A15 Maasvlakte-Vaanplein

De A15 wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren.

De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 km aan extra rijstroken bij en wordt er een nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd. Het consortium A-Lanes A15 minimaliseert de hinder als gevolg van de werkzaamheden door slim plannen en bouwen.

Dit pps-project omvat de aanpassing van een traject van 37 km van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein tot niveau autosnelweg, de bouw van een nieuwe Botlekbrug voor het wegverkeer en de havenspoorlijn, reconstructie van de Botlek- en Thomassentunnels, reconstructie van 36 viaducten, de bouw van 12 nieuwe kunstwerken, een dynamisch verkeersmanagementsysteem over het hele traject en onderhoud van bestaande en nieuwe wegen en kunstwerken tot 2035.

Botlekbrug

Het meest gezichtsbepalende onderdeel van het project verbreding A15 Maasvlakte – Vaanplein is de nieuwe Botlekbrug, straks één van de grootste hefbruggen in Europa. De doorvaarthoogte van de nieuwe Botlekbrug is groter waardoor hij minder vaak open hoeft. Ook kan het scheepvaartverkeer de brug van beide kanten tegelijkertijd passeren. Daarnaast wordt het aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van een naar twee. Op deze wijze draagt de brug bij aan een betere doorstroming op zowel weg als water. Naast de nieuwe brug blijft de Botlektunnel beschikbaar voor het wegverkeer.

Heftorens en dekken

De nieuwe Botlekbrug wordt een hefbrug met zes heftorens waartussen twee brugdekken hangen. De bouw ervan is in 2011 gestart. Op elke toren zijn twee sets rode kabelwielen geplaatst. Uiteindelijk wordt het brugdek van de nieuwe Botlekbrug opgehesen en neergelaten via kabels die over deze kabelwielen lopen.

In Duitsland zijn de losse onderdelen van de twee brugdekken zo geproduceerd, dat ze over de weg vervoerd konden worden. In totaal zijn de onderdelen in 220 transporten per vrachtwagen naar Schiedam gebracht. Op de werf bij Mammoet zijn de dekken tegelijk gemonteerd om in te varen en te plaatsen. De aanpak om in Duitsland te produceren en vervolgens vlakbij de locatie van de brug te monteren is uniek.

Feiten en cijfers Huidige Botlekbrug Nieuwe Botlekbrug
Snelheid 50 km per uur 100 km per uur
Gevaarlijke stoffen route 2 x 1 rijbanen 2 x 2 rijbanen
Langzaam verkeer 1 voetpad, 1 fietspad voetpad fietspad en rijbaan in beide richtingen
Doorvaarthoogte (in gesloten toestand) 8 meter 14 meter
Doorvaartbreedte 1 hefdeel; 55 meter 2 hefdelen; elk 87,35 meter
Opening van de brug 6 - 7 keer per uur 1 - 2 keer per uur
Spoor 1 spoor 1 spoor, voorbereid op 2e spoor

Het consortium A-Lanes A15, dat het project A15 Maasvlakte – Vaanplein uitvoert, bestaat uit Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton.

Factsheet Botlekbrug Installatie PDF
Factsheet Botlekbrug Transport en Montage PDF

http://www.verbredinga15.nl
Klik hier om een animatie van de nieuwe Botlekbrug bekijken.  
In september 2014 werden de twee brugdekken van de nieuwe Botlek Brug  neergelaten tussen de pijlers van de brug.

Locatie

A15 Maasvlakte-Vaanplein

Tags
  • Construction
  • Concessions
Projectgegevens

Opdrachtgever: A-Lanes A15

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2011 - 2025

Werelddoelen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Nominale projectwaarde: circa € 1,5 miljard
Bouwtijd: Tot 2035, inclusief 20 jaar onderhoud
Contractvorm: DBFM-contract