Halfjaarcijfers Ballast Nedam: Challenge to Improve loont

Stabiele en gezonde groei is het nieuwe mantra bij Ballast Nedam. Het bedrijf zet zich continu in voor verdere verbeteringen en investeringen in de eigen organisatie gericht op gezonde groei. Zoals de slogan ‘Challenge to Improve’ al aangeeft, richt Ballast Nedam zich op alle aspecten van haar organisatie om nog beter af te kunnen stemmen op externe marktbehoeften. Dit heeft in het eerste halfjaar van 2021 geresulteerd in een stabiele omzet van € 391,6 miljoen.

“We kijken terug op een goed half jaar bij Ballast Nedam. Het in stand houden van een gezond bedrijf is een continu proces. De gezondheid van een bedrijf zit meer dan ooit in elk aspect van de organisatie: van mensen tot technologie, van medewerker tot klant, van proces tot praktijk. Dit past bij onze ambitie om de wereld waarin we leven veiliger, duurzamer en leefbaarder te maken. Gelukkig houden we van een uitdaging”, zegt Cenk Düzyol, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. “We evalueren continu onze processen, technieken en expertise om in lijn te blijven met de behoeften van onze klanten en de markt. Dit vereist ondernemersmentaliteit en de intrinsieke motivatie om elke dag te leren, aan te passen en verder te groeien. Dat begint bij de juiste mensen op de juiste plek. Daarom nemen we mensen aan met dezelfde instelling. Eigenaarschap, enthousiasme en een focus op samenwerking en relaties zijn enorm belangrijk. Doordat we blijven investeren in onze mensen en onze processen ontstaat er een positieve spiraal. Doordat we vooruitgang boeken, worden medewerkers nog enthousiaster en inspireren ze anderen om in hun voetsporen te treden om ons bedrijf te verbeteren. Als gevolg daarvan liggen we op schema met onze doelstellingen voor 2021".

Financieel overzicht

 • Kijkend naar het eerste halfjaar van 2021, zijn onze financiële resultaten in lijn met ons businessplan 2021. Het totale bedrijfsresultaat is goed en we liggen op koers.
 • Onze halfjaaromzet bedraagt ​​€ 391,6 miljoen (2020: € 396,5 miljoen)
 • De EBITDA bedraagt ​​€ 14,7 miljoen (2020: € 10,8 miljoen)
 • We blijven inzetten op een sterke kwaliteit van de orderportefeuille. Dat resulteert in een solide orderboek van EUR 1,4 miljard (2020: € 1,4 miljard)
 • De infrastructuur sector in Nederland is over het algemeen uitdagender geworden, maar met onze huidige gezonde orderportefeuille blijft de impact hiervan voor Ballast Nedam beperkt. Dit geldt zowel voor de korte als de middellange termijn.
 • We hebben onze doelstelling voor het tekenen van nieuwe contracten voor het eerste halfjaar behaald en 75% van de verwachte omzet van 2022 al veiliggesteld.
 • De stijging van de kosten van grondstoffen en materialen zorgt voor druk op enkele businesscases van onze klanten. Tot nu toe was de impact op ons bedrijf beperkt.

Zakelijk perspectief

Op het gebied van infrastructurele projecten is de orderportefeuille van Ballast Nedam voor zowel grote als kleinere regionale projecten stabiel voor de komende jaren. Het nieuw verworven project ‘Prinses Amaliahaven’ zal bijdragen aan de groei van de omzet door realisatie van diepzeekademuren voor de Rotterdamse haven. De A24 Blankenburgverbinding tussen de A20 en A15 laat flinke vooruitgang zien en ligt op schema. Ook wordt de onderhoudsfase van de PPS-projecten A9 Gaasperdammerweg en de A15 Maasvlakte - Vaanplein volgens plan uitgevoerd.

