Nieuwe ligplaatsen en kademuur voor Stena Line

Kade en ligplaatsen bouwen zonder hinder voor scheepvaart
Om concurrerend te blijven, wil rederij Stena Line grotere schepen inzetten. Maar de vaste ligplaats in Rotterdam was daarvoor te klein en de kade was bovendien verouderd. Daarom vroeg Havenbedrijf Rotterdam ons de capaciteit van de ligplaats uit te breiden en de kademuur te vervangen.

RoRo-schepen vervoeren vracht die rollend het schip in- en uitgeladen worden. Op deze manier kost laden en lossen weinig tijd. In eerste instantie was maar één ligplaats gepland. Maar gedurende het project wilde Stena Line – vanwege gunstige economische vooruitzichten – nóg een tweede ligplaats.

Pas op de plaats

Onze werkzaamheden waren al in volle gang toen Havenbedrijf Rotterdam de opdracht uitbreidde. In goed overleg stopten we tijdelijk de werkzaamheden om zo de slimste werkwijze voor de aanvullende opdracht te bepalen. We besloten eerst de tweede RoRo-ligplaats te realiseren, die verder in de haven komt te liggen. Met die ligplaats creëeren we gelijk extra ruimte, zodat we de eerste ligplaats met minder hinder voor Stena Line kunnen aanpakken.

Elke dag afstemmen

Tijdens ons werk gaan de terminaloperaties aan land- en waterzijde gewoon door. Dit leek eerst vrij ingewikkeld, maar door de extra ligplaats krijgt Stena Line meer kademuur én wordt onze werkruimte vergroot. Toch kunnen we elkaar niet helemaal ontlopen. Daarom stemmen we dagelijks goed af. Ook om de veiligheid te borgen van de rederijmedewerkers die hun trossen aan bolders op ons bouwterrein moeten vastmaken.

Kenmerken
  • Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam
  • Omvang opdracht € 24 miljoen
  • Contractvorm Design en Construct

Locatie

Rotterdam, Europoort, Beneluxhaven westzijde

Tags
  • Construction
Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2014 - 2017

Functiecategorie: Waterinfrastructuur (inclusief kades, havens, etc.)

Werelddoelen