VUmc Imaging Center en kelder Diagnostisch Centrum

Het samenbrengen van de nieuwste beeldvormende technieken en experts vanuit verschillende disciplines

Veel specifieke eisen voor flexibel inzetbaar, hightech gebouw

Vanwege onze recente ervaringen met zorginstellingen gaf VUmc ons de opdracht voor de bouw van het Imaging Center. Alle activiteiten van VUmc die te maken hebben met beeldvormende technieken worden hier samengebracht. Het samenbrengen van de nieuwste beeldvormende technieken en experts vanuit verschillende disciplines levert grote winst op voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekten. Het gebouw komt in de tuin van het bestaande ziekenhuis. Daar bouwen we ook de fundering van het toekomstig Diagnostisch Centrum.

  • 16.000 m2 oppervlakte
  • 6 bouwlagen
  • 2 meter dik kelderplafond
Het nieuwe Imaging Center bestaat uit zes bouwlagen en beslaat ongeveer 16.000 m2. Er zijn veel specifieke eisen gesteld. Alleen al vanwege de gescheiden aan- en afvoerkanalen voor gassen en medische vloeistoffen van de diverse research laboratoria. Vanzelfsprekend blijft het aangrenzende ziekenhuis tijdens alle werkzaamheden in gebruik, waarvoor we specifieke maatregelen treffen om overlast te voorkomen. Dat is voor ons al vrijwel standaard.

Specialistische apparatuur

Het Imaging Center gaat diverse specialistische apparatuur huisvesten, bijvoorbeeld röntgen apparatuur, CT, MRI, cyclotron. Dit is kostbare en gevoelige apparatuur. Om te garanderen dat die met de grootste zorg wordt behandeld, stelt elke leverancier strenge eisen aan het gebouw. We houden onder meer rekening met voldoende bewegingsruimte om de apparatuur naar de juiste ruimte te transporteren, extra draagkracht van de vloer, muren die bestand zijn tegen röntgenstralen en specifieke aansluitingen op exacte plekken. Daarom hebben we met elke individuele leverancier persoonlijk overleg. Zodat de ruimte straks aan alle eisen voldoet en de apparatuur optimaal kan functioneren.

Slim bouwen

In de kelder komen vier cyclotrons te staan; gigantische apparaten die isotopen produceren voor diagnostiek en research voor onder meer kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekten. Twee zijn er al op een andere locatie in gebruik; deze worden te zijner tijd verhuisd naar het Imaging Center. Dit gebeurt één voor één, zodat VUmc en andere ziekenhuizen continu over isotopen beschikken. In de kelder bouwen we daar nu al een robuuste en veilige omgeving voor met muren van 1,5 meter dik beton. De cyclotrons moeten nog wel naar binnen kunnen, dus wordt het 2 meter dikke kelderplafond opgebouwd uit losse betonelementen. Op deze wijze heeft VUmc straks nog voldoende bewegingsvrijheid.

BREEAM certificering

Het Imaging Center van het VU medisch centrum in Amsterdam heeft als één van de eerste onderzoeksgebouwen in Nederland het 3-sterren (Very Good) BREEAM-NL ontwerpcertificaat bemachtigd. Het beoogde eindresultaat is een BREEAM-NL 3-sterren certificaat (Very Good).
Terug naar