We zien dat de infrastructuurmarkt de komende jaren uitdagend en concurrerend zal zijn. Dit komt onder meer door de stikstof problematiek, de eisen voor duurzaamheid en circulariteit en het mogelijk groeiende tekort van gekwalificeerde medewerkers op de arbeidsmarkt. Ballast Nedam blijft echter haar grote infrastructurele werken zorgvuldig selecteren en selectief inschrijven op nieuwe projecten en in lijn met deze marktonwikkelingen verder te ontwikkelen. Uit ervaring weten we dat een uitgebalanceerde aanpak van goede projectmanagementteams en een open en transparante samenwerking met opdrachtgevers en stakeholders risico's verkleint en effectief werken mogelijk maakt. Een grotere en meer gediversifieerde portefeuille zal onze ambities de komende jaren ondersteunen.

Ronald de Geus, Managing Director Ballast Nedam Infra Projects: “We zien dat Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten voor de grootste vervangings- en vernieuwingsopgave op het gebied van infrastructuur tot nu toe staan. De behoefte aan langetermijninvesteringen in het onderhoud van bruggen uit de jaren zeventig is groot en urgent om grote belemmeringen in de mobiliteit en onnodig hoge kosten te voorkomen. In dit werk komen veel van onze expertises samen, die we al veelvuldig inzetten in andere Ballast Nedam projecten. Bij deze renovatieopdracht maken we gebruik van onze kennis van projectmanagement, betonconstructies, het aanleggen en repareren van asfaltverhardingen en het vervangen van elektrische en mechanische systemen. Daarbij bundelen we onze kennis van Ballast Nedam Infra Projects, Ballast Nedam Park & ​​Connect, Ballast Nedam Foundation & Excavation Solutions en Ballast Nedam Road Specialties en zetten we de kennis van ons Digital Transformation & Innovation team in.”

Cenk Düzyol voegt toe: “Wij zien dat renovatie, verduurzaming en onderhoud van bestaande woningen de komende jaren zal toenemen. Ook de transformatie van kantoren naar woningen zal met een veranderende wijze van werken naar meer thuiswerken, de komende jaren een verdere ontwikkeling ondergaan. Onze regionale organisatieonderdelen Ballast Nedam Zuid en Laudy Bouw & Ontwikkeling zijn in deze markten actief.  Verder ligt er een grote verantwoordelijkheid bij alle betrokken stakeholders om tot een oplossing te komen voor de woningvraag in Nederland. Met een toenemende vraag naar duurzame oplossingen in alle markten, blijven we inspelen op trends en kansen voor het duurzaam verbeteren en transformeren van bestaand residentieel vastgoed. Door middel van onderzoek en ontwikkeling werken we aan innovatieve oplossingen om in de behoeften van de markt te voorzien. Een voorbeeld is het PuurThuys concept, een prefab woonconcept dat inspeelt op de behoefte aan snelle realisatie van woningen.”

Wij zien dat renovatie, verduurzaming en onderhoud van bestaande woningen de komende jaren zal toenemen
Cenk Düzyol Voorzitter van de Raad van Bestuur Ballast Nedam
Ballast Nedam Development blijft als gebiedsontwikkelaar koploper in de Nederlandse markt. Zij verkocht en leverde alle huizen aardgasvrij, energieneutraal, klimaatadaptief en met verhoogde biodiversiteitsnormen voor alle projecten. Met het nieuwe project ‘Horizons’ in Amsterdam zet zij de nieuwe standaard voor duurzame woningbouw. Ook Tuinbuurt Vrijlandt in Rotterdam, De Groene Loper in Maastricht, Cartesius Utrecht en Gezondheidspark Dordrecht hebben allemaal belangrijke mijlpalen bereikt op het gebied van contracten, verkoop en levering.

Onze divisie Ballast Nedam Industriebouw groeit gestaag, met uitstekende prestaties en zeer goede scores op het gebied van veiligheid. Ook onze nieuwe opdracht ‘Princess Juliana Airport’ op St. Maarten Airport voor Ballast Nedam International is een welkome aanvulling op onze wereldwijde aanwezigheid.

