Knelpunt wordt aangepakt

Verbetering van 40 kilometer snelweg tussen Everdingen en Hooipolder

A27 Everdingen-Hooipolder

De derde plek in de file top 10: dat is straks verleden tijd voor A27 Houten-Hooipolder. Rijkswaterstaat pakt dit knelpunt aan door onder andere 40 kilometer snelweg tussen Everdingen en Hooipolder te verbeteren. Dit enorme project is gegund aan Ballast Nedam en Fluor Infrastructure. Onder de naam 'ALSÉÉN' worden krachten gebundeld.

  • 40 kilometer snelweg
  • 50 kunstwerken
  • 615 verkeersborden van duurzaam rijstvlies

Zo min mogelijk hinder

In totaal verbeteren we 40 kilometer snelweg. Richting Utrecht krijgt de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Everdingen 3 rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken en op de rest van het traject komt een spitsstrook. In de andere richting komen tussen Scheiwijk en Werkendam 4 reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen 3 rijstroken, waarvan 1 spitsstrook.

Dat betekent dat we ook 50 bestaande kunstwerken, zoals viaducten, op dit traject verbreden en de Merwedebrug en Keizersveerbrug vervangen. Om overlast voor de weggebruikers te verminderen, voeren we de werkzaamheden aan de bruggen uit in etappes.

Eerst bouwen we een nieuwe brug naast de bestaande brug, waar al het verkeer overheen kan. Vervolgens slopen we de oude brug en bouwen we op die plek een tweede nieuwe brug. Uiteindelijk komen op beide locaties dus twee bruggen naast elkaar: één voor het verkeer in noordelijke richting en één voor het verkeer in zuidelijke richting.

Vernieuwing en renovatie

De vernieuwing van de Merwedebrug en de Keizersveerbrug vormen een belangrijk onderdeel van de grote vernieuwings- en renovatieopdracht in Nederland. Veel bruggen en viaducten in Nederland zijn namelijk zo’n 60 tot 70 jaar oud en moeten de komende jaren gerenoveerd en/of vernieuwd worden.

De Keizersveerbrug is nog in goede staat. Daarom gaan we op zoek naar een plek waar deze brug kan worden hergebruikt.

Eerlijk geld voor eerlijk werk

Een belangrijk aspect om de risico’s beheersbaar te houden binnen het project is de tweefasen-aanpak van Rijkswaterstaat voor onder andere de twee bruggen binnen het project. In de eerste fase werken we samen met Rijkswaterstaat het ontwerp, de planning en het kostenplaatje uit. In de tweede fase voeren we deze werkzaamheden uit. Met dit tweefasen-contract kunnen we de kosten beter baseren op de actuele situatie en de mogelijke risico’s eerlijker verdelen.

Oog voor de omgeving

Ons eigen omgevingsteam gaat regelmatig in gesprek met alle betrokken partijen zoals gemeenten, ondernemers en bewoners uit de regio. Daarnaast is vanaf de aanbesteding nagedacht over de impact op de omgeving en de natuur. Zo gaan we zoveel mogelijk werken met emissieloos materieel, leggen we 3,5 kilometer natuurlijkvriendelijke oever aan, plaatsen we 630 insectenhotels en strooien we een bloemrijk grasmengsel in de bermen. Ook plaatsen we 260 verkeersborden van hergebruikt aluminium, 615 verkeersborden van duurzaam rijstvlies, 2.079 reflectorpaaltjes van gerecycled pvc en 831 flespalen van bamboe.

ALSÉÉN

Om dit project succesvol uit te voeren, werken we onder de naam ALSÉÉN samen met Fluor Infrastructure. We werkten al eerder samen op project A9 Gaasperdammerweg en dat verliep heel goed. Naar verwachting ronden we de onderzoeks- en ontwerpfase van de tweefaseonderdelen eind 2024 af en kunnen we begin 2025 van start met de uitvoering. Wel gaan we al eerder aan de slag met de aanleg van de afslag naar het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem en de verbetering van knooppunt Hooipolder. In 2031 moet het hele project klaar zijn.

Meer informatie?

Ronald de Geus

Managing Director Ballast Nedam Infra Projects

Ronald is opgegroeid in een internationale omgeving: de basis van zijn carrière in integrale projecten. Vanuit zijn ontwerp- en engineering achtergrond is hij doorgegroeid in het projectmanagement van grote, complexe projecten.

Business Unit Director Ronald De Geus Ballast Nedam Infra Projects
Terug naar