Natuurbrug Zeepoort

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een uniek natuurgebied dat versnipperd raakte. De aanleg van Natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg zorgt nu voor een goede verbinding tussen de deelgebieden in het Nationaal Park en voor een bevordering van uitwisseling tussen dier- en plantensoorten. Zo blijft de flora en fauna in het gebied gezond.

Om recht te doen aan de unieke ligging van de Zeeweg en de wens van Bloemendaal voor een bijzondere oplossing voor de natuurbrug, is een hoog ambitieniveau gesteld voor de beeldkwaliteit van de brug. De landschappelijke inpassing van de brug was het belangrijkste beoordelingscriterium tijdens de selectie. Ons ingediende ontwerp werd als beste beoordeeld en dat bezorgde ons de opdracht voor de bouw. . Naast de vormgeving , die zorgt voor een optimale beleving van het duinlandschap, is er ook rekening gehouden met de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid van fietsers en wandelaars.

Verkeersveiligheid

Planten en dieren, zoals de ree, wezel, hazelworm, zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en allerlei vlindersoorten krijgen door de komst van de brug een groter aaneengesloten leefgebied. Zodra ze het hebben gevonden zullen grote dieren zoals reeën de natuurbrug gaan gebruiken om over te steken. Daarmee neemt de kans op botsingen af en neemt de verkeersveiligheid toe.

Monnikenwerk

Zowel het ontwerp als de manier van bouwen kennen unieke kenmerken. Als je onder ‘de zeemeeuw’ doorrijdt, zie je bijvoorbeeld een prachtig geribbeld patroon in het beton. Dit doet je denken aan ‘‘een strandvlakte waarop wind en water hebben ingewerkt.” Een monnikenwerk volgens de projectleider, maar met geweldig resultaat.

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen tijdens de stort van 24.000 m3 beton, is er voor een ambitieuze 24-uurs aanpak gekozen. Hierdoor kon de Zeeweg ruim voor het moment dat de eerste strandgangers van het mooie weer wilden genieten, weer open.

Door de goede planning en de gunstige omstandigheden is het project zelfs drie maanden eerder opgeleverd dan gepland.

Meer informatie is te vinden op https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurbrug_Zeepoort/Over_het_project.

Locatie

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Tags
  • infrastructuur
  • sustainable development goals
  • omgevingsmanagement
Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2016 - 2017

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Contract: D&C contract met EMVI

Contractwaarde: € 3.350.000

Meer info: www.natuurbrugzeepoort.nl

Werelddoelen