Hoogtepunten van onze projecten

Een greep uit de hoogtepunten die het afgelopen half jaar plaatsvonden op onze projecten:

 • Horizons | Ballast Nedam Development heeft dit nieuwe duurzaamheidsicoon in Amsterdam toegewezen gekregen, met 126 wooneenheden - inclusief kantoorruimtes, van in totaal 11.000 vierkante meter. Twee grote focuspunten van dit project zijn circulariteit en energieverbruik. Met Horizons zetten we de nieuwe standaard voor duurzame woningbouw.
 • Princess Juliana Airport St. Maarten | Ballast Nedam International is geselecteerd als hoofdaannemer voor dit reconstructieproject. Nadat orkaan Irma het vliegveld had verwoest, kan nu worden bijgedragen aan de wederopbouw. De terminal wordt gerestaureerd en gemoderniseerd om na oplevering volledig aan de nieuwste normen te voldoen.
 • Prinses Amaliahaven | Ballast Nedam Infra Projects realiseert 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de Prinses Amaliahaven. We gebruiken 'slimme kademuren' met datagedreven technieken. Zo kan onze opdrachtgever de Rotterdamse haven verder ontwikkelen en uitbreiden.
 • Tower Ten WTC Amsterdam | Een tussentijdse BREEAM-audit bevestigde dat het project Tower Ten WTC Amsterdam op de goede weg is om BREEAM Excellent in de uitvoeringsfase te behalen. De kern van het gebouw bereikte in mei het hoogste punt.
 • A24 Blankenburgverbinding | We zijn gestart met de bouw van de twee afgezonken tunnelelementen van de Maasdeltatunnel binnen het Verolmedok. Op de bouwplaatsen van de beide tunneltoeritten hebben we het diepste punt van uitgraving bereikt en hebben we met succes het eerste gewapende onderwaterbeton gestort. De complexe fasering van deze bouwkuipen is een uiting van de professionaliteit en vindingrijkheid van onze medewerkers.
 • Hemmathagama Waterzuiveringsinstallatie | In nauwe samenwerking met de lokale bevolking hebben we de eerste leidingen gelegd, waarna we verder werkten aan de waterzuiveringsinstallatie met een dagcapaciteit van 21.000 M3. Dit project in Sri Lanka zal 17.000 gezinnen in zeven dorpen van schoon drinkwater voorzien.
 • Westfield Mall of the Netherlands | In maart 2021 opende het winkelcentrum in Leidschendam officieel haar deuren. Tijdens dit project hebben we de handen ineengeslagen met verschillende nevenaannemers. Het resulteerde in het winnen van de BIM Award 2021 met de ovale glazen koepel aan het plafond, uitgevoerd door Vic Opdam Staal in opdracht van Ballast Nedam Building Projects.
 • A9 Gaasperdammerweg | Vier tunnelbuizen zijn open voor verkeer en de oplevering van de langste landtunnel van Nederland is nu een feit. Ballast Nedam Infra Projects en haar consortiumpartners ronden momenteel de realisatiefase af. Op dit moment zijn we bezig met het afwerken van het grote stadspark boven op het tunneldak dat de omliggende buitenwijken met elkaar verbindt en de omstandigheden voor gezond en plezierig wonen voor omwonenden in Amsterdam Zuidoost vergroot.
 • Airside Pier | Samen met onze joint venture-partner TAV moeten we helaas mededelen dat we meningsverschillen over het Airside Pier-project hebben met Schiphol Group. Deze hebben een grote impact op de planning en de kosten voor een grote groep onderaannemers en leveranciers, onszelf, Schiphol Group en uiteindelijk de eindgebruikers. We hopen dat we deze samen met Schiphol Group op basis van wederzijds begrip kunnen oplossen.

