Butendiek Offshore Windmolenpark

Voor het Butendiek Offshore Windmolenpark in Duitsland ontwierpen, leverden en installeerden wij 80 windmolenfundaties. Het Butendiek Offshore Windmolenpark ligt in de Duitse Bocht, 32 km ten westen van het Duitse eiland Sylt. De waterdiepte van het Butendiek Offshore Windmolenpark ligt tussen 17 en 22 meter. Het Windmolenpark bestaat uit 80 windturbines met elk een vermogen van 3,6 MW, 288 MW in totaal.

De fundaties bestaan uit steenstortbescherming, een monopile en een transitie stuk. Het ontwerp werd uitgevoerd door onze inhouse engineering afdeling. De monopiles en transitie stukken werden vervaardigd in Rostock en Lubmin van daar werden ze vervoerd naar de haven in Esbjerg.. Het ontwerp en de realisatie vonden plaats in 2013.

Begin 2014 is begonnen met de filterlaag op de bodem waarna de eerste monopile is geïnstalleerd op 1 april 2014, de 80st en laatste monopile is geïnstalleerd op 22 juli 2014. Tijdens de installatie van de monopiles werd een geluidreductie scherm gebruikt om de impact van het geluid tijdens het heien te minimaliseren. Met de transitiestukken is begonnen op 2 juni en de 80e is geïnstalleerd op 18 september. Begin 2015 was de installatie campagne klaar met de afronding van de armour steenbestorting rondom de fundatie.

Kenmerken
 • Rol: EPCI Contractor Fundatie
 • Wind turbines: Siemens 3.6 MW
 • Fundatie: Monopile, Transitiestuk en steenbestorting (Filter & Armour)
 • Afstand tot de kust: 32 km
 • Water diepte: 17 - 22 m
 • Installatieschepen:
  • Simon Stevin – Filterlaag
  • HLV Svanen – Monopile installatie
  • Jumbo Javeline – Transitiestuk installatie
  • Tiger – Amourlaag

Locatie

Noordzee, ten westen van Sylt, Duitsland

Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2014 - 2014

Client: WPD

Werelddoelen