Een toekomstbestendig academisch ziekenhuis

Kwalitatief hoogstandje op krappe bouwlocatie

Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum

Op een postzegel grond bouwden we in hartje Rotterdam een nieuw toekomstbestendig academisch ziekenhuis. Pal naast een ziekenhuis dat volop in bedrijf is. Een kans van once in a lifetime, vindt de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum. Het ontwerp stelt dan ook extreem hoge eisen aan functionaliteit, uitstraling, hygiëne, veiligheid en constructie. Voor ons een fantastische uitdaging.

  • 120 meter hoge kantoortoren
  • 300 meter lange glas overkapte ruimte
Om op de huidige locatie te kunnen bouwen, moesten we eerst ruimte maken. Vandaar dat we de oude locatie aanpasten met kleine renovaties, loopbruggen, verlegde entrees en aangepaste aanrijroutes. En dan nog bleef ons werkterrein uiterst klein. Ook omdat middenin de bouwput een gebouw bleef staan waar nog tot de verhuizing wordt gewerkt.

Ziekenhuis gewoon in gebruik

Het huidige ziekenhuis bleef tijdens de nieuwbouw gewoon in gebruik, dit gold ook voor de directe omgeving. Dus moesten we rekening houden met – soms uiterst kwetsbare – patiënten, veel bezoekers, leveranciers, omwonenden en passanten. We troffen diverse maatregelen om overlast te beperken, zoals geluidswerende mantels om de heistellingen, goed overleg met medewerkers en omwonenden en de bewaking van routes en veiligheid.

Logistieke puzzel

Door de beperkte werkruimte besloten we in het Rotterdamse havengebied ruimte te reserveren voor de opslag van vrachtwagens. Die konden we oproepen op het moment dat ze nodig waren. Het nieuwbouwplan was al uitdagend, maar werd nog uitdagender, doordat tijdens de bouw diverse aanpassingen aan het ontwerp zijn gedaan. Zo voegde de opdrachtgever een compleet extra gebouw toe. Geen probleem, dat deden we er ‘gewoon’ binnen de oorspronkelijke planning bij.

Meer informatie?

Halbe Veenstra

Managing Director Ballast Nedam Building Projects

Sinds 1 maart 2021 bekleedt Halbe de functie van Managing Director bij Ballast Nedam Building Projects. Hij is verantwoordelijk voor de oplevering van bouwprojecten, waarbij de tevredenheid van klanten en belanghebbenden voorop staat.

Terug naar