Ballast Nedam bouwt mee aan Windplanblauw: 24 windturbines in het IJsselmeer

Groen licht voor de bouw van Windplanblauw in het IJsselmeer. Ballast Nedam gaat binnen dit project 28 verouderde windturbines vervangen door 24 moderne en krachtige turbines. Hiervoor ontwerpen en bouwen we de kofferdamconstructies voor de turbinefundaties, realiseren we de parkbekabeling en verzorgen we de aansluiting met het onderstation. 

Windplanblauw levert een substantiële bijdrage aan de doelstellingen van het Energieakkoord 2013 in de provincie Flevoland. De 28 windturbines van het huidige windpark “Irene Vorrink”, destijds gebouwd door Ballast Nedam, worden volledig vervangen. “Windplanblauw is een belangrijk project voor Ballast Nedam, omdat we hiermee een concreet onderdeel uitmaken van de energietransitie”, zegt Ronald de Geus, Managing Director Ballast Nedam Infra Projects. “Dit is een goede match, want we zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van windmolenfundaties en parkbekabeling. Dit doen we met name op ‘nearshore’ locaties die gelegen zijn op moeilijk toegankelijke plekken, een complexe grondslag hebben of in de branding nabij een strand staan. Het zijn ook wel projecten die vragen om een knap staaltje vakmanschap, waarvoor wij kunnen teruggrijpen op onze jarenlange kennis en ervaring.”
Met dit project maken we een concreet onderdeel uit van de energietransitie
Ronald de Geus Managing Director Ballast Nedam Infra Projects

Het project in het kort

De nieuwe buitendijkse windturbines maken deel uit van Windplanblauw: een initiatief van SwifterwinT en Vattenfall. Dit plan bestaat uit een windpark in de gemeente Dronten en Lelystad, waar 74 windturbines worden vervangen door 61 grotere turbines, met een opgesteld vermogen van ruim 335 MW. Daarvan komen er 37 op land te staan. De 24 turbines in het IJsselmeer worden door Ballast Nedam ontworpen en gerealiseerd, waarbij Mammoet medeverantwoordelijk is voor het transport en de installatie van de turbines.

Inmiddels zijn de ontwerpwerkzaamheden in volle gang en starten de werkzaamheden op de projectlocatie in maart 2022. Naar verwachting wordt het windpark in het laatste kwartaal van 2023 in gebruik genomen.


Samenwerken vanaf het eerste moment

“We verheugen ons op de samenwerking met Windplanblauw. We hebben alle vertrouwen om dit project binnen de gestelde kaders samen met onze projectpartners te realiseren”, zegt Ronald de Geus, Managing Director Ballast Nedam Infra Projects.

Om tot een haalbare en efficiënte werkwijze te komen, heeft Ballast Nedam gedurende de bouwteamfase, samen met Windplanblauw en projectpartners, intensief gewerkt aan diverse ontwerp- en bouwoplossingen. “Het is onze kracht om kennis en ervaring van alle betrokken partijen op een juiste manier in te zetten. We zijn ons ervan bewust dat alleen met een goede samenwerking een project succesvol kan worden opgeleverd.”

Terug naar