Gezonde groei is duurzame groei

Ons belangrijkste doel is om oplossingen te creëren voor een duurzame toekomst voor al onze stakeholders. Dit doen we door het nemen van meerdere duurzaamheidsinitiatieven, zoals het investeren in een 100 % Nederlands contract voor groene stroom op basis van Hollandse windenergie voor al onze kantoren, productie- en bouwlocaties, een contract voor HVO (hernieuwbare en fossielvrije diesel), het bestellen van 150 nieuwe elektrische leaseauto's en het plaatsen van 2405 zonnepanelen op de daken van de gebouwen van Ballast Nedam Materieel in Almere. Ook is fors geïnvesteerd in de aanschaf van emissievrije apparatuur zoals een emissievrij mobiele kantoorkeet, vier stuks nieuwe elektrische torenkranen, een nieuwe milieuvriendelijke EURO6 asfaltemulsiewagen voorzien van een groen energiepakket bestaande uit zonnepanelen op het dak en motorwarmte en een nieuwe 100% elektrische HAMM HW90 tridem walsverdichter. Al deze maatregelen dragen bij aan het verlagen van onze CO2-footprint.

Ook werken we continu aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame technieken voor asfalt en beton en focussen we op circulariteit. In het kader van een Strategisch Business Innovation Research (SBIR) zijn zes liggers van Haitsma Beton van een viaduct van het project A9 Gaasperdammerweg overgedragen voor onderzoek tot volledig hergebruik. We vinden dat we meer moeten samenwerken in de sector. Het streven naar een duurzame toekomst is immers een gezamenlijke inspanning. Een ander voorbeeld is onze actieve deelname aan het platform ENI (Emissieloos Netwerk Infra), een sectorinitiatief om te streven naar een emissievrije bouwplaats in 2026.

"In onze portefeuille hebben we verschillende LEED- en BREEAM-projecten. Zo werken we aan het duurzame project Jonas, locatie IJburg Amsterdam, een van de eerste woongebouwen die zal worden opgeleverd met een BREEAM Outstanding certificaat. “Door onszelf continu uit te dagen om te verbeteren, anderen te inspireren en samen te werken, creëren we infrastructuur- en vastgoedprojecten voor een toekomstbestendige leefomgeving”, aldus Bramske van Beijma, directeur Corporate Social Responsibility bij Ballast Nedam.

Het streven naar een duurzame toekomst is een gezamenlijke inspanning
Bramske van Beijma Director Corporate Social Responsibility Ballast Nedam

Innovatie en digitalisering

Onze internationale kwaliteit in Building Information Modelling is een van de methoden die onze duurzaamheidsdoelstellingen mogelijk maken. Op ons project Prinses Amaliahaven voeren we 4D en 5D voortgangsbewaking uit, gebruikmakend van ervaringen en geleerde lessen bij de A24 Blankenburgverbinding.

Ook investeren we met BIM2Field in het verbeteren van onze operational excellence op de bouwplaats. Met onze Maatvoeringsafdeling maken we grote verbeteringen in technieken zoals drones, laserscanners en kraancamera's bij het vastleggen van de bouwplaats. We gebruiken deze informatie voor het bewaken en garanderen van hoge kwaliteitsnormen voor onze klanten. We vergelijken de vastgelegde 'as is'-informatie met onze BIM-modellen uit de BIM2Design- en BIM2Construct-fase om er zeker van te zijn dat we vanaf het begin het juiste doen. Ook hebben we onze robotplotter verbeterd voor het markeren van lijnen en punten op betonnen vloeren. Andere mogelijkheden die we inzetten zijn: realtime monitoring van machineapparatuur, robotprocesautomatisering en ‘machine learning’-algoritmen om onze manier van werken te verbeteren.

Vooruitzichten: gezonde groei zet door

Cenk Düzyol: “Flexibiliteit en veerkracht zijn dominant in deze sector en in dit tijdsbestek. We verwachten in lijn te blijven met ons businessplan, dankzij onze sterke interne organisatie en onze focus op de behoeften van klanten, ondersteund door het netwerk en de schaalvoordelen van ons moederbedrijf Rönesans Holding. We geloven dat onze gezonde groei zal blijven doorzetten. Challenge to Improve is daarbij leidend; onze mindset en acties zijn gericht op continue verbetering van onszelf, de toegevoegde waarde voor de klant en een veilige en toekomstbestendige leefomgeving."