formule-ontwikkelingen zoals de implementatie van de welbekende OV-chipkaart. Sinds 2008 houdt hij zich binnen Ballast Nedam bezig met integrale projecten. Een onderdeel van de bouwbranche waarbij hij zijn kennis over tendermanagement en contractmanagement dagelijks in